SPIS SZLACHTY GUBERNI WILEŃSKIEJ NA WYBORACH W 1834 R

Zaczęty przez Andrzej Wawryniuk, Maj 16, 2021, 11:29:29 AM

Poprzedni wątek - Następny wątek

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Andrzej Wawryniuk


W roku 1785 na mocy "żałowannoj gramoty dworianstwu" Katarzyna II ustanowiła urząd gubernialnych i powiatowych marszałków szlachty. Ich kadencja trwała trzy lata. Po rozbiorach Polski ukazem Pawła I z roku 1797 " żałowannaja gramota" rozpowszechniła się i na byłe ziemie Rzeczypospolitej. W 1798 roku odbyły się wybory marszałków szlachty w powiatach.
                        Marszałkami w powiecie wileńskim byli:
  1. Kasper Czyż h. Godziemba 1795? - 1805
  2. Antoni Lachnicki h. własny 1805 - 1809
  3. Jan książę Giedroyć h. Hipocentaurus 1809 - 1813
  4. Stefan książę Giedroyć 1814 - 1817
  5. Mikołaj Abramowicz 1817 - 1819
  6. Ignacy Baliński h. Jastrzębiec 1820 - 1826
  7. Stanisław Jasiński 1826 - 1830
  8. Stanisław Szumski h. Jastrzębiec 1830 - 1831
  9. Kasper Hornowski 1831 - 1840
10. Tomasz Mineyko 1840 - 1843
11. Kasper Hornowski 04.1843 - 06. 1843
12. Jan Ciechanowiecki h. Dąbrowa 1843 - 1846
13. Aleksander Łęśki 1846 - 1851
14. Rudolf Pisanko h. Prus III 1851 - 1859
15. Jan Witold Tyszkiewicz 1859 - 1861
16. Adam Żagiell 1861 - 1862
17. Adam hr. Plater 1865 - 1878
                             Ostatnie wybory szlacheckie miały miejsce w roku 1862.

                             Poniżej tłumaczenie z obwieszczenia o wyborach w Wilnie w 1834 roku. Zamieszczone tłumaczenie zawiera szereg ciekawych informacji, przydatnych dla poszukiwań genealogicznych. Poza informacjami o samych uczestnikach zdarzenia, są informacje o stanie posiadanych nieruchomości miejskich, o zajazdach oferujących gościnę, ich lokalizację i nazwisko właściciela, o wzajemnych sympatiach, nieformalnych koalicjach wyborczych, o funkcjach i wiele innych.

*  *  *  *  *

POWIAT WILEŃSKI

Lp.                   Funkcja lub tytuł, imię, imię ojca, nazwisko szlachcica                                 Miejsce zamieszkania w trakcie wyborów
   1. pełniący funkcję Marszałka szlachty, sędzia powiatowy, kawaler (orderu), Kasper Hortnowski. W domu księdza Staniewicza na ul. Zamkowej.
  2. gubernialny marszałek szlachty, Dworu JIM, Osip Górski. W domu Mirskiego na ul. Wileńskiej.
  3. radca rzeczywisty i kawaler, Anton Łappa. W domu księdza Cywińskiego na Ekopówce.
  4. radca rzeczywisty i kawaler, Jan s. Marcina Żaba. We własnym domu.
  5. radca rzeczywisty i kawaler, Kajetan Krasowski. W pomieszczeniach gimnazjum.
  6. b. marszałek szlachty dworu JIM, radca i kawaler, Józef Łopaciński. W domu Kornelii.
  7. b. wileński marszałek szlachty dworu JIM, radca i kawaler, Mikołaj Abramowicz. We własnym domu.
  8. b. marszałek powiatu teleszyńskiego i kawaler, Jan Piłsudski. W domu Wołowiczowej przy ul. Zamkowej.
  9. marszałek powiatu tepelskiego, Justyn Hrebnicki. W domu Ogińskiego przy Policyjnym Zaułku.
10. b. marszałek powiatu mozyrskiego, Kazimierz Jeleński. W domu Niszkowskiego.
11. książę Plater. W domu Niszkowskiego.
12. radca kolegialny i kawaler, Franciszek Wróblewski. We własnym domu przy Swiętojańskiej.
13. radca kolegialny i kawaler, Aleksander Puzyrewski. W kolegium medycznym.
14. b. podkomorzy powiatowy, Matwiej Domejko. W domu Szulca przy ul. Niemieckiej.
15. b. podkomorzy, Ignacy Kordziuk. W domu Branta.
16. podkomorzy, Aleksander Podbereski. W domu Puzyny przy klasztorze św. Michała.
17. b. podkomorzy, Gedeon Jeleński. W domu Niszkowskiego.
18. asesor kolegialny i kawaler, Stanisław Siestrzencewicz. W domu Ogińskiego.
19. v-ce marszałek Słonimski, Heronim Kostrowicki. W domu Machnaura przy Zamkowej.
20. b. przewodniczący Sądu Powiatowego, Tomasz Wilejko. We własnym domu przy Zaułku Bernardyńskim.
21. b. chorąży dnieński, Kajetan Kostrowicki. W domu Krasowskiego przy kościele św. Michała.
22. b. chorąży powiatowy, Justyn Abramowicz. W domu Kostry.
23. ławnik Sądu Powiatowego, Stanisław Drzewicki. W domu Ogińskiego.
24. ławnik Sądu Powiatowego, Jan Pisanko. W domu Szwarca przy Niemieckiej.
25. ławnik Sądu Powiatowego, Cezary Wilejko. W domu Lubańskich.
26. ławnik Sądu Powiatowego, Jan Czyż. W domu Gucewicza.
27. b. kapitan Wojsk Polskich, Stefan Dybowski. W domu Milerów.
28. kapitan Wojsk Polskich, Apolinary Grabowski. W domu Ogińskiego przy Ostrej Bramie.
29. rotmistrz Jerzy Huwalt. W domu Wielka przy Niemieckiej.
30. porucznik w st. spoczynku i kawaler, Marcin Jasieński. W domu Abramowicza przy Ratuszu.
31. porucznik w st. spoczynku gwardzista, Kajetan Radziszewski. W domu Milera.
32. radca tytularny, b. sędzia Mierzewski, Ignacy Olszański. W domu Baranowicza przy ul. Wileńskiej.
33. urzędnik 9-ej rangi, Aleksander Parczewski. W domu Czarnowskich przy Młynach Królewskich.
34. sekretarz gubernialny, Foma Minejko. W domu Podbipięty.
35. sekretarz gubernialny, Aleksander Kostrowicki. W domu Krasowskiego.
36. sekretarz gubernialny, Adolf Danilewicz. W domu Malewskiego przy ul. Zamkowej.
37. kolegialny urz. rejestrowy, Stanisław Siderowicz. W domu Macewiczowej przy ul. Sawicz.
38. b. ławnik Sądu Głównego, Wincenty Malecki. W domu Szwarca.
39. b. ławnik Sądu Głównego, Mateusz Czyż.
40. b. ławnik Sądu Głównego, Stefan Giecewicz. W domu Kurkowskiego na Zarzeczu.
41. b. ławnik Sądu Głównego, Ludwik Wołowicz. We własnym domu.
42. b. ławnik Sądu Głównego, Andrzej Towiański. W domu Kurkowskich
43. b. gubernialny sędzia mierniczy, Wiktor Jeleński. W domu Piszkowskiego.
44. b. gubernialny sędzia mierniczy, Adam Kociel. W domu Palczewskiego.
45. prezes Sądu Mierniczego, Hipolit Wołłk. W domu Minkiewicza.
46. prezes Sądu Mierniczego, Ksawery Kotwicz. W domu Sikorskiej.
47. sędzia powiatowy, Jan Ciechanowiecki. W domu Branta.
48. sędzia powiatowy, Alojzy Malecki. W domu Szwarca.
49. b. sędzia grodzkiego, Ignacy Huwalt. W domu Rogowskiej.
50. b. sędzia grodzkiego, Rafał Pisanko. W domu Piłsudskiego.
51. b. sędzia grodzkiego, Karol Koziel. W domu Szulca.
52. b. sędzia grodzkiego, Karol Downarowicz. W domu Gucewicza.
53. b. pisarz grodzkiego, Stanisław Marcinkiewicz. W domu Żaby.
54. sędzia mierniczy, Marcin Kundzicz. W domu Palczewskiego.
55. b. sędzia mierniczy, Jan Bogdanowicz. W domu Czarnockich.
56. b. sędzia mierniczy, Justyn Jasieński. W domu Baranowicza.
57. b. sędzia mierniczy, Donat Kołb. W domu Husza.
59. b. sędzia mierniczy, Julian Pomarnacki. W domu Puzyny.
60. b. sędzia mierniczy, Ksawery Podbereski. W domu Romera.
62. b. sędzia mierniczy, Jan Stemikowski. W domu Branta.
63. b. sędzia mierniczy, Hilary Umiastowski. W domu Marcinkowskiego.
64. b. sędzia mierniczy, Józef Romanowicz. W domu Branta.
65. b. sędzia mierniczy, Wincenty Pławski. W domu Ogińskiego przy Ostrej Bramie.
66. b. sędzia mierniczy, Józef Żyliński. W domu Dobrowolskiego.


