Księgi sądowe oraz inne dokumenty w zasobie Archiwum Historycznego w Mińsku

Zaczęty przez Rafał Jurowski, Grudzień 19, 2014, 05:13:07 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Rafał Jurowski

W przypadku gdy ksiąg metrycznych jest niewiele, a przodkowie nie zdołali np. potwierdzić swojego szlachectwa w XIX wieku istnieje duża szansa na wyprowadzenie wywodu przodków na podstawie innych poza metrykalnych dokumentów. Bardzo dużo informacji na temat genealogii, szczególnie szlacheckiej (choć nie tylko) można uzyskać przeszukując księgi sądowe przede wszystkim grodzkie, ziemskie. Księgi te często zawierają opisy bardzo ciekawych spraw spadkowych, sprzedażowych jak i kryminalnych. W przypadku Grodzieńszczyzny księgi te znajdują się w Mińsku i na szczęście zachowało się ich całkiem sporo.

Poniżej umieszczam odnośniki do inwentarzy konkretnych fondów, który zawierają informacje o danych rocznikach ksiąg.

Wykaz fondów związanych z historią Rzeczypospolitej Obojga Narodów

http://archives.gov.by/home/tematicheskie-razrabotki-arhivnyh-dokumentov-i-bazy-dannyh/radzivily

Dokumenty obszaru dawnego powiatu grodzieńskiego

Fond 1711 Гродненский гродский суд (Grodzieński sąd grodzki )

Fond 1755 Гродненский земский суд (Grodzieński ziemski sąd)

Fond 1761 Гродненский магистрат (Grodzieński magistrat)

Fond 1791 Гродненский конфедератский суд   (Grodzieński konfederacki sąd)

Fond 1839 Гродненский подкоморский суд   (Grodzieński podkomorski sąd)

Fond 1852 Гранично-апелляционный суд Гродненской королевской экономии (Grodzieński  sąd graniczono - apelacyjny ekonomii królewskiej)

Fond 1861 Гродненский эксдивизорско-таксаторский суд (Grodzieński sąd eksdywizorsko-taksatorski)

Fond 1870 Гродненский каптуровый суд (Grodzieński sąd kapturowy)

Fond 1881 Задворный асессорский суд (Королевский трибунал) ВКЛ, г. Гродно(Zadworny sąd asesorski (Trybunał królewski ) WKL, miasto Grodno )

Fond 1882 Гродненская королевская экономия (Grodzieńska ekonomia królewska)

Fond 1887 Гродненская военно-гражданская комиссия (Grodzieńska Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa )

Fond 1907 Гродненский комиссарский суд (Grodzieński sąd komisarski )

Fond 1913 Гродненский компромиссорский суд (Grodzieński sąd kompromisorski)

Fond 1922 Гродненский земянский суд (Grodzieński są ziemiański)

Dokumenty obszaru dawnego powiatu wołkowyskiego

Fond 1710 Волковысский гродский суд (Wołkowyski sąd grodzki )

Fond 1752 Волковысский земский суд (Wołkowyski sąd ziemski)

Fond 1795 Волковысский магистрат (Wołkowyski magistrat)

Fond 1808 Порозовский магистрат, [с XVI в. королевское м. Порозово] Волковысского пов. Новогрудского воев.  (Porozowski magistrat)

Fond 1838 Волковысский подкоморский суд (Wołkowyski sąd podkomorski)

Fond 1859 Волковысский эксдивизорско-таксаторский суд (Wołkowyski sąd eksdywizorsko-taksatorski)

Fond 1869 Волковысский каптуровый суд (Wołkowyski sąd kapturowy)

Fond 1886 Волковысская военно-гражданская комиссия (Wołkowyska Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa )

Fond 1899 Волковысский конфедератский суд (Wołkowyski sąd konfederacki)

Fond 1912 Волковысский компромиссорский суд (Wołkowyski sąd kompromisorski)

Fond 1921 Волковысский земянский суд (Wołkowyski sąd ziemiański)

Fond 1941 Волковысский комиссарский суд (Wołkowyski sąd komisarski)


Dokumenty obszaru dawnego powiatu słonimskiego


Fond 1737 Слонимский гродский суд(Słonimski sąd grodzki)

Fond 1785 Слонимский земский суд (Słonimski sąd ziemski)

Fond 1848 Слонимский подкоморский суд (Słonimski sąd podkomorski)

Fond 1866 Слонимский эксдивизорско-таксаторский суд (Słonimski sąd eksdywizorsko-taksatorski)

Fond 1880 Слонимский каптуровый суд (Słonimski sąd kapturowy)

