Bilminy - dawna okolica szlachecka m.in. rodu bojarskiego Tołłoczków

Zaczęty przez Leonard Drożdżewicz, Czerwiec 16, 2020, 01:25:58 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Leonard Drożdżewicz

Bilminy - dawna okolica szlachecka m.in. rodu bojarskiego Tołłoczków, na dawnej zachodniej Grodzieńszczyźnie, na przedpolach starożytnego Grodna, w dolinie rzeki Przerwa (zwanej również Klimówka) – prawego dopływu Łosośny,  na dawnej Rusi Czarnej, należącej do Wielkiego Księstwa Litewskiego, leżąca w obecnej strefie nadgranicznej z Białorusią.

Leonard Drożdżewicz, VICTORIA PATRIOTYZMU PEJZAŻU, ,,Znad Wilii", nr 3 (59) z 2014 r., s. 32-48.
Wiktoria Tołłoczko-Tur, ,,Patriotyzm miejsca", http://www.kulturalna.warszawa.pl/wydarzenia,1,181371,Patriotyzm_miejsca_-_wystawa_malarstwa_Wiktorii_To%C5%82%C5%82oczko-....html?locale=pl_PL.
https://www.mik.waw.pl/zapowiedzi/item/2193-14-marca-wiktoria-tolloczko-tur-patriotyzm-miejsca-galeria-mazowiecka.html.Leonard Drożdżewicz

https://pl.wikipedia.org/wiki/To%C5%82oczko

Tołoczko – polski herb szlachecki, d. bojarskiego rodu Tołoczków - Tołłoczków, z siedzibą dworską w Tołoczkach Małych na d. Grodzieńszczyźnie, odmiana herbu Pobóg[1].
Spis treści

    1 Opis herbu
    2 Herbowni
        2.1 Znani herbowni
    3 Zobacz też
    4 Przypisy
    5 Bibliografia
    6 Linki zewnętrzne

Opis herbu

Opis zgodnie z klasycznymi regułami blazonowania:

W polu błękitnym podkowa srebrna ze złotym krzyżem kawalerskim na barku, lewa część podkowy od dołu do góry na ukos ze środka srebrna strzałą przeszyta. Jak wariant: brak krzyża na barku podkowy[2].

Klejnot: nad hełmiem w koronie trzy pióra strusie.

Labry: błękitne, podbite srebrem.
Herbowni

Tołoczko (Tołłoczko).
Znani herbowni

    Jędrzej Tołoczko, cześnik grodzieński 1674.
    Antony Tołoczko, wojski wołkowyski 1778.
    Aleksander Tołłoczko z okolicy szlacheckiej Bilminy, w 1863 r. został skazany na 25 lat zsyłki na Sybir.[3]
    Ks. Władysław Tołoczko, ur. 6 II 1887 roku w Grodnie, zm. 13 XI 1942 roku w Wilnie.[4]
    Ks. Leonard Tołłoczko, prezbiter - ksiądz rzymskokatolicki Archidiecezji Wileńskiej w dwudziestoleciu międzywojennym i po II wojnie światowej - na terenie administracji apostolskiej w Białymstoku, wnuk sybiraka Aleksandra Tołłoczki z okolicy szlacheckiej Bilminy.[5]
    Wiktoria Tołłoczko-Tur, artystka - polska malarka, ur. w 1942 r. w Tołoczkach na Grodzieńszczyźnie, obecnie Bilminy.[6][7]

Kasper Niesiecki cytuje księżnę Tołoczyńskę Marcina Hrebtowicza małżonkę koło 1490[1].
Zobacz też

    lista herbów

Przypisy

Kasper Niesiecki, Jan Nepomucen Bobrowicz: Herbarz Polski. T. 9. Lipsk: 1842, s. 80-81.
Teodor Chrząński: Tablice odmian herbowych. T. 2. Warszawa: Juliusz Ostrowski, 1909.
Anna Radkiewicz, Minęło 158 lat od wybuchu Powstania Styczniowego, ,,INFO SOKÓŁKA" (232), 3 lutego 2021, s. 3, http://www.infosokolka.pl/dokument,info-sokolka-online-nr-232,view.html., 3 lutego 2021.
Piotr Paweł CYPLA, Ks. Władysław TOŁOCZKO – patriota, czy zdrajca polskości ?, https://www.rodygrodzienskie.pl/art/ks-wladyslaw-toloczko-patriota-czy-zdrajca-polskosci/.
WIADOMOŚCI ARCHIDIECEZJALNE WILEŃSKIE DWUTYGODNIK KAPŁAŃSKI, RUCH PERSONALNY, Rok XII Wilno, dn. 10 - 25 września 1938 r. Nr. 17-18, jbc.bj.uj.edu.pl › Content › PDF › NDIGCZAS013040_1938_017_018, s. 254, https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/319585/PDF/NDIGCZAS013040_1938_017_018.pdf, 10 września 1938.
Galeria Mazowiecka, WIKTORIA TOŁŁOCZKO-TUR "PATRIOTYZM MIEJSCA" Galeria Mazowiecka, https://www.mik.waw.pl/old_2020/archiwum/item/2193-14-marca-wiktoria-tolloczko-tur-patriotyzm-miejsca-galeria-mazowiecka.html, 14 marca 2017.
25904. herby rodu tołłoczko/tołoczko - Genealogia okiem, Genealogia okiem, https://genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?f=114&t=25904, 12 września 2014.

LukaszRynkowski

CytatWzięty na protoplastę domu proszącego, urodzony Maciej Bilmin, że się zaszczycał prerogatywami stanowi szlacheckiemu właściwymi, i że w pokoleniu drugim spłodził syna Walentego, który władał dziedziczną majętnością Bilminy zowiącą się przekonuje o tym roku 1611 kwietnia 9 dnia prawo zamienne na grunta do majętności Bilminów przynależne, między Walentym synem Macieja, a urodzonym Matysem Bilminami zawarte, oraz 1620 stycznia 17 dnia datowane i tegoż roku marca 7 dnia w sądzie grodzkim grodzieńskim przyznane prawo zastawne na morgów 25 górą gruntu wsi w Bilminach będącego przez urodzonego Walentego syna Macieja i Helenę Falkowską Bilminów małżonków urodzonemu Michałowi Sopoćce wydane.
РГИА Ф.1343. Оп.17. Д.3632, str. 25-45

Rafał Jurowski

Może ten wątek byłoby dobrze przerobić na przykład na Bilminy - gniazdo Bilminów ? Albo po prostu Ród Bilminów z okolicy Bilminy?

Mnie najbardziej zastanawia, czy Ci Bilminowie z okolicy Bilminy są potomkami bojara Mikołaja Bylimina, którego ród został "zaadoptowany" do polskich rodów herbowych w czasie Unii horodelskiej. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Bylimin, który została

Czy ktoś zna jakiś dokument, który może w jakimś stopniu to pokrewieństwo uprawdopodabniać?

LukaszRynkowski

Niestety jedyny wywód rodu Bilminów, do którego dotarłem to РГИА Ф.1343. Оп.17. Д.3632.
Wywód ten sięga do Macieja Bilmina, który prawdopodobnie żył w drugiej połowie XVI wieku zmarł przed 1611 rokiem.
Starsza część tego wywodu to dokładnie to samo, co zawarte jest w Herbarzu Szlachty Białoruskiej.
W obydwu przypadkach Bilminowie są herbu Poraj.
Być może rozwiązanie zagadki tkwi w księgach metryki litewskiej.