Project Grodno

Zaczęty przez Rafał Jurowski, Marzec 15, 2020, 10:31:35 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Rafał Jurowski

Przez ostatnie trzy lata oprócz testu wykonanego przeze mnie udało się zachęcić kilkanaście osób, których przodkowie pochodzą z terenów Grodzieńszczyzny do wykonania testów chromosomu Y. Większość badań, które zostały wykonane to podstawowe 37  -  markerowe testy chromosomu Y.

Pewnie nie wszystkim wiadomo, jednak dzięki osiągnięciom współczesnej genetyki zbadanie tego męskiego chromosomu pozwala na ustalenie czy na przykład dwaj mężczyźni noszący to samo nazwisko, mogą pochodzić od tego samego mężczyzny żyjącego dajmy na to 400- 500 lat temu a nawet wcześniej.

W skrócie, czym mniej różnic na tych 37 markerach z drugim przebadanym mężczyzną, tym większe prawdopodobieństwo, że dwaj mężczyźni noszący to samo nazwisko pochodzą od jednego mężczyzny.

Oczywiście potencjał tego rodzaju badań jest o wiele większy. Dzięki badaniu można próbować dociekać pokrewieństwa w linii męskiej pomiędzy rodami, których przedstawiciele noszą już różne nazwiska, jednak pochodzą od tego samego męskiego przodka.

Po zgromadzeniu tych kilkunastu wyników kilka tygodni temu postanowiłem złożyć wniosek do firmy Family Tree DNA o utworzenie projektu geograficznego o nazwie "Grodno Project".

Projekt został zatwierdzony, a w przeciągu kilku dni udało się umieścić w nim wszystkie, znane mi próbki Y-DNA osób, których przodkowie pochodzili z naszych stron.

Oczywiście mam świadomość, że osób przebadanych a pochodzących z naszych stron jest na pewno o wiele więcej.

Głównym celem projektu jest zgrupowanie w jednym miejscu tych wyników oraz zachęcenie do badań jak największej ilości osób, które posiadają wiedzę, że ich przodkowie pochodzą z terenów szeroko pojętej Grodzieńszczyzny. Z uwagi na to, że w różny sposób może być rozumiany ten obszar na razie go w żaden sposób nie ograniczam, gdyż dla niektórych może to być powiat a dla innych gubernia itd.

W projekcie nie mam zamiaru także ograniczać się do osób, których przodkowie należeli do konkretnego stanu tj. chłopów, mieszczan czy szlachty, wręcz przeciwnie pożądana jest tutaj różnorodność, gdyż stany, wyznanie na przestrzeni wieków ulegały zmianie. Liczę na odkrycie nowych i zupełnie nieznanych związków pomiędzy rodami chłopskimi, mieszczańskimi oraz szlacheckim zamieszkujących Grodzieńszczyznę, choć zapewne nie tylko

Oczywiście do ciekawych wniosków potrzebna jest spora baza, której na pewno nie tworzy kilkanaście obecnych wyników. Do wniosków potrzebna jest sporo grupa osób, która zechce zainwestować i się przebadać.

Jedyny wymóg o jaki proszę osoby chcące przystąpić do naszego projektu to oprócz warunku koniecznego tj. wykonanego badania chromosomu Y, opracowana genealogia do co najmniej XIX wieku oraz podane miejsce skąd pochodził najstarszy znany przodek. W uzasadnionych przypadkach wymogi te będą mogły zostać pominięte.

Oczywiście liczę na próbki osób, które podejrzewają, że ich przodkowie mieszkali na terenie Grodzieńszczyzny o wiele wcześniej niż w XIX wieku!

I jeszcze jedno w naszym Projekcie nie musimy ograniczać się jedynie do próbek Y-DNA

Równie życzliwie zapraszam do projektu osoby, które mają wykonany test mitochondrialnego jak również autosomalnego DNA czyli badania Family Finder.

Tutaj adres grupy:

https://www.familytreedna.com/groups/grodno-project/about

A tu strona z wynikami:

https://www.familytreedna.com/public/GrodnoProject?iframe=ycolorized

Grzegorz_Malinowski


Rafał Jurowski

Dzięki za pamięć! Przyda się, bo zawsze mam problem z odnalezieniem.