Fond 1885 Слонимская королевская экономия (Słonimska ekonomia królewska)

Fond 1895 Слонимская военно-гражданская комиссия (Wołkowyska Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa )

Fond 1896 Слонимский маршалковский суд (Słonimski sąd marszałkowski)

Fond 1904 Слонимский конфедератский суд(Słonimski sąd konfederacki)

Fond 1918 Слонимский компромиссорский суд (Słonimski sąd kompromisorski)

Fond 1939 Слонимский земянский суд (Słonimski sąd ziemiański)


Dokumenty obszaru dawnego powiatu nowogrodzkiego[/font][/size]


Fond 615 Новогрудский городовой магистрат (Nowogródzki magistrat)

Fond 616 Новогрудский земский поветовый суд (Nowogródzki sąd ziemski powiatowy)

Fond 785 Новогрудский деканат Минской римско-католической епархии(Nowogródzki dekanat mińskiej rzymsko-katolickiej eparchii )

Fond 1505 Новогрудская военно-гражданская комиссия (Nowogródzka Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa)

Fond 1730 Новогрудский гродский суд (Nowogródzki sąd grodzki )

Fond 1774 Новогрудский земский суд (Nowogródzki sąd ziemski)

Fond 1820 Новогрудский магистрат(Nowogródzki magistrat)

Fond 1844 Новогрудский подкоморский суд (Nowogródzki sąd podkomorski)

Fond 1874 Новогрудский каптуровый суд (Nowogródzki sąd kapturowy)

Fond 1930 Новогрудский компромиссорский суд (Nowogródzki sąd kompromisorski)

Fond 1931 Новогрудский эксдивизорско-таксаторский суд (Nowogródzki sąd eksdywizorsko-taksatorski)

Dokumenty obszaru dawnego powiatu bielskiego

Fond 1706 Бельский гродский суд (Bielski sąd grodzki)

Fond 1716 Заблудовский гродский суд, Бельского пов. Подляшского воев. Речи Посполитой (Zabłudowski grodzki sąd bielskiego powiatu, podlaskiego województwa Rzeczypospolitej)

Fond 1744 Бельский земский суд, Подляшского воев. (Bielski sąd ziemski, podlaskiego województwa)

Fond 1867 Бельский каптуровый суд, Подляшского воев. (Bielski sąd kapturowy, podlaskiego województwa)

Fond 1927 Бельский магистрат, Подляшского воев.(Bielski magistrat, podlaskiego województwa)


Dokumenty obszaru dawnego powiatu lidzkiego


Fond 1718 Лидский магистрат (Lidzki magistrat)

Fond 1722 Лидский гродский суд (Lidzki sąd grodzki)

Fond 1767 Лидский земский суд (Lidzki sąd ziemski)

Fond 1842 Лидский подкоморский суд (Lidzki sąd podkomorski)

Fond 1863 Лидский эксдивизорско-таксаторский суд (Lidzki sąd eksdywizorsko-taksatorski)

Fond 1871 Лидский каптуровый суд (Lidzki sąd kapturowy)

Fond 1883 Лидская королевская экономия (Lidzka królewska ekonomia)

Fond 1900 Лидский конфедератский суд (Lidzki sąd konfederacki)

Fond 1915 Лидский компромиссорский суд (Lidzki sąd kompromisorski)


Dokumenty obszaru dawnego powiatu brzeskiegoFond 1705 Брестский гродский суд (Brzeski sąd grodzki )

Fond 1741 Брестский земский суд (Brzeski sąd ziemski)

Fond 1786 Брестский магистрат(Brzeski magistrat)

Fond 1835 Брестский подкоморский суд(Brzeski sąd podkomorski)

Fond 1857 Брестский эксдивизорско-таксаторский суд (Brzeski sąd eksdywizorsko-taksatorski)

Fond 1868 Брестский каптуровый суд(Brzeski sąd kapturowy)

Fond 1906 Брестский комиссарский суд(Brzeski sąd komisarski)

Fond 1910 Брестский компромиссорский суд (Brzeski sąd kompromisorski)

Fond 1920 Брестский земянский суд (Brzeski sąd ziemiański)

Fond 1940 Брестский конфедератский суд (Brzeski sąd konfederacki)

Fond 1719 Кобринский гродский суд (Kobryński sąd grodzki)

Fond 1803 Кобринский магистрат, Брестского пов. (Kobryński magistrat, brzeskiego województwa)

Fond 1923 Кобринский земянский суд (Kobryński sąd ziemiański)


Dokumenty obszaru dawnego powiatu pińskiego


Fond 611 Пинская городская управа (Pińska rada miasta)

