Diecezja telszańska

Zaczęty przez A. Rybalko, Styczeń 24, 2019, 06:19:43 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.


A. Rybalko

Dekanat Okmiany / Akmenė
Ostatnia aktualizacja 24.01.2019

Aktualne parafie: http://www.telsiuvyskupija.lt/akmenes-dekanatas

Okmiany/Akmenė  ▪  Kivyliai  ▪  Klikole/Klykoliai  ▪  Krupie/Kruopiai  ▪  Nowe Okmiany/Naujoji Akmenė  ▪  Popielany/Papilė  ▪  Wegiery/Vegeriai  ▪  Venta.

Brak danych o indeksacji w którejkolwiek parafii tego dekanatu.

A. Rybalko

Dekanat Gorżdy / Gargždai
Ostatnia aktualizacja 24.01.2019

Aktualne parafie: http://www.telsiuvyskupija.lt/gargzdu-dekanatas

Andrzejewo/Endriejavas  ▪  Gorżdy/Gargždai  ▪  Judrany/Judrėnai  ▪  Plikiai  ▪  Priekulė  ▪  Slengiai a. Ginduliai  ▪  Wewirżany/Veiviržėnai  ▪  Wieżajcie/Vėžaičiai

Brak danych o indeksacji w którejkolwiek parafii tego dekanatu.

A. Rybalko

Dekanat Kłajpeda / Klaipėda
Ostatnia aktualizacja 24.01.2019

Aktualne parafie: http://www.telsiuvyskupija.lt/klaipedos-dekanatas

Juodkrantė  ▪  Kłajpeda/Klaipėda (5 parafii i kaplica)  ▪  Nidy/Nida

Brak danych o indeksacji w którejkolwiek parafii tego dekanatu.

A. Rybalko

Dekanat Możejki / Mažeikiai
Ostatnia aktualizacja 24.01.2019

Aktualne parafie: http://www.telsiuvyskupija.lt/mazeikiu-dekanatas

Dauginiai  ▪  Łajżewo a. Łajżew /Laižuva  ▪  Lacków/Leckava  ▪  Możejki/Mažeikiai (2 parafie)  ▪  Piewiany/Pievėnai  ▪  Pikiele/Pikeliai  ▪  Rennów/Renavas  ▪  Rubikai  ▪  Siady/Seda (2 parafie)  ▪  Tyrkszle/Tirkšliai  ▪  Ukrynie/Ukrinai  ▪  Užlieknė  ▪  Wieksznie/Viekšniai  ▪  Żemelany/Žemalė  ▪  Żydyki/Židikai

Brak danych o indeksacji w którejkolwiek parafii tego dekanatu.

A. Rybalko

Dekanat Połąga / Palanga
Ostatnia aktualizacja 24.01.2019

Aktualne parafie: http://www.telsiuvyskupija.lt/palandgos-dekanatas

Baubliai  ▪  Budry/Budriai  ▪  Dorbiany/Darbėnai  ▪  Gruszławki/Grūšlaukė  ▪  Jakubów/Jokūbavas  ▪  Kałnele/Kalnalis  ▪  Korciany/Kartena  ▪  Kretynga/Kretinga  ▪  Kretingały/Kretingalė  ▪  Kūlupėnai  ▪  Ławkożemy/Laukžemė  ▪  Mikoliškiai  ▪  Połąga/Palanga  ▪  Sałanty a. Skiłądzie/Salantai  ▪  Šventoji  ▪  Tūbausiai  ▪  Vydmantai

Brak danych o indeksacji w którejkolwiek parafii tego dekanatu.

A. Rybalko

#6
Dekanat Płungiany / Plungė
Ostatnia aktualizacja 19.05.2021

Aktualne parafie: http://www.telsiuvyskupija.lt/plunges-dekanatas

Olsiady/Alsėdžiai  ▪  Berżora/Beržoras  ▪  Giegrany/Gegrėnai  ▪  Ginteliszki a. Gintyliszki/Gintališkė  ▪  Kontowcie/Kantaučiai  ▪  Kule/Kuliai  ▪  Medyngiany/Medingėnai  ▪  Pakutuvėnai  ▪  Płotele/Plateliai  ▪  Płungiany/Plungė  ▪  Retów/Rietavas  ▪  Spraudis  ▪  Stalgėnai  ▪  Szatejki/Šateikiai  ▪  Twery/Tverai  ▪  Kalwaria Żmudzka/Žemaičių Kalvarija  ▪  Żlubiny/Žlibinai

Twery
U 1735-1790      dostępne w portalu genealodzy.pl   J. Perkowski
MZ 1735-1766   dostępne w portalu genealodzy.pl   J. Perkowski

A. Rybalko

Dekanat Szkudy / Skuodas
Ostatnia aktualizacja 24.01.2019

Aktualne parafie: http://www.telsiuvyskupija.lt/skuodo-dekanatas

Aleksandria/Aleksandrija  ▪  Barszczyce/Barstyčiai  ▪  Iłoki/Ylakiai  ▪  Kaukolikai  ▪  Lenkimy/Lenkimai  ▪  Masiady/Mosėdis  ▪  Naciany/Notėnai  ▪  Szkudy/Skuodas  ▪  Szaty/Šatės  ▪  Vaičaičiai

Brak danych o indeksacji w którejkolwiek parafii tego dekanatu.

