Forum Rodów Grodzieńskich

Prace Indeksacyjne => Indeksacja parafii Litwa => Wątek zaczęty przez: A. Rybalko w Styczeń 31, 2019, 08:21:48 PM

Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Styczeń 31, 2019, 08:21:48 PM
Podobnie jak przy zestawieniu o dekanatach i parafiach na Białorusi, zestawienie dotyczące Litwy opiera się na współczesnym podziale administracyjnym Kościoła katolickiego. Litwa, terytorialnie dużo mniejsza, posiada (i posiadała) mniej mieszkańców, których większość (ok. 80%) wyznaje religię katolicką. Kościół na Litwie poniósł w okresie sowieckim mniejsze straty niż kościół na Białorusi. Kościoły i parafie znajdują się przeważnie tam, gdzie znajdowały się w XIX wieku. Nierzadko zmieniła się ich przynależność do dekanatów i diecezji, szczególnie w porównianiu z okresem międzywojennym.

W poniższym zestawieniu uznałam za pomocne, żeby przedstawić równolegle nazewnictwo parafii w wersji polskiej i litewskiej. Nie wszędzie udało mi się znaleźć polskie odpowiedniki, ale mam nadzieję, że z czasem te luki zostaną uzupełnione, chętnie przy pomocy znawców tematu. Jak się okazało, brak całościowego zestawienia nazw polskich i litewskich, za wyjątkiem miejscowości z terenu przedwojennej (czy jeszcze wcześniejszej) archidiecezji wileńskiej. Pozostałe opracowania, dotyczące poszczególnych dekanatów, zawierają nieścisłości, wynikające z braku znajomości języków litewskiego czy też polskiego, np. niektóre litewskie nazwy są pisane w dopełniaczu zamiast w mianowniku. Zarówno polscy jak i litewscy autorzy nie mogą się najczęściej połapać w mnogości ogonków i kreseczek przy literach, stąd nieuchronne błędy. Mam nadzieję, że niniejsze opracowanie tego rodzaju błędów uniknęło.

Aby lepiej uzmysłowić sobie wielość połączeń między Litwą a Białorusią, czy nawet Grodzieńszczyzną a Żmudzią, cytuję za biskupem Maciejem Wołonczewskim z jego dzieła o biskupstwie żmudzkim: ,,Roku 1784 Kazimierz Wolmer, kasztelan grodzieński, w miasteczku swojem Wieżajciach, ładny wystawił kościółek, który przez bogobojnego syna jego Leonarda w ołtarze, aparaty, dzwony i we wszelkie potrzeby opatrzony został." Przypomnę, że zarówno Kazimierz jak i Leonard Wolmerowie odgrywali w Grodnie pierwszoplanową rolę (patrz Sejmik 1792 http://www.rodygrodzienskie.pl/?page_id=5356#_Toc532991331).
Tytuł: Pomocne linki
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Styczeń 31, 2019, 08:28:01 PM
Litewska geneteka
https://www.metrikai.lt/index.php

Synod diecezji wileńskiej 1744
https://jzi.org.pl/parafie/synod-diecezji-wilenskiej-z-1744-roku/

Podział diecezji Wileńskiej w 1849:
https://kresy.genealodzy.pl/zbior/pdf/podzial_diecezji_wilenskiej_1853.pdf

Archidiecezja wileńska w 1934:
https://www.radzima.net/pl/archidiecezja/wilenska.html

Czesław Malewski. Rodziny szlacheckie na Litwie w XIX wieku. 2016. http://genealogia.lt/index.php/page/2583

Polskie nazewnictwo na Litwie:
http://www.litwaprzewodnik.com/litewska-kraina/litwa-srodkowa-24/lt/

Biskupstwo żmudzkie. Opisał biskup Maciej Wołonczewski. Kraków, 1898. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=76525&from=pubindex&dirids=1&lp=569

Parafie biskupstwa żmudzkiego. Nazwy po polsku i litewsku. Opracowanie na stronie Litewskiej Biblioteki Narodowej:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnkJ6g7ojgAhVM46QKHQ-FC-cQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fsenas.lnb.lt%2FstotisFiles%2FuploadedAttachments%2F3_Zemaiciu_vyskupijos_aprasymas20138240308.pdf&usg=AOvVaw1zbZQFJv1z26e9sEaoKjEx

