Starszy Notariusz Sądu Okręgowego w Grodnie

Zaczęty przez Andrzej Wawryniuk, Maj 14, 2021, 09:04:48 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Andrzej Wawryniuk

Starszy Notariusz Sądu Okręgowego w Grodnie

Opis z oryginału:

Daty skrajne: [1581-1882] 1883-1915 [1919-1930]

Urząd Starszego Notariusza Sądu Okręgowego w Grodnie funkcjonował w latach 1883-1915 na podstawie rosyjskiej ustawy notarialnej z 14 kwietnia 1866 r. (st. st.), która wprowadziła na obszarze Cesarstwa Rosyjskiego notarialny system rejestracji praw do nieruchomości. Do kompetencji starszych notariusza należało zatwierdzanie i rejestracja umów notarialnych dotyczących nieruchomości. Każda zmiana lub ograniczenie prawa własności do nieruchomości, która nastąpiła w rezultacie sporządzenia aktu notarialnego, wymagała zatwierdzenia przez starszego notariusza. Był to warunek wejścia w życie zmiany lub ograniczenia prawa własności. Obszar działania Starszego Notariusza Grodzieńskiego stanowiła gubernia grodzieńska. Jako urzędnik państwowy był zrównany pod względem służbowym z członkami sądu okręgowego. Mianowanie i zwalnianie starszych notariuszy należało do kompetencji ministra sprawiedliwości.
Zawartość
Dokumentacja zespołu dotyczy wyłącznie powiatu białostockiego, bielskiego i sokólskiego guberni grodzieńskiej. Zespół składa się z tzw. akt czynności starszego notariusza, które stanowią stanowią sprawy o zatwierdzenie umów notarialnych. Składają się na nie akty kupna-sprzedaży, zastawu, podziału nieruchomości otrzymanej w spadku, podziału za życia właściciela oraz dotyczące sądowego zatwierdzania testamentów. Sprawy o zatwierdzenie umów notarialnych zawierają liczne załączniki, które dokumentują prawo do posiadania nieruchomości, stanowiącej przedmiot umowy. Dokumenty załączone do spraw o zatwierdzenie umów przedstawiają niekiedy dużą wartość źródłową. Zespół podzielony jest na następujące serie: miasto Białystok - 127 j. a., powiat białostocki - 62 j. a., miasto Bielsk - 12 j. a., powiat bielski - 72 j. a., miasto Sokółka - 12 j. a., powiat sokólski - 66 j. a.
Dopływ z dn. 24.12.2012r./ nab. 3436/2012; [1879-1881] 1884-1914 [1919] 1 j.a- 0,02 mb.
Dopływ z dn. 24.12.2012r./nab. 3437/2012r; 1891-1913 37 j.a -0,00 mb. - dokumentacja kartograficzna.

Skanów: 74.300

Link: https://www.szukajwarchiwach.pl/4/280/0/?q=Grodno+XSKANro:t+XARCHro:4&rpp=100&wynik=112&rpp=100&page=2#tabZespol


A.W.