A. Rybalko

#8
Dekanat Sziłele / Šilalė
Ostatnia aktualizacja 16.08.2022

Aktualne parafie: http://www.telsiuvyskupija.lt/silales-dekanatas

Dydkiemie/Didkiemis  ▪  Girdyszki/Girdiškė  ▪  Kołtyniany/Kaltinėnai  ▪  Chwejdany/Kvėdarna  ▪  Ławków/Laukuva  ▪  Pajūralis  ▪  Pojurze/Pajūris  ▪  Požerė  ▪  Sziłele/Šilalė  ▪  Tenenie/Teneniai  ▪  Tubiny/Tūbinės  ▪  Upina/Upyna (rejon Sziłele)  ▪  Warsiady/Varsėdžiai  ▪  Żwingie/Žvingiai

Bolsie filia par. Szyłele – nie istniejąca.

Bolsie
U 1777-1809      dostępne w portalu genealodzy.pl   J. Perkowski

Szyłele
U 1751-1763      dostępne w portalu genealodzy.pl   J. Perkowski

A. Rybalko

Dekanat Szyłokarczma / Šilutė
Ostatnia aktualizacja 24.01.2019

Aktualne parafie: http://www.telsiuvyskupija.lt/silutes-dekanatas

Degucie/Degučiai  ▪  Gordoma/Gardamas  ▪  Juknaičiai  ▪  Katyčiai  ▪  Kinty/Kintai  ▪  Pagėgiai  ▪  Ropkojai  ▪  Rukai  ▪  Ruś/Rusnė  ▪  Saugos  ▪  Stemplės  ▪  Szyłokarczma/Šilutė  ▪  Szweksznie/Švėkšna  ▪  Usėnai  ▪  Wojnuta/Vainutas  ▪  Vilkyčiai  ▪  Wilkiszki/Vilkyškiai  ▪  Nowe Miasto Żmudzkie/Žemaičių Naumiestis

Brak danych o indeksacji w którejkolwiek parafii tego dekanatu.

A. Rybalko

Dekanat Taurogi / Tauragė
Ostatnia aktualizacja 24.01.2019

Aktualne parafie: http://www.telsiuvyskupija.lt/taurages-dekanatas

Odachów/Adakavas  ▪  Botoki/Batakiai  ▪  Dauglaukis  ▪  Gawry/Gaurė  ▪  Lomiai  ▪  Niemokszty/Nemakščiai  ▪  Pogromonć a. Pogiermoncie/Pagramantis  ▪  Poszołtuń/Pašaltuonys  ▪  Sartyniki a. Sartyniszki/Sartininkai  ▪  Skaudwiły/Skaudvilė  ▪  Smolniki/Smalininkai  ▪  Taurogi/Tauragė  ▪  Vaitimėnai  ▪  Varlaukis  ▪  Wieszwile/Viešvilė  ▪  Żygajcie/Žygaičiai

Brak danych o indeksacji w którejkolwiek parafii tego dekanatu.

A. Rybalko

Dekanat Telsze / Telšiai
Ostatnia aktualizacja 24.01.2019

Aktualne parafie: http://www.telsiuvyskupija.lt/telsiu-dekanatas

Degaičiai  ▪  Ejgirdzie/Eigirdžiai  ▪  Gadonów/Gadūnavas  ▪  Wirzuwiany a. Janopol/Janapolė  ▪  Kownatów/Kaunatava  ▪  Ławkosody/Lauko Soda  ▪  Lepławki/Lieplaukė  ▪  Łukniki/Luokė  ▪  Mitkaičiai  ▪  Nerimdaičiai  ▪  Niewierany/Nevarėnai  ▪  Powondeń/Pavandenė  ▪  Telsze/Telšiai (2 parafie)  ▪  Tryszki/Tryškiai  ▪  Ubiszki/Ubiškė  ▪  Upina/Upyna (rejon Telsze)  ▪  Wornie a. Miedniki/Varniai  ▪  Viekšnaliai  ▪  Wieszwiany/Viešvėnai  ▪  Żorany/Žarėnai

Brak danych o indeksacji w którejkolwiek parafii tego dekanatu.