Dekanat Olwita w 1784 roku. http://pbc.biaman.pl/Content/13647/t.%203.%20dekanat%20Olwita%201784%20T.%20Naruszewicz.pdf

Na stronie https://kresy.genealodzy.pl/gub_wil_87/ap_litwa.html przedstawione są zasoby metrykalne w Archiwum Państwowym Litwy, z podaniem miejscowości po polsku i po litewsku. Uwaga na nieścisłości, polskie nazwy czasem podane są w brzmieniu rosyjskim.
Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa - 31.01.2019
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Styczeń 31, 2019, 09:46:40 PM
Witam serdecznie,

Nareszcie udało mi się przedstawić na forum wszystko, co jest mi wiadome o indeksach z Litwy. Niewykluczone, że istnieją gdzieś indeksy, których nie uwzględniłam, bo moje poszukiwania ograniczały się tylko do geneteki. Mam nadzieję, że z czasem odkryję te nieznane mi zasoby. Podobnie jak z czasem podam więcej parafii litewskich, które przestały istnieć albo zmieniły swoją nazwę do niepoznaki.

Przy pobieżnym przejrzeniu parafii widać, że niektóre nazwy powtarzają się w różnych diecezjach. Na przykład taka Olita – miasto było i jest tylko jedno, ale jedna połowa należy do diecezji koszedarskiej, zaś druga połowa – do diecezji wyłkowyskiej. Trochę dziwi taka decyzja władz kościelnych, ale skoro przyjęły Niemen za naturalną granicę diecezji, to jest to decyzja tylko konsekwentna. Wyłkowyszek nie należy mylić z Wołkowyskiem, żmudzkie Wornie zwały się kiedyś Miedniki, podobnie jak miasteczko Miedniki na Wileńszczyźnie.

Poniżej przedstawiam indeksy, które trafiły do geneteki od początku 2019 roku. Dotyczą – jak można się spodziewać – przede wszystkim archidiecezji wileńskiej, tu dzieje się najwięcej. Udało mi się wydłubać indeksy świętojańskie ze starego komputera, w którym drzemały od 2010 roku, kiedy to zostały opublikowane na znanej stronie Janusza Stankiewicza. Strona zniknęła chyba w maju, pozostawiając po sobie dużo żalu wśród genealogów.

Następujące informacje zostały już dodane do zestawienia:

Archidiecezja wileńska


Dekanat Kalwaria

Mejszagoła
U 1835-36   dostępne w portalu genealodzy.pl   mejpien
M 1835-36   dostępne w portalu genealodzy.pl   mejpien
Z 1835-36   dostępne w portalu genealodzy.pl   mejpien

Dekanat Troki

Stare Troki
M 1851-1858 (aktualizacja)   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Dekanat Wilno I

Wilno, Św. Jana
U 1877-1906      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybałko
M 1877-1907      w przygotowaniu            A. Rybałko
Z 1899-1907      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybałko


Archidiecezja wileńska


Dekanat Kowno II

Wędziagoła
U 1721-1730      dostępne w portalu genealodzy.pl   J. Perkowski

Pozdrawiam serdecznie,

Alicja
Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa -01.02.2019
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Luty 01, 2019, 11:57:14 PM
Witam serdecznie,

Z przyjemnością zawiadamiam, że wszystkie indeksy świętojańskie z Wilna znalazły się w genetece. Jako ostatnie trafiły tam śluby z 30 ostatnich lat, których skany są dostępne na epaveldas. Zapraszam do szperania, niemało ,,poddanych Królestwa Polskiego" zawierało ślub w Wilnie.