Fond 1117 Пинский эксдивизорский суд (Piński eksdywizorski sąd)

Fond 1550 Дятловичский Спасо-Преображенский мужской монастырь, с. Дятловичи Пинского у. (Dziatłowicki męski klasztor Przemienienia Pańskiego) Dziatłowicze piński ujezd

Fond 1733 Пинский гродский суд (Piński grodzki sąd)

Fond 1777 Пинский земский суд (Piński ziemski sąd)

Fond 1822 Пинский магистрат (Piński magistrat)

Fond 1847 Пинский подкоморский суд (Piński podkomorski sąd)

Fond 1877 Пинский каптуровый суд (Piński kapturowy sąd)

Fond 1884 Пинская королевская экономия (Pińska królewska ekonomia)

Fond 1938 Пинская военно-гражданская комиссия (Pińska Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa)Dokumenty obszaru dawnego powiatu oszmiańskiego


Fond 1732 Ошмянский гродский суд(Oszmiański sąd grodzki)

Fond 1776 Ошмянский земский суд (Oszmiański sąd ziemski)

Fond 1846 Ошмянский подкоморский суд (Oszmiański sąd podkomorski)

Fond 1865 Ошмянский эксдивизорско-таксаторский суд (Oszmiański sąd eksdywizorsko-taksatorski)

Fond 1876 Ошмянский каптуровый суд (Oszmiański sąd kaputowy)

Fond 1917 Ошмянский компромиссорский суд (Oszmiański sąd kompromisorski)


Dokumenty obszaru dawnego powiatu mozyrskiego

Fond 164 Мозырский городовой магистрат (Mozyrski magistrat miasta)

Fond 853 Туровская Михайловская церковь, м. Туров Мозырского у. Минской губ.

Fond 1728 Мозырский гродский суд (Mozyrski sąd grodzki)

Fond 1771 Мозырский земский суд (Mozyrski sąd ziemski)

Fond 1818 Мозырский магистрат (Mozyrski magistrat)

Fond 1843 Мозырский подкоморский суд (Mozyrski sąd podkomorski)

Fond 1873 Мозырский каптуровый суд (Mozyrski sąd kapturowy)

Fond 1890 Мозырская военно-гражданская комиссия(Mozyrska Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa)

Fond 1908 Мозырский комиссарский суд (Mozyrski sąd komisarski)

Fond 1932 Мозырский компромиссорский суд (Mozyrski sąd kompromisorski)

Fond 1933 Мозырский конфедератский суд(Mozyrski sąd konfederacki)

Dokumenty obszaru dawnego powiatu witebskiego


Fond 1709 Витебский гродский суд (Witebski sąd grodzki)

Fond 1751 Витебский земский суд (Witebski sąd ziemski)

Fond 1789 Суражский земский суд, Витебского воев. (Surażski sąd ziemski, witebskiego województwa)

Fond 1805 Витебский магистрат (Witebski magistrat)

Fond 1898 Витебский конфедератский суд (Witebski sąd konfederacki)

Fond 1924 Витебский иезуитский коллегиум (Witebskie kolegium jezuickie)

Fond 1949 Витебский каптуровый суд (Witebski sąd kapturowy)

Fond 1950 Витебский провинциальный земский суд (Witebski sąd prowincjonalny ziemski)

Fond 2609 Витебский городовой магистрат (Witebski sąd grodzki)

Fond 3254 Комиссия, высочайше учрежденная в Витебске для продажи казенных имений, г. Витебск (Komisja założona do sprzedaży państwowych majątków miasta Witebska)

Fond 3309 Витебский земский поветовый суд (Witebski sąd powiatowy ziemski)


Dokumenty obszaru dawnego powiatu orszańskiego


1731 Оршанский гродский суд (Orszański sąd grodzki )

1775 Оршанский земский суд (Orszański sąd ziemski)

1821 Оршанский магистрат (Orszański magistrat)

1845 Оршанский подкоморский суд (Orszański sąd podkomorski)

1875 Оршанский каптуровый суд (Orszański sąd kapturowy)

1891 Оршанская военно-гражданская комиссия (Orszańska Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa)

1946 Оршанский провинциальный земский суд (Orszański sąd prowincjonalny ziemski)

2361 Оршанская Рождество-Богородицкая церковь (Orszańska cerkiew Narodzenia - Bogurodzicy )

2541 Шкловский магистрат, г. Шклов Оршанского пов. Витебского воев. (Szkłowski magistrat, miasto Szkłow Orszańskiego powiatu, witebskiego województwa)