POWIAT OSZMIAŃSKI


  1. marszałek szlachty, Aurelian Dmochowski. W domu Czyża.
  2. b. marszałek szlachty, Marcin Ważyński. W domu Michela.
  3. b. marszałek powiatu Oszmiańskiego, Samuel Wołk. W domu księży Bernardynów.
  4. tytularny radca, Karol Wagner. W domu Kupścia.
  5. b. wileński sędzia mierniczy, Józef Wołodzko. U Bazylianów.
  6. b. oszmiański sędzia mierniczy, Franciszek Wołk. W domu Klukowskiego.
  7. b. oszmiański sędzia mierniczy, Aleksander Garwaski. W domu Rewkowskich.
  8. podporucznik b. Polskich Wojsk, Roch Dederko. W domu Michela.
  9. b. chorąży powiatu Oszmiańskiego, Jan Zabłocki. W domu Żabińskiej.
10. b. oszmiański sędzia mierniczy, Leonty Kuncewicz. W domu Gucenika.
11. oszmiański sędzia mierniczy, Hipolit Milewski. U Bernardynów.
12. ławnik wileńskiej izby karnej, Józef książe Puzyna. W domu Romerów.
13. porucznik oszmiański, Władysław Pusłowski. We własnym domu.
14. radca tytularny, Michał Puciata. W domu Gieniego.
15. radca tytularny, Józef Śniadecki. W domu Lachnickiej.
16. chorąży żandarmerii oszmiańskiej w stanie spoczynku, Józef Sulistrawski. W domu Paca.
17. pułkownik b. Wojsk Polskich, kawaler, Michał książe Tyszkiewicz. We własnym domu.
18. Prezes oszmiańskiego sądu mierniczego, Kazimierz Umiastowski. We własnym domu.
19. rotmistrz b. Wojsk Polskich, kawaler, Adam książe Chreptowicz. W domu Orzechowskich.
20. b. miński marszałek szlachty i kurator gimnazjów, Karol książe Czacki. W domu Zawadzkiego.
21. członek Wileńskiego Urzędy Skarbowego, kawaler, Alojzy Jankowski. W domu Rogalskiego.
22. b. oszmiański przewodniczący miejski, Aleksander Bykasz(y). W domu Malewskiego.
23. b. oszmiański sędzia mierniczy, Michał Walicki. W domu Czyża.
24. b. pisarz oszmiańskiego sądu miejskiego, Leonard Wołczaski. U Kamedułów.
25. b. oszmiański sędzia mierniczy, Józef Karczewski. U Bazylianów.
26. kapitan w stanie spoczynku, Ludwik Ogonowski s. Antoniego. U Kamedułów.
27. ławnik oszmiańskiego sądu powiatowego, Antoni Rewkowski. W domu Kamińskiego.
28. b. oszmiański miejski przewodniczący, Kazimierz Świeboda. W domu kupieckim.
29. Deputowany do b wileńskiego sejmiku szlacheckiego, Alojzy Sławiński. W domu monastyrskim.
30. b. oszmiański sędzia mierniczy, Brunon Sielanko. W domu Szyrwińskich.
31. b. oszmiański przewodniczący sądu mierniczego, Franciszek Czechowicz. W domu Zawiela.
32. klasyfikator Oszmiańskiego Pułku Huzarów, Kornel Czernicki s. Ksawerego. W domu Raczyńskich.