Archidiecezja wileńska

Dekanat Wilno I

Wilno, Św. Jana
M 1877-1907      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybałko

Pozdrawiam serdecznie,

Alicja
Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa - 24.02.2019
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Luty 24, 2019, 08:54:51 PM
Witam serdecznie,

nareszcie mamy nowe indeksy z Litwy, i to aż z dwu archidiecezji. Dekanat Soleczniki, dotychczas nienapoczęty przez indeksatorów, doczekał się małego zespołu indeksacyjnego, który powstał na Facebooku. Nazwa Soleczniki niektórym może się kojarzyć ze słonecznikami – nic bardziej mylnego. Pochodzi bowiem od rzeczki Solczy, której litewska wersja oznacza ,,zimna". Kontynuowane są też prace przy indeksacji Mejszagoły.
Surwiliszki istnieją również na Białorusi, obecnie w dekanacie Iwje, też były już po trochu indeksowane. Litewskie Surwiliszki leżą na Kowieńszczyźnie, nieopodal radziwiłłowskich Kiejdan, stąd już tylko krok do majątków rodziny Czesława Miłosza. To bardzo interesujący zakątek Litwy, tym bardziej cieszą tak obszerne i szczegółowe indeksy, które stały się udziałem Surwiliszek.

Archidiecezja wileńska

Dekanat Kalwaria

Mejszagoła
UMZ 1833-1834         w trakcie opracowania   mejpien


Dekanat Soleczniki

Soleczniki
M 1893-1894         w trakcie opracowania   M. Dąbrowska
M 1912-1922         w trakcie opracowania   L. Wierszycka Sabaliauskiene


Archidiecezja kowieńska


Dekanat Kiejdany

Surwiliszki
U 1820-1834         dostępne w portalu genealodzy.pl   G. Wójcik
M 1799-1821         w trakcie opracowania         G. Wójcik


Pozdrawiam serdecznie,

Alicja
Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa - 16.03.2019
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Marzec 16, 2019, 11:18:53 PM
Witam serdecznie,

Cieszę się, że mogę przedstawić nowe wyniki i plany indeksacji na Litwie. ,,Rozszerzenie" oznacza, że indeksy ślubów uzupełnione zostały o informacje o rodzicach państwa młodych. Jest to mozolne przedsięwzięcie, a przy tym o wiele bardziej nęci indeksatora praca nad całkiem nowymi metrykami.
Mało dotychczas zbadana diecezja koszedarska niedługo stanie się mniej tajemnicza. Leży na pograniczu przedwojennej Litwy i Polski, niektóre parafie mają ciekawą historię. Na przykład taka Vytautava, miasteczko zostało założone prawie na samej granicy, planowano jego rozbudowę z rozmachem, godnym nazwy ,,Witoldowej" (patrz: jubileusz zgonu Witolda Wielkiego w 1930). Plany rozeszły się po kościach, a kiedy w dodatku w 1939 roku przesunięto granicę dalej na wschód, życie w miasteczku zamarło. W 2011 roku mieszkały w nim 3 (dosłownie: trzy) osoby. Ale parafia istnieje nadal!


Archidiecezja wileńska

Dekanat Troki

Troki Stare
M 1874-79 (rozszerzenie)   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo


Diecezja koszedarska

Dekanat Birsztany

Użugość
M 1832, 1847   w trakcie opracowania   M. Wróblewska


Dekanat Elektrenai

Wysoki Dwór
M 1832   w trakcie opracowania   M. Wróblewska


Archidiecezja kowieńska

Dekanat Kowno II

Wędziagoła
U 1731-1740   dostępne w portalu genealodzy.pl   J. Perkowski

Pozdrawiam serdecznie,

Alicja


Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa - 24.03.2019
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Marzec 24, 2019, 10:44:44 PM
Witam serdecznie,

Dopiero niedawno zaanonsowałam indeksację parafii w Solecznikach, a tu już mamy świeże indeksy w genetece. Dziesięć lat to nie w kij dmuchał. Polacy z Wileńszczyzny to idealni indeksatorzy: znają polski, litewski i rosyjski, a także nazwy miejscowości. Szkoda tylko, że ich udział w tym dziele jest niewielki i jak się okazuje, epizodyczny. Ale nadzieja umiera ostatnia!
Dodaję też świeżutkie indeksy z Malat, które prawie zamykają wiek 18ty w tej parafii, maluczko, a zostanie cały zindeksowany.