3258 Любомирские, князья, владельцы имения Дубровна Оршанского у. Могилевской губ. (фамильный фонд) (Lubomirscy, kniaziowie, właściciele majątku Dubrowna orszańskiego ujezdu, Mohylewskiej guberni )

3354 Оршанская Тарговицкая конфедерация (Orszańska konfederacja targowicka)


Dokumenty obszaru dawnego powiatu brasławskiego

Fond 1707 Браславский гродский суд(Brasławski sąd grodzki)

Fond 1747 Браславский земский суд (Brasławski sąd ziemski)

Fond 1794 Браславская гражданско-войсковая комиссия (Brasławski sąd grodzki)

Fond 1797 Друйский магистрат, г. Друя (Сапежин) Браславского пов. Виленского воев. (Drujski magistrat, miasto Druja (Sapieżyn) brasławskiego powiatu, wileńskiego województwa)

Fond 1836 Браславский подкоморский суд (Brasławski sąd podkomorski)

Fond 1897 Браславский конфедератский суд(Brasławski sąd konfederacki)


Dokumenty obszaru dawnego powiatu mścisławskiego


Fond 1729 Мстиславский гродский суд (Mścisławski sąd grodzki)

Fond 1772 Мстиславский земский суд (Mścisławski sąd ziemski)

Fond 1947 Мстиславский провинциальный земский суд (Mścisławski sąd prowincjonalny ziemski)

Dokumenty obszaru dawnego powiatu rzeczyckiego


Fond 1736 Речицкий гродский суд (Rzeczycki sąd grodzki)

Fond 1783 Речицкий земский суд (Rzeczycki sąd ziemski)

Fond 1879 Речицкий каптуровый суд (Rzeczycki sąd kapturowy)

Fond 1903 Речицкий конфедератский суд (Rzeczycki sąd konfederacki)

Fond 1909 Речицкий комиссарский суд (Rzeczycki sąd komisarski)

Fond 1937 Речицкий компромиссорский суд (Rzeczycki sąd kompromisorski)Dokumenty obszaru dawnego powiatu połockiego


Fond 1721 Лепельский гродский суд, г. Лепель Полоцкого воев. Речи Посполитой (Lepelski sąd grodzki, miasto Lepel, połockiego województwa Rzeczypospolitej)

Fond 1734 Полоцкий гродский суд (Połocki sąd grodzki)

Fond 1757 Дисненский магистрат, г. Дисна Полоцкого воев. Речи Посполитой, с 1793 г. Дисненского пов. Минской губ. Российской империи (Dziśnieński magistrat, miasto Dzisna Połockiego województwa Rzeczypospolitej, od 1793 roku Dzisneńskiego powiatu Mińskiej guberni Rosyjskiego imperium)

Fond 1766 Лепельский земский поветовый суд, Полоцкой губ. (Lepelski ziemski  powiatowy sąd)

Fond 1778 Полоцкий земский суд (Połocki sąd ziemski)

Fond 1799 Ушачский магистрат, г. Ушачи Полоцкого воев. (Uszacki magistrat , miasto Uszacz Połockiego województwa)

Fond 1823 Полоцкий магистрат (Połocki magistrat)

Fond 1849 Полоцкий подкоморский суд (Połocki sąd podkomorski)

Fond 1878 Полоцкий каптуровый суд (Połocki sąd kapturowy)

Fond 1892 Полоцкая военно-гражданская комиссия (Połocka Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa)

Fond 1902 Полоцкий конфедератский суд (Połocki sąd konfederacki)

Fond 1943 Полоцкий провинциальный земский суд (Połocki sąd prowincjonalny ziemski)

Fond 3145 Городокский городовой магистрат, г. Городок Псковской губ., с 1776 г. Полоцкой губ. (Horodecki miejski magistrat, miasto Horodek, pskowskiej guberni )

Fond 3245 Белорусская греко-униатская духовная консистория, г. Полоцк (Białoruska grecko-unicka duchowna konsystoria)


Dokumenty obszaru dawnego powiatu słuckiego


Fond 95 Слуцкий Троицкий мужской монастырь

Fond 172 Слуцкий городовой магистрат

Fond 530 Несвижская городская ратуша, г. Несвиж Слуцкого у.

Fond 668 Несвижский уездный суд, г. Несвиж Слуцкого у.

Fond 765 Слуцкое духовное братство им. Святой Анны

Fond 1518 Слуцкий римско-католический бернардинский Антониевский мужской монастырь

Fond 1738 Случоресский гродский суд, г. Слуцк Случоресского пов. Новогрудского воев. Речи Посполитой

Fond 1739 Слуцкий гродский суд

Fond  1787 Случореский земский суд, г. Слуцк Случоресского пов. Новогрудского воев.