POWIAT ZAWILEJSKI


  1. marszałek szlachty JIM, radca dworu i kawaler, Edward książe Mostowski. We własnym domu.
  2. b. sędzia grodzkiego, Józef Antonowicz. W domu Zawiela.
  3. b. sędzia grodzkiego, Józef Bokszański. W domu Sylwestrowicza.
  4. skarbnik powiatowy, b. pisarz ziemski, Józef Bykowski. W domu Molinara.
  5. b. prezes drugiego departamentu wileńskiego sądu głównego, kawaler, Wincenty Dowgiałło. We własnym domu.
  6. kolegialny rejestrator b. sądu mierniczego, Jan Rafałowicz.
  7. b. sędzia mierniczy, Ignacy Kuczewski. W domu Dowgiałły.
  8. b. sędzia ziemski, Józef Kurkowski. W domu Górskiego.
  9. b. członek ziemskiego sądu, Konstanty Masłowski. W domu Macewiczowej.
10. gubernialny sędzia mierniczy, b. sądu ziemskiego, Michał Mikosza. W domu Górskiego.
11. b. sesor drugiego departamentu wileńskiego sądu głównego, Wincenty Protyński. W domu Gutta.
12. ławnik sądu powiatowego, Wincenty Świerzewski. W domu Gutta.
13. b. ławnik drugiego departamentu wileńskiego sądu głównego, Fabian Świątecki. W domu Zawiela.
14. radca tytularny, kawaler, Andrzej Sejfert. W domu Żaby.
15. porucznik w stanie spoczynku, Franciszek Chomnicki. W domu Buczyńskiego.
16. b. podkomorzy, Ignacy Chodźko. W domu adwokata Zarzeckiego.
17. ... w stanie spoczynku, Pantelej Chodźko.
18. chorąży w stanie spoczynku, Jan Czechowicz. U Dominikanów na Dominikańskiej.
19. sekretarz kolegialny, Ferdynand Szpitznagel. W domu Dejbela.
20. podporucznik w stanie spoczynku, Efim Bokszański. W domu Sylwestrowicza.
21. sekretarz gubernialny, Hipolit Bobrowicz. W domu Raczyńskiego.
22. b. sędzia grodzkiego, Stanisław Żołądź. W domu Janiego.
23. b. ławnik wileńskiego sądu głównego, departamentu czasowego, kawaler, Antoni Kociel. W domu Gutyna (Guszyna).
24. b. ławnik sądu mierniczego, Krzysztof Mackiewicz. W domu Gutyna (Guszyna).
25. Sędzia mierniczy, Michał Mackiewicz. W domu Gutyna (Guszyna).
26. b. marszałek szlachty, książe Konstanty Plater. We własnym domu.
27. b. sędzia grodzkiego, Mikołaj Śmigielski. W domu Malewskiego.
28. b. sędzia I-go departamentu mińskiego sądu głównego, książe Adam Ginter. W domu Puzyny.
29. b. sędzia mierniczy, Tytus Szyszko. W domu Gutta.
30. b. sędzia grodzkiego, Antoni Czechowicz. W domu Malewskiego.