Archidiecezja wileńska

Dekanat Soleczniki

Soleczniki
M 1912-1922      dostępne w portalu genealodzy.pl   L. Wierszycka Sabaliauskiene (1912.04.15-1922.06.04)


Diecezja koszedarska

Dekanat Malaty

Malaty
U 1761-70      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki


Pozdrawiam serdecznie,

Alicja


Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa - 14.04.2019
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Kwiecień 14, 2019, 02:25:55 PM
Witam serdecznie,

indeksy z Litwy są ostatnio rzadkim rarytasem, Białoruś ma tu więcej aktywnych zwolenników. Ale mimo wszystko na pewno kogoś zainteresują świeżo dodane śluby z parafii Użugość. Parafia ta leżała niegdyś w dawnym dekanacie trockim.

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:

Diecezja koszedarska

Dekanat Birsztany

Użugość
M 1832, 1847   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Wróblewska


Pozdrawiam serdecznie,

Alicja
Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa - 02.05.2019
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Maj 02, 2019, 02:11:13 PM
Witam serdecznie,

Mam przyjemność przedstawić liczne Indeksy z parafii litewskich, w tym z Wilna. A raczej spod Wilna, bo Kalwaria leżała w tych zamierzchłych czasach za miastem. Skoro zostały zindeksowane metryki ślubu, poszukałam i znalazłam metrykę dotyczącą na pewno rodziny mojego dobrego znajomego. Nie znam niestety imion jego dziadka i babci, więc nie wiem, czy to bardzo bliscy krewni, czy trochę dalsi. Oczywista jest korzyść z indeksów XX-wiecznych, bo mogą dotyczyć osób nam bardzo bliskich.
Indeksy z Molat, Bolników i Żmujdek (czy Żmujdków?...) nie są aż tak bliskie czasowo. Ale indeksatorowi jak i sercu nie da się rozkazać – funkcjonuje według swojego rytmu. Bolniki po polsku nie mówią nic, po litewsku to Balninkai – i rzeczywiście, miejscowość wygląda na mapie jak olbrzymie siodło na chudym grzbiecie jeziora (,,balnas" lit. siodło).

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:

Archidiecezja wileńska

Dekanat Kalwaria

Kalwaria Wileńska (Werki)
M 1902-1918      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
M 1848-1901      w trakcie opracowania         B. TylingoDiecezja koszedarska

Dekanat Malaty

Malaty
M 1687-1691, 1815-1818   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki


Archidiecezja kowieńska

Dekanat Wiłkomierz

Bolniki
U 1797-1799         dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
M 1797-1800         dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
Z 1797         dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki

Żmujdki
UMZ 1797-1801         dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki

Pozdrawiam serdecznie,

Alicja


Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa - 09.05.2019
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Maj 09, 2019, 11:48:35 PM
Witam serdecznie,

Nie musieliśmy tym razem długo czekać na indeksy z Litwy, tym razem ze szczególnym uwzględnieniem diecezji koszedarskiej, która od południa graniczy z Grodzieńszczyzną. Wysoki Dwór zaistniał na naszej mapie indeksacyjnej, natomiast Niemonajcie, co po litewsku oznacza tyle co ,,Małe Niemenki", doczekały się kontynuacji.

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:

Diecezja koszedarska


Dekanat Elektrenai

Wysoki Dwór
M 1829, 1830, 1832   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Wróblewska


Dekanat Merecz

Niemonajcie
UMZ 1805-1812      dostępne w portalu genealodzy.pl   EwaMolly
Brak ksiąg UMZ 1810

Pozdrawiam serdecznie,

Alicja
Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa - 05.06.2019
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Czerwiec 05, 2019, 02:50:38 PM
Witam serdecznie,

Informacja o nowych indeksach ślubów z Kalwarii Wileńskiej (obecnie na terenie Wilna) może zainteresować wielu, tym bardziej, że indeksy obejmują ponad pół wieku. Niestety Bożena nie zdradziła mi, czy ma zamiar zająć się teraz chrztami z tej parafii, czy też skieruje swe wysiłki w zupełnie innym kierunku. Mam nadzieję, że będzie to Wileńszczyzna!