Fond 1825 Слуцкий магистрат

Fond 1894 Случоресская военно-гражданская комиссия, г. Слуцк Случоресского пов. Новогрудского воев.

Fond 1934 Случореский конфедератский суд, г. Слуцк Случоресского пов. Новогрудского воев.
arteros

Tyle ksiąg z Nowogródka. Jaka kopalnia wiedzy. Jak wiele dalbym, aby ich skany znalazły się na moim komputerze. Niestety wątpię, a pewnie większość bywalców forum potwierdzi moje wątpliwości, aby kiedykolwiek znalazły się dostępne online. Szkoda, wielka szkoda. A może ktoś z państwa dysponuje skanami ksiąg sądowych z Nowogródka, o których mowa w tym poście. Bardzo by mi się przydały do dalszych badań nad Mickiewiczem.

heniedz


arteros

A to "urrra" to jak się ma do mojego postu?

Piotr Paweł CYPLA

Cytat: arteros w Czerwiec 27, 2016, 09:21:22 PM
A to "urrra" to jak się ma do mojego postu?

Nasz Kolega ma chyba wesołe usposobienie i w ten właśnie sposób wyraża swój podziw dla tych co próbują przekazać jakąś wiedzę. Na 68 jego postów 67 to uraaaa lub uraaaaaaaaa - ilość "a" zależy od podziwu i uznania jaki wyraża. Przy prośbie o pomoc przy indeksowaniu też wyraził swoje uznanie dla zagadnienia, jak również przy prośbie o udział w ściąganiu zdjęć ksiąg Dekanatu Grodzieńskiego. Przy wielu innych inicjatywach także... na uraaaaaaaaa się jednak zwyczajowo kończy. Uraaaaaaaaaa szanowny kolego Heniedz.... cieszymy się, że jesteś z nami!!!
Poszukuję rodzin: CYPLA, BYLCZYŃSKI, CYDZIK, OBUCHOWICZ, TOŁOCZKO z okolic Kotry (gmina Skidel), Zapole, Tołoczki, Obuchowicze, Cydziki (gmina Żydomla)

heniedz


heniedz

ps. ja tylko czasem do"ż"ucam się do "kasy", czasem....   Do indeksowania nie nadaję się  sorry brak kwalifikacji

Albink

Do ściągania zdjęć nie potrzeba żadnych /prawie/ kwalifikacji, wystarczy znać cyferki i klikać w komputerze. Indeksacja to inna para kaloszy, to nastąpi trochę później. Do dzieła p. heniedz, odwagi  :D
Pozdrawiam
Albin

Rafał Jurowski

#8
Archiwiści z Mińska zrobili Nam wielki przedświąteczny prezent umieszczając w sieci inwentarze oraz część indeksów archiwalnych, które do tej pory były dostępne jedynie w pracowni mińskiego Archiwum. Indeksy dotyczące ksiąg ziemskich powiatu grodzieńskiego zawierają m.in. indeksy osobowe oraz miejscowe.
Do tej pory umieszczone zostały trzy indeksy. W sumie jest ich 15 sztuk więc jeszcze przed Nami sporo emocji. Mińskim Archiwistom i Archiwistkom serdecznie dziękujemy!

https://niab.by/newsite/fondi601-700
https://niab.by/newsite/fondi1701-1800
https://niab.by/newsite/fondi1801-1900

Ja już dzięki samym tylko indeksom mogę się upewnić, że moi Jurowscy to kiedyś faktycznie byli Jurowiczmi...

A. Rybalko

#9
To bardzo dobra wiadomość, ale i dużo pracy, zanim przebrniemy przez wszystkie linki. Może należałoby umieścić jakąś wskazówkę, które linki prowadzą do Grodzieńszczyzny?

Rafał Jurowski

#10
To najważniejszy link

https://niab.by/newsite/fondi1701-1800

A wspomnianych indeksów najstarszych ksiąg ziemskich grodzieńskich należy szukać pod sygnaturą:

Фонд № 1755 Опись № 1

Rafał Jurowski

Narodowe Historyczne Archiwum w Mińsku opublikowało nowe opisy najstarszych ksiąg ziemskich grodzieńskich, teraz jest już chyba wszystko co jest dostępne na miejscu w archiuwm. Wielka skarbnica wiedzy dotycząca XVI i XVII wiecznej Grodzieńszczyzny. Są też dostępne sądy iinnych powiatów WKL.

Фонд № 1755 Опись № 1 Скачать 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20

Источник: https://niab.by/newsite/fondi1701-1800
Национальный исторический архив Беларуси