POWIAT WIŁKOMIRSKI


  1. marszałek powiatu Wiłkomirskiego, kawaler, Benedykt Pieszkiewicz. W domu Szulcowej.
  2. radca kolegialny, kawaler, Heronim Botwinka. Za ostrą Bramą w domu Słuckiego.
  3. podkomorzy powiatu, Wincenty Butler.
  4. pisarz powiatowy, Wincenty Butler.
  5. sędzia mierniczy, Józef Butler. W domu Frolianda.
  6. porucznik Teofil Bury. W domu Święcickiego.
  7. chorąży, Heronim Bogusz. W domu Doroszki.
  8. sędzia, Dementi Wildziewicz. W domu Górny.
  9. sędzia, Onufry Więcławowicz. W domu Andrzejewskiego.
10. sędzia, Justyn Wierciński. W domu Gołubowicza.
11. b. marszałek szlachty, Franciszek Weisenhof. W domu Puzyny.
12. kapitan, Stefan Groszkowski. W domu Abramowicza.
13. chorąży, Stanisław Grużewski. W domu Andrzejewskiego.
14. sędzia, Piotr Hoppen. W domu Michela.
15. sędzia Seweryn Hoppen. W domu Michela.
16. sędzia powiatowy,Józef Hoppen. W domu Michela.
17. prezes, Jan Durajewicz. W domu Doroszki.
18. podkomorzy, Dementi Downarowicz. W domu Komarowej.
19. b. ławnik sądu głównego, Dementi Dowgiałło. W domu Woelka.
20. ławnik, Wincenty Dobrzański. W domu Żabów.
21. ławnik w sądzie głównym, Romuald Jeleński. W domu Niszkowskich.
22. prezes, Jan Żorawski. W domu Szobakowskiego.
23. sekretarz gubernialny, Władysław Komar. W domu Jowela.
24. sędzia ziemski, Leopold Komarowski. U Kamedułów.
25. przewodniczący, Antoni Komarowski. U Kamedułów.
26. b. v-ce marszałek, Franciszek Komarowski. U Kamedułów.
27. gubernialny sędzia mierniczy, Jan Kuszelewski. W domu Ślepikowskiego.
28. ławnik sądzie głównym, Onufry Kossko. W domu Podbypięty.
29. podkomorzy Józef Kozakowski. W domu Lubańskiego.
30. porucznik, Benedykt Kościałkowski. W domu księdza Cywińskiego.
31. podkomorzy, Michał Kościałkowski. W domu księdza Cywińskiego.
32. porucznik Eugeniusz Kościałkowski. W domu księdza Cywińskiego.
33. przewodniczący miejski, Zygizmund Kontowicz. W domu Przyjałgowskiego.
34. sędzia Franciszek Krassowski. W domu Szulca.
35. sędzia Norbert Klimański. W domu Liniewicza.
36. przewodniczący, Ambroży Kozieł. U Franciszkanów.
37. kapitan Kazimierz Krzycki. We własnym Domu.
38. porucznik Michał Machwitz. U Franciszkanów.
39. b. marszałek szlachty, Benedykt Morikoni. W domu Puzyny.
40. b. prezes komisji likwidacyjnej, kawaler, Stanisław Niepokoiczycki. U Bernardynów.
41. sędzia Jan Obakiewicz. W domu Komarowej.
42. sędzia Fadiej Pieszkiewicz. W domu Komarowej.
43. deputowany szlachty, Fadiej Pomarnacki. W domu Krassowskiego.
44. sędzia, Stanisław Pietrzkiewicz. W domu Brandta.
45. gubernialny sędzia mierniczy, Dionizy Pieliski. W domu Jowela.
46. sędzia grodzki, Justyn Pietuch. W domu Puzyny.
47. sędzia Antoni Rudomina. W domu Komarowej.
48. sędzia Michał Rouba. W domu Zawiela.
49. kolegialny rejestrator, Romuald Stachowski. U Franciszkanów.
50. sekretarz kolegialny, Feliks Siesicki. W domu Michela.
51. przewodniczący, Antoni Śmigielski. W domu Zajkowskich.
52. kawaler orderu św. Stanisława, Heronim Strutyński. W domu Puzyny.
53. deputowany szlachty, Edward Soroko. W domu Minkiewicza.
54. b. sędzia Franciszek Chludziński. W domu Kamińskiego.
56. pisarz Wincenty Butler. W domu Niszkowskiego.
57. sekretarz gubernialny, Konstanty Bujko. W domu Pomarnackich.
58. kolegialny rejestrator, Edward Wojnicki. W domu kapitulnym.
59. rotmistrz, Piotr Hoppen. W domu Michela.
60. sędzia Florentyn Giecewicz. W domu Przyjałgowskiego.
61. sędzia Stefan Giżyński. W domu Zabiela na Zarzeczu.
62. ławnik Józef Durasewicz. W domu Doroszki.
63. sędzia Ignacy Dydziul. W domu Borucha.
64. pisarz ksawery Żarnowski. W domu Święcickiego.
65. sędzia Kazimierz Klimczycki.W domu Borucha.
66. sędzia Bonifacy Kontowicz. W domu Przyjałgowskiego.
67. sędzia grodzki, Piotr Kielpisz. W domu Sikorskiej.
68. sędzia Antoni Kołyszko. W domu Wojnickiego.
69. porucznik Adam Kupiec. U Kamedułów.
70. sędzia Onufry Kulwiec. W domu Lubańskiego.
71. sędzia Antoni Kopański.
72. sędzia Andrzej Misiewicz. W domu Przyjałgowskiego.
73. ławnik Samuel Nacowicz. W domu Tura.
74. sędzia ziemski, Justyn Pomarnacki. W domu Rodkiewicza.
75. chorąży Antoni Siesicki. W domu Michela.
76. sędzia Nikodem Staszewicz. W domu Borucha.
77. ławnik Fadiej Stoma. W domu Doroszki.
78. sędzia Jerzy Francuzowicz. U Dominikanów.
79. sędzia Adam Bortkiewicz. W domu Łappy.


POWIAT BRASŁAWSKI


  1. Brasławski marszałek szlachty, kawaler, Michał Wawrzecki. W domu Millerów na ul. Niemieckiej.
  2. b. ławnik 2-go departamentu wileńskiego sądu głównego, Jan Wawrzecki. W domu Dejbla nieopodal kościoła św. Jerzego.
  3. sekretarz gubernialny, Romuald Bobrowski. U prałata Jankowskiego na Zamkowej.
  4. b. podkomorzy Brasławski, kawaler, Jan Biegański. W domu Millerów na ul. Niemieckiej.
     - ten że występuje w imieniu radczyni Kalickiej.
  5. b. podkomorzy Brasławski, Kazimierz Rozeń. W domu Ińczyka na Wileńskiej.
     - ten że występuje w imieniu księżnej Manuzyny.
  6. Radca stanu, Piotr Pizann. U Wagnera na Zamkowej.
  7. Porucznik w stanie spoczynku rosyjskich wojsk, Wincenty Aleksandrowicz. U Andrzejewskiego na ul. Wielkiej.
  8. b. gubernialny sędzia mierniczy, Ignacy Korejwa. U Baranowicza na ul. Wileńskiej.
  9. prezes brasławskiego sądu mierniczego, Józef Żaba. Za Ostrą Bramą w domu Żyda Mackiewicza.
10. b. brasławski sędzia grodzki, Ignacy Brzozowski. Nieopodal kościoła św. Jerzego w domu Dejbla.
11. b. wileński powiatowy marszałek szlachty, tajny radca, kawaler, Stanisław Szumski. W domu Hermana na ul. Ostrobramskiej.
12. rotmistrz wojsk rosyjskich w stanie spoczynku, Walerian Podbereski. Na ul. Trockiej w domu Żyda Ajzika.
13. generał b. wojsk polskich, kawaler, Józef Wawrzecki. W domu Wańkowieczówien.
14. b. brasławski v-ce marszałek powiatu, Justyn Podberecki. Na ul. Trockiej w domu Żyda Ajzika.
15. ławnik izby cywilnej wileńskiego sądu, Anzgaryn Masłowski. W domu Malewskiego na Zamkowej.
16. sekretarz gubernialny, Szczepowski. W domu Malinowskiego na ul. Subocz.
17. b. brasławski sędzia powiatowy, Wincenty Salmonowicz. W domu Millera na Niemieckiej.
18. b. ławnik wileńskiego sądu głównego, Jerzy Podberezki. Na ul. Trockiej w domu Żyda Ajzika.
19. Antoni Dombrowa. U prałata Dmuchowskiego na ul. Zamkowej.
20. ławnik brasławskiego powiatowego sądu, Ignacy Mazurkiewicz. W domu Inczyka na ul. Wileńskiej.
21. sędzia mierniczy wileńskiego sadu gubernialnego, Janusz Tur.