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:

Archidiecezja wileńska

Dekanat Kalwaria

Kalwaria Wileńska
M 1848-1901      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Pozdrawiam serdecznie,

Alicja
Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa - 10.06.2019
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Czerwiec 10, 2019, 03:01:35 PM
Witam serdecznie,

Co się robi również w archidiecezji kowieńskiej. Parafia Surwiliszki -  nie mylić z Surwiliszkami na Białorusi niedaleko Oszmiany! – posunęła się ostatnio bardzo do przodu. Możemy mieć nadzieję, że zostanie w całości zindeksowana.
W planach pojawiła się również kontynuacja indeksów z Wilna. Parafia Wszystkich Świętych znajduje się niedaleko Ostrej Bramy. W pewnym okresie chrzczono tu dzieci z wielu miejscowości podwileńskich, w których kościoły zamknięto w ramach represji po powstaniu 1863. Śluby naturalne też tutaj zawierano!

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:

Archidiecezja kowieńska

Dekanat Kiejdany

Surwiliszki
M 1799-1821      dostępne w portalu genealodzy.pl   G. Wójcik
Z 1781-1822      w trakcie opracowania         G. Wójcik

Archidiecezja wileńska

Dekanat Wilno I

Wilno, Wszystkich Świętych
M od 1838-      w trakcie opracowania      B. Tylingo


Pozdrawiam serdecznie,

Alicja


Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa- 17.06.2019
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Czerwiec 17, 2019, 09:53:50 AM
Witam serdecznie,

Indeksy z Wilna już są w genetece, a mianowicie z parafii Wszystkich Świętych – nikt z nas nie oczekiwał, że to pójdzie tak szybko: 650 ślubów i 850 zgonów jak z bicza trzasnął!

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:


Archidiecezja wileńska


Dekanat Wilno I

Wilno, Wszystkich Świętych
M 1838-1855      dostępne w portalu genealodzy.pl      B. Tylingo
Z 1844-1855      dostępne w portalu genealodzy.pl      B. Tylingo

M 1915      w trakcie opracowania      B. Tylingo

Pozdrawiam serdecznie,

Alicja

Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa - 09.07.2019
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Lipiec 08, 2019, 09:22:57 PM
Witam serdecznie,

Oto kontynuacja indeksów z jednej z ważnych parafii wileńskich.

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:


Archidiecezja wileńska

Dekanat Wilno I

Wilno, Wszystkich Świętych

M 1900, 1901, 1915, 1917      dostępne w portalu genealodzy.pl      B. Tylingo
Z 1902-1903, 1905      dostępne w portalu genealodzy.pl      B. Tylingo


Pozdrawiam serdecznie,

Alicja


Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa - 06.08.2019
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Sierpień 06, 2019, 06:03:14 PM
Witam serdecznie,

Dzisiaj dobre wiadomości aż z dwóch diecezji litewskich. O ile prace przy Podbrzeziu są kontynuacją poprzednich prac, to Onikszty i Uciana były dotąd parafiami dziewiczymi. Niektóre indeksów z Onikszt zawdzięczamy tylko znajomościom pana Wilkickiego, który zindeksował udostępnione mu skany.

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:

Archidiecezja wileńska

Dekanat Kalwaria

Podbrzezie
Z 1833-1840      dostępne w portalu genealodzy.pl      P. Jurewicz


Diecezja poniewieska

Dekanat Onikszty

Onikszty
UM 1798-1801   dostępne w portalu genealodzy.pl      A. Wilkicki

Dekanat Uciana

Uciana
U 1729-1740      dostępne w portalu genealodzy.pl      A. Wilkicki


Pozdrawiam serdecznie,

Alicja
Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa - 31.08.2019
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Sierpień 31, 2019, 10:59:09 PM
Witam serdecznie,

Kto sądził, że prace przy metrykach z Wędziagoły zamarły, ten się na szczęście mylił. A zasób indeksów z Uciany zwiększa się tak szybko, że powinien budzić zazdrość innych parafii.

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:


Archidiecezja kowieńska

Dekanat Kowno II

Wędziagoła
U 1741-1751      dostępne w portalu genealodzy.pl   J. Perkowski


Diecezja poniewieska

Dekanat Uciana

Uciana
U 1741-1750      dostępne w portalu genealodzy.pl      A. Wilkicki

Pozdrawiam serdecznie,

Alicja
Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa - 14.10.2019
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Październik 14, 2019, 10:04:32 PM
Witam serdecznie,

Obrodziły nam tej jesieni indeksy z diecezji koszedarskiej. Jest ich wiele, a zapewne będzie niedługo jeszcze więcej, bo indeksujący zabrali się do metryk najstarszych. Wielu zazdrość ogarnia – zachowane księgi sięgają 17 wieku!...

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:


Diecezja koszedarska


Dekanat Merecz

Niemonajcie
U 1700-12   dostępne w portalu genealodzy.pl   EwaMolly
Brak ksiąg: 1711

Dekanat Szyrwinty

Giełwany
U 1704-1714      dostępne w portalu genealodzy.pl      A. Wilkicki
M 1695-1715      dostępne w portalu genealodzy.pl      A. Wilkicki

Szyrwinty
U 1797-1803      dostępne w portalu genealodzy.pl      A. Wilkicki
M 1797-1801      dostępne w portalu genealodzy.pl      A. Wilkicki

Pozdrawiam serdecznie,

Alicja


Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa - 31.10.2019
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Październik 31, 2019, 09:49:22 PM
Witam serdecznie,

Mało kto słyszał o takiej parafii Przyjaźń. A jednak istnieje, czy raczej istniała pod tą nazwą. I znalazł się ktoś, kto tę parafię indeksuje, a także zabiera się do parafii sąsiednich. Tych nie anonsuję, na wszelki wypadek, żebyśmy się za wcześnie nie cieszyli.
Piękna kontynuacja indeksów z poprzedniej aktualizacji, tym razem tylko same chrzty, ale dużo przy nich było roboty: ponad 1000 indeksów.

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:


Archidiecezja wileńska


Dekanat Ignalino

Przyjaźń
UMZ 1845-1849   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Szostak


Diecezja koszedarska

Dekanat Szyrwinty

Szyrwinty
U 1804-1810      dostępne w portalu genealodzy.pl      A. Wilkicki

Pozdrawiam serdecznie,

Alicja


Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa - 29.11.2019
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Listopad 29, 2019, 11:41:06 PM
Witam serdecznie,

cieszę się, że Litwa nie zasypia gruszek w popiele i dalej pilnie indeksuje. Autorzy kontynuują poprzednie prace, białe plamy oraz luki na mapie parafii znikają.

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:


Diecezja koszedarska

Dekanat Merecz

Niemonajcie
U 1713-1760      dostępne w portalu genealodzy.pl      EwaMolly
Brak ksiąg: U1730-1734


Dekanat Szyrwinty

Szyrwinty
U 1811      dostępne w portalu genealodzy.pl      A. Wilkicki
M 1802-1819, 1824-1837    dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki


Pozdrawiam serdecznie,

Alicja

Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa - 29.12.2019
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Grudzień 29, 2019, 10:48:36 PM
Witam serdecznie,

Zmiany nie powstają nagle, są gromadzone powoli, aż do publikacji. Raz na miesiąc – czy to rzadko czy często?... Zważywszy niewielką liczbę osób indeksujących parafie na Litwie – to jednak dość często.

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:


Diecezja koszedarska

Dekanat Merecz

Niemonajcie
UMZ 1802-1818 (również aktualizacja)   dostępne w portalu genealodzy.pl      EwaMolly

Dekanat Szyrwinty

Szyrwinty
U 1812-1826      dostępne w portalu genealodzy.pl      A. Wilkicki


Archidiecezja kowieńska

Dekanat Kowno II

Wędziagoła
U 1752-1770      dostępne w portalu genealodzy.pl      J. Perkowski
Brak ksiąg: 1751 wrzesień-1752 listopad


Pozdrawiam serdecznie,

Alicja


Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa - 18.01.2020
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Styczeń 18, 2020, 10:03:29 PM
Witam serdecznie,

Z przyjemnością anonsuję duży, żeby nie powiedzieć ogromny odcinek indeksów: prawie 100 lat ślubów w jednej parafii. Być może nie jest to parafia najbliższa sercu większości forumowiczów, ale kto wie, co się w niej kryje?... Nie zawadzi zajrzeć.