POWIAT TROCKI


  1. marszałek szlachty powiatu trockiego, Ludwik Dąbrowski.
  2. prezes izby wileńskiego sądu cywilnego, orderu św. Włodzimierza 4 st., kawaler, Józef Syruć. W domu Welka przy Niemieckiej.
  3. b. marszałek szlachty powiatu trockiego, Wilhelm Deraies. W domu Benderskiego Za Ostrą Bramą.
  4. b. przewodniczący mierniczego sądu apelacyjnego, Józef Romer. W domu Inczyka na ul. Wileńskiej.
    - ten że występuje w imieniu swojej żony Aleksandry z książąt Puzyna Romerowej a także za dwie siostry jej księżnę Wirginię Puzyniankę i Palmirę Chomińską.
  5. sekretarz gubernialny, b. trocki podkomorzy, Antoni Rosochacki. We własnym domu przy ul. Niemieckiej.
  6. sędzia wileńskiego gubernialnego mierniczego sądu, Józef Żwliński. W domu Dobrowolskiego na ul. Rudnickiej.
  7. b. chorąży powiatu trockiego, Fadiej Matusewicz. W domu Kostronickiego przy ul. Rudnickiej.
  8. deputowany wileńskiego szlacheckiego deputactwa wybrany z pow.trockiego, Józef Tański. W domu Latuszyńskiego przy ul. Rudnickiej.
  9. ławnik trockiego sądu powiatowego, Marcin Rosochacki. We własnym domu przy ul. Niemieckiej.
10. porucznik rosyjskich wojsk w st. spoczynku, Ignacy Bleński. W domu Niszkowskiego.
11. b. sędzia wileńskiego sądu mierniczego, Ksawery Podbiereski mający też upoważnienie od szlachcianki Racheli Romerowej. W domu Romera przy ul. Subocz.
12. b. trocki chorąży ziemski Deknirung. We własnym domu przy starej policji.
13. ławnik kolegialny, Aleksander Żyliński. W domu gimnazjalnym przy ul. Zamkowej.
14. rotmistrz sztabowy w st. spoczynku wojsk rosyjskich, przewodniczący trockiego apelacyjnego sądu mierniczego, kawaler orderu św. Anny 3 kl. Leonard Gedymin.
15. b. przewodniczący grodzkiego sądu trockiego, Władysław Syruć. W domu Welka.
16. radca tytularny, Leon Rogalski. We własnym domu przy ul. Niemieckiej.
17. b. sędzia powiatowego ziemskiego sądu, Leonard Żyliński. W domu gimnazjalnym.
18. sędzia trockiego mierniczego sądu apelacyjnego, Bogusław Szachno. W domu regenta Nowickiego przy ul. Wileńskiej.
19. b. sędzia trockiego grodzkiego sądu, Gedeon Tański. W domu Sylwestrowicza na Zarzeczu.
20. b. pisarz trockiego grodzkiego sądu, Adam Kijuć. W domu Desztrunga przy starej policji.
21. b. pisarz trockiego grodzkiego sądu, Hipolit Raszowt.


POWIAT UPITSKI


  1. marszałek szlachty powiatu upitskiego, Roin. W domu Abramowicza przy ul. Wileńskiej.
  2. porucznik w st. spoczynku Wojsk Rosyjskich, Aleksander Bystram. W domu Tyszkiewicza przy ul. Trockiej.
  3. b. przewodniczący grodzkiego upitskiego sądu, Karol Bystram. W domu Tyszkiewicza przy ul. Trockiej.
  4. b. sędzia mierniczy Konstanty Bystram. W domu Tyszkiewicza przy ul. Trockiej.
  5. b. upitski sędzia grodzki, Karol Bystram. W domu Tyszkiewicza przy ul. Trockiej.
  6. b. upitski sędzia grodzki, Józef Czerniewski. W domu Żyda Owsieja przy ul. Trockiej.
  7. b. upitski sędzia mierniczy, Adam Desztrung. We własnym domu przy policji.
  8. b. upitski sędzia mierniczy, Piotr Drawanowski. W domu Wilejki przy ul. Bernardyńskiej.
  9. upitski ławnik powiatowy, Tomasz Jejdrygiewicz, W domu Wilejki.
10. b. sędzia grodzki i mierniczy, Michał Jejdrygiewicz. W domu Chlewińskiego
11. b. prezes grodzki, Jozefat Erdman. W domu Wojniackiego.
12. b. ławnik sądu niższego i sędzia mierniczy, Kazimierz Erdman. W domu Wojniackiego.
13. porucznik rosyjskich wojsk w st. spoczynku, Wilhelm baron Hagn. W domu Klioma przy ul. Niemieckiej.
14. rotmistrz rosyjskich wojsk w st. spoczynku, Henryk baron Hagn. W domu Klioma przy ul. Niemieckiej.
15. kolegialny rejestrator, Heinold baron Haaren. W domu Abramowicza.
16. b. podkomorzy upitski, Karol Hołyntein. W domu Legi na ul. Trockiej
17. kapitan wojsk polskich w st. spoczynku, Michał Jagmin. W domu Kamockiego.
18. b. prezes upitskiego sądu ziemskiego, Antoni Jankiewicz. W domu przy ul. Trockiej.
19. b. sędzia mierniczy. Jan Janczewski. W domu umiastowskiego.
20. urzędnik 9-ej kl., Felicjan Jałowiecki. W domu Radziszewskiego przy Łotoczce.
21. gubernialny apelacyjny sędzia mierniczy, Wincenty Józefowicz. W domu Gaszczeńskiego.
22. upitski asesor powiatowy, Adam Jasieński.W domu Abramowicza.
23. b. ławnik niższego upitskiego sądu ziemskiego, Jan Jasieński. W domu prałata Cywińskiego.
24. b. kowieński marszałek szlachty, kawaler, Franciszek Kozakowski. W domu Sikorskich.
25. b. sędzia mierniczy, Wincenty Kopalski. W domu Więcławowicza przy ul. Sawicz.
26. b. wiłkomirski v-ce marszałek, Ignacy Kuszelewski. W domu Poznańskiego.
27. b. upitski sędzia mierniczy, Teofil Kierbeć. W domu Mikuckiego.
28. b. gubernialny apelacyjny sędzia mierniczy, Jan Korabiewicz. W domu Radziszewskiego.
29. b. kowieński sędzia mierniczy, Józef Kossakowski. W domu Jasiewicza na Zarzeczu.
30. b. upitski sędzia mierniczy, Jan baron Krauz. W domu Glińskiego przy ul. Ogińskiego.
31. b. upitski sędzia grodzki, Karol Landzberg. W domu Leiboszczyca.
32. b. upitski mierniczy prezes, Michał Meisztowicz. W domu Jasiewicza.
33. b. upitski sędzia mierniczy, Stanisław Montri(y)mowicz. W domu Dabrowej przy zaułku Bernardyńskim.
34. b. upitski komendant policji i sędzia grodzki, Michał Olechnowicz. W domu Leiboszczyca.
35. b. upitski mierniczy prezes, Józef Pawłowicz. W domu Abramowicza.
36. sekretarz gubernialny. Teodor Pawłowicz. W domu Leiboszczyca przy ul. Niemieckiej.
37. b. sędzia mierniczy, Justyn Paszkiewicz. W domu Chlewińskiego przy zaułku św.Michała.
38. b. upitski sędzia grodzki, Faustyn Pietraszewski. W domu Wojnickiego.
39. kapitan w st. spoczynku, Wilhelm Ropp. W domu Abramowicza.
40. b. upitski podkomorzy, Appolinary Raczkowski.
41. b. upitski sędzia mierniczy, Antoni Raczkowski. W domu Komarowej przy zaułku św.Michała.
42. b. upitski komendant policji i sędzia grodzki, Antoni Rymkiewicz. W domu Żyda Aizika przy ul. Trockiej.
43. porucznik rosyjskich wojsk w st. spoczynku, Karol Ragden. W domu Rossochackiego.
44. b. trocki sędzia mierniczy, Kalikst Rossochacki. W domu Abramowicza.
45. b. upitski sędzia mierniczy, Szymon Szwojnicki. W domu Zemkowicza przy bazarze Trockim.
46. b. asesor i sędzia grodzki, Aleksander Szwojnicki. W domu Zemkowicza przy bazarze Trockim.
47. b. upitski sędzia mierniczy, Michał Szwojnicki. W domu Zemkowicza przy bazarze Trockim.
48. b. upitski sędzia mierniczy, Stanisław Sztein.
49. sekretarz gubernialny, Tytus Szyszło. W domu Dobrowej.
50. b. upitski sędzia mierniczy, Ignacy Straszewicz. W domu kupieckim przy Wszystkich Świętych.
51. b. prezes gubernialnego mierniczego sadu apelacyjnego, Michał książe Tyszkiewicz. We własnym domu.
52. rotmistrz rosyjskich wojsk w st. spoczynku, Jan ksiąze Tyszkiewicz. We własnym domu.
53. porucznik wojsk polskich w st. spoczynku, Mateusz Tracewski. U Franciszkanów.
54. b. chorąży upitski, Karol Wereszczyński. W domu Chlewińskiego.
55. b. upitski sędzia mierniczy, Michał Wereszczyński. W domu Miastowskiej.
56. upitski ławnik powiatowy, Florian Wereszczyński. W domu Miastowskiej.
57. b. upitski sędzia mierniczy, Michał Wolf. W domu Bielińskich przy ul. Tatarskiej.


POWIAT KOWIEŃSKI


  1. pełniący obowiązki marszałka szlachty powiatu, tytularny radca, Ławrenti Gulewicz. W domu Globusa na Zarzeczu.
  2. b. marszałek szlachty powiatu kowieńskiego, Józef książe Zabiełło. W domu Simsona przy ul. Niemieckiej.
  3. pełniący obowiązki prezesa izby kontroli, kawaler, Ignacy książe Zabiełło. W domu Simsona przy ul. Niemieckiej.
  4. podpułkownik w st. spoczynku, kawaler, Ignacy Wilanowicz. W domu Szlaka przy ul. Trockiej.
  5. b. podkomorzy, Antoni Kwiatkowski. W domu Podbipięty.
  6. b. sędzia ziemski, Ludwik Kossakowski. W domu Sikorskiego przy zaułku św. Michała.
  7. b. sędzia grodzki, Franciszek Orwid. U Franciszkanów przy ul. Trockiej.
  8. gubernialny sędzia mierniczy Stefan Giejsztor. U Franciszkanów.
  9. b. prezes sądu grodzkiego, Wincenty Małachowiec. W domu Desztruga przy głównej policji.
10. b. sędzia sądu ziemskiego, sądu mierniczego, Antoni Domejko. W domu Ogińskiego.
11. b. sędzia ziemski, Władysław Szukszta. W domu Sikorskiej.
12. asesor sądu powiatowego, Feliks Kulesza. W domu Gliobusa.
13. asesor sądu powiatowego, Siemion Medeksza. U Franciszkanów.
14. sekretarz gubernialny, Jan Żegzdra. W domu Gliobusa.
15. sędzia mierniczy Foma Jacuński. W domu Gliobusa.
16. b. sędzia mierniczy, Leon Jacuński. W domu Gliobusa.


POWIAT ROSIEŃSKI


  1. marszałek szlachty powiatu rosieńskiego, asesor kolegialny, Kasper Billewicz. W domu Doroszki.
  2. radca stanu, kawaler, Antoni Laudański. W domu Kontryma.
  3. pułkownik b. wojsk polskich, Stanisław ksiąze Czapski. W domu Zawadzkiego.
  4. tajny radca dworu JIM Ireneusz książe Ogiński. We własnym domu.
  5. b. marszałek szlachty pow. szawelskiego, Jan Jucewicz. W domu Doroszki.
  6. b. prezes wileńskiej izby karnej, Antoni Chrapowicki. W domu Ogińskiego.
  7. ławnik wileńskiej izby karnej, Józef Kupść. W domu Graursza.
  8. rosieński sędzia powiatowy, Stanisław Olechnowicz. W domu Szyszkowskiego.
  9. b. chorąży rosieński, Franciszek książe Plater. W domu Szulca.
10. b. prezes wileńskiego gubernialnego sądu mierniczego, Józef Białłozór. W domu Puzyny.
11. b. ławnik wileńskiej izby karnej, Zenon Jerud. W domu regenta Nowickiego.
12. b. prezes mińskiego gubernialnego sądu mierniczego, Michał Chrapowicki. W domu Wierowkinowej.
13. b. rosieński sędzia powiatowy, Zenon Zieliński. W domu Dowgiałły.
14. b. rosieński podkomorzy, Fadiej Dowgird. W domu Puzyny.
15. gubernialny sędzia mierniczy, Józef Dowgird. W domu Puzyny.
16. gubernialny sędzia mierniczy, Heronim Przeciszewski. U Bazylianów.
17. b. prezes rosieńskiego sądu mierniczego, Szczęsny Przeciszewski. U Bazylianów.
18. sekretarz kolegialny, Adolf Przeciszewski. W domu Rewkowskiego.
19. prezes rosieńskiego sądu mierniczego, Józef Jankiewicz. W domu Puzyny.
20. b. prezes rosieńskiego sądu mierniczego, Ludwik Grypcewicz. W domu Icka Żełudzkiego.
21. ławnik rosieńskiego sądu powiatowego, Konstanty Ludkiewicz. W domu regenta Nowickiego.
22. rotmistrz sztabowy w st. spoczynku, Antoni Gubarewicz. U Bazylianów.
23. porucznik w st. spoczynku, Ksawery Kiewnarski. W domu Bukszy.
24. porucznik b. wojsk polskich, Jan Przeciszewski. W domu Rewkowskiego.
25. porucznik b. wojsk polskich, Antoni Burzyński. U Bazylianów.
26. radca dworu, Wincenty Brodowski. W domu Millera.
27. radca tytularny, Adam Szulc. W domu Tyszkiewicza.
28. sekretarz kolegialny, Dionizy Wyszkiewicz. U Bernardynów.
29. sekretarz kolegialny, Benedykt Bucewicz, W domu Bukszy.
30. sekretarz gubernialny, Jerzy książe Plater.W domu Szulca.
31. b. ławnik rosieńskiego sądu powiatowego, Aleksander Bogdanowicz. W domu Puciatowej.
32. porucznik pułku jegrów, Kuprian Janczewski. W domu Herburta.
33. sekretarz kolegialny, Edward Wolmer. W domu Herburta.
34. ławnik rosieńskiego sądu powiatowego, Franciszek Bajkowski. U Bernardynów.
35. b. rosieński sędzia mierniczy, Józef Laudański. U Bernardynów.
36. b. ławnik rosieńskiego sądu grodzkiego, Wiktor Korewo. W domu Kojtryma.
37. sekretarz gubernialny, Roman Januszkiewicz. W domu Kojtryma.
38. major w st. spoczynku, AleksanderSylwestrowicz. W domu Hołdakowskich.
39. b. rosieński pisarz grodzki, Stanisław Przeciszewski. W domu Rewkowskiego.
40. b. rosieński pisarz grodzki, Stanisław Siemienowicz. W domu Nowickiego.
41. b. ławnik rosieńskiego sądu grodzkiego, Ignacy Ciszkiewicz. W domu Niszkowskiego.
42. sekretarz gubernialny, Ezechiel Mikucki. W domu Mikuckiego.
43. sekretarz gubernialny, K. Burba. W domu Mikuckiego.
44. rosieński sędzia mierniczy, Marcin Gimburt. W domu Gierburta.
45. rosieński sędzia mierniczy, Józef Tendziagolski. W domu Nowickiego.
46. b. rosieński sędzia mierniczy, Stanisław Chrząstowski. W domu Puzyny.
47. b. ławnik rosieńskiego sądu ziemskiego, Józef Burnejko. W domu Bukszy.
48. b. ławnik rosieńskiego sądu ziemskiego, Marcel Dyrdo. W domu Doroszki.
49. b. rosieński sędzia grodzki, Alojzy Babiapski. U Bazylianów.
50. sekretarz gubernialny, Heronim Masłowski. W domu Werowkinowej.
51. b. rosieński sędzia mierniczy, Cyprian Iwanowicz. W domu Rogowskiej.
52. b. rosieński sędzia grodzki, Fadiej Klimens. W domu Rewkowskiego.
53. b. ławnik rosieńskiego sądu ziemskiego, Dominik Łabanowski. W domu Gana.
54. b. ławnik rosieńskiego sądu ziemskiego, Adam Dobkiewicz. rosieński sędzia mierniczy,
55. rosieński sędzia mierniczy, Benedykt Jankowski. rosieński sędzia mierniczy,
56. b. rosieński sędzia mierniczy, Stanisław Bucewicz. W domu Nozickiego.


POWIAT SZAWELSKI


  1. Marszałek szlachty, Eligiusz Kownacki. W domu Doroszki przy ul. Dominikańskiej.
  2. powiatowy sędzia, radca, kawaler, Telesfor Burba. W domu Podbipienty.
  3. ławnik izby cywilnej , Wincenty Wiszniewski. W domu Rogowskiej.
  4. kapitan gwardii w st. spoczynku, kawaler, książe Mikołaj Zubow. W domu Abramowicza przy Ratuszu.
  5. kapitan w st. spoczynku, kawaler, Franciszek Trzaskowski. W domu Gosztowta przy ul. Wileńskiej.
  6. deputowany szlachty, Józef Rymgajło. W domu Górskiego przy ul. Wileńskiej.
  7. ławnik w sądzie powiatowym, Jan Narbut. W domu Lachowicza na ul, Zamkowej.
  8. ławnik w sądzie powiatowym, Józef Narkiewicz. W domu Gosztowta.
  9. ławnik w sądzie powiatowym, Ignacy Żukowski. W domu Żomejta na ul. Wileńskiej.
10. porucznik w st. spoczynku, Tyburc Jagmin. W domu Puzyny.
11. pporucznik w st. spoczynku, Leon Godlewski. W domu Krukowskiej.
12. sekretarz gubernialny, Józef Szemiot. W domu Żysztowskiego przy zaułku Bernardyńskim.
13. b. marszałek szlachty, Marek Szemiot. W domu Żysztowskiego.
14. b. v-ce marszałek szlachty, kawaler, Kazimierz Burba. W domu prałata Mikuckiego,
15. b podkomorzy powiatu, Heronim Burba. W domu Doroszki.
16. b podkomorzy powiatu, Foma Gierubowicz. W domu Tarnowskiego na ul Trockiej.
17. b. prezes sądu grodzkiego, Feliks Górzewski. W domu Lachowicza.
18. b. prezes sądu grodzkiego, Jan Kaczanowski. W domu Gołubowicza.
19. b. podkomorzy powiatu, Antoni Górski, W domu Puzyny.
20. b. prezes sądu grodzkiego, Hipolit Górski. W domu Millera.
21. b. prezes sądu mierniczego, Jerzy Jeleński. W domu prałata Mikuckiego.
22. prezes sądu mierniczego, Antoni Gołkiewicz. W domu Olędzkiego.
23. b. sędzia ziemski, Ignacy Stankiewicz. W domu Gażyskiego.
24. b. ziemski pisarz, Jan Nagórski. W domu Żemiejty.
25. b. sędzia grodzki, Andrzej Skowzgird. W domu Gażyskiego przy Bakszty.
26. b. ławnik niższego sądu ziemskiego, Aleksander Mackiewicz. W domu Gażyskiego przy Bakszty.
27. b. ławnik teleszyńskiego niższego sądu ziemskiego, Kazimierz Pukiński. W domu Gażyskiego przy Bakszty.
28. sędzia mierniczy, Karol Fabrycjusz. U Bazylianów.
29. b. sędzia mierniczy, Kazimierz Francuzowicz. U Bazylianów.
30. sędzia mierniczy, Maurycy Wizgird. W domu Krukowskiej na Zamkowej.
31. sędzia mierniczy, Jerzy Odrwid. W domu Krukowskiej na Zamkowej.
32. b. sędzia mierniczy, Józef Burba. W domu Podbipienty.
33. b. sędzia mierniczy, Franciszek Gołkiewicz. W domu Olędzkiego.
34. b. sędzia mierniczy, Ignacy Lutyk. W domu Podbipienty.
35. b. sędzia mierniczy, Józef Bereśniewicz. W domu Żemiejty.
36. b. sędzia mierniczy, Tadeusz Owsiany. W domu Lachowicza.
37. b. sędzia mierniczy, Jan Wieliczko. W domu prałata Mikuckiego.
38. b. sędzia mierniczy, Franciszek Bucewicz. W domu Żemiejty.
39. b. sędzia mierniczy, Antoni Łbanowski. W domu Jankowskiego na ul. Ostrobramskiej.
40. b. sędzia mierniczy, Cyprian Szukszta. W domu Jankowskiego na ul. Ostrobramskiej.
41. b. sędzia mierniczy, Michał Grudziński. W domu Lachowicza.
42. b. sędzia mierniczy, Bonawentura Butrym. W domu Mikulicza zaułek przy św.Michale.
43. b. sędzia mierniczy, Ignacy Rodowicz. W domu Krukowskich.
44. b. sędzia ziemski, Stefan Taraszkiewicz. W domu Ziemiejty.


POWIAT TELSZEWSKI


  1. marszałek szlachty, asesor kolegialny, Kalikst Daniłowicz. W domu Wierownikowej za Ostrą Bramą.
  2. b. podkomorzy, Piotr Dymsza. U Bernardynów.
  3. kolegialny rejestrator, książe Aleksander Plater. W domu Szulca na ul. Niemieckiej.
  4. sekretarz gubernialny, książe Kazimierz Plater. W domu Szulca na ul. Niemieckiej.
  5. b. marszałek szlachty, baron Renne. W domu kapitulnym przy Zamkowej.
  6. b. sędzia ziemski, Feliks Nowicki. W domu Nowickiego przy Wileńskiej.
  7. b. chorąży powiatu, Marcin Gosztowt. W domu Olendzkiego.
  8. b. prezes sądu grodzkiego, Franciszek Andrzejewski. W domu Wierowkinowej za Ostrą Bramą.
  9. b. prezes sądu grodzkiego, Józef Wojtwiłło. W domu Wierowkinowej za Ostrą Bramą.
10. b. prezes sądu grodzkiego, Adam Sakiel. W domu Wierowkinowej za Ostrą Bramą.
11. b. sędzia grodzki, Józef Dydziul. W domu Wierowkinowej za Ostrą Bramą.
12. sędzia mierniczy, Jerzy Opulski. W domu Żyda Moisze Szmujłowicza pod nr. 314.
13. b. podkomorzy powiatu, Józef Świrtun. W domu Żyda Moisze Szmujłowicza pod nr. 314.
14. b. przewodniczący ziemski, Leopold Giedgowd. W domu Żyda Moisze Szmujłowicza pod nr. 314.
15. sędzia powiatowy, Aleksander Górski. W domu Millera.
16. porucznik w st. spoczynku, Aleksander Wienckiewicz. W domu Gołdakowskiego przy Łotoczki.


Link do tekstu polskiego Biblioteki Kresowej: https://kresy.genealodzy.pl/gub_wil_87/wyb_szl_1834.html