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:


Diecezja koszedarska

Dekanat Merecz

Muśniki
M 1711-1818      dostępne w portalu genealodzy.pl      A. Wilkicki


Pozdrawiam serdecznie,

Alicja
Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa - 09.02.2020
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Luty 09, 2020, 06:07:25 PM
Witam serdecznie,

Nareszcie, nareszcie!.... Taka ważna parafia Wileńszczyzny jak Ejszyszki nie miała dotąd ani jednego marnego indeksu w genetece. Ale to się właśnie zmieniło. Drugą taką parafią są Koleśniki, leżące na samej granicy dzisiejszej Litwy i Białorusi. Niewiele tych indeksów jeszcze, ale początek jest, może ktoś inny będzie kontynuował pracę.
Muśniki zostały rozszerzone o nowe indeksy, ale zdaje się, że póki co nastąpi tu przerwa... Następna dziewicza parafia doczekała się pierwszych indeksów, a są to słynne Kroże, najstarsza żmudzka parafia https://pl.wikipedia.org/wiki/Kro%C5%BCe. Nic dziwnego, że dostępne metryki sięgają 17 wieku. Kroże pozostaną w centrum zainteresowania pana Wilkickiego jeszcze przez pewien czas, co zaowocuje nowymi indeksami.

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:

Archidiecezja wileńska

Dekanat Orany

Koleśniki
M 1827      dostępne w portalu genealodzy.pl   S. Rudziecki


Dekanat Soleczniki

Ejszyszki
M 1827      dostępne w portalu genealodzy.pl   S. RudzieckiDiecezja koszedarska

Dekanat Szyrwinty

Muśniki
M 1819-1842      dostępne w portalu genealodzy.pl      A. Wilkicki


Diecezja szawelska

Dekanat Kielmy

Kroże
U 1657, 1659-1665      dostępne w portalu genealodzy.pl      A. Wilkicki

Pozdrawiam serdecznie,

Alicja


Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa - 19.02.2020
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Luty 19, 2020, 02:21:34 PM
Witam serdecznie,

Tym razem – trzy diecezje ,,jak lelije": wileńska, koszedarska i szawelska. Już mamy nowe indeksy z Kroż, jak zapowiadałam poprzednim razem. I nie tylko – są tu też indeksy z Niemonajć i Przyjaźni, to również kontynuacja poprzednich prac w tych parafiach. Brakuje jak dotąd skanów z Niemonajć 1819-1839, stąd luka, którą trudno będzie wypełnić. Pani Ewa zapowiada dalsze indeksy z sąsiednich parafii Merecz i Olita, cieszymy się już zawczasu i ostrożnie, bo perspektywa czasowa może okazać się dłuższa.
Zgłosiło się parę osób zainteresowanych indeksacją parafii podwileńskich, jeszcze tego konkretnie nie anonsuję. Tu jestem jak mrukliwy Józwa Butrym z ,,Potopu": ,,Jak będzie za co Panu Bogu dziękować, to i podziękujem" (cytat niedokładny).

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:


Archidiecezja wileńska

Dekanat Ignalino

Przyjaźń
MZ 1915-1921    dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Szostak

Diecezja koszedarska

Dekanat Merecz

Niemonajcie
UMZ 1840-1846   dostępne w portalu genealodzy.pl   EwaMolly


Diecezja szawelska

Dekanat Kielmy

Kroże
U 1776-1782            dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
M1736-1744, 1760,1768-73   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki


Pozdrawiam serdecznie,

Alicja

Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa - 04.03.2020
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Marzec 04, 2020, 03:49:25 PM
Witam serdecznie,

Na dzień świętego Kazimierza mam dwa indeksy z Litwy: z Nowych Daugieliszek i z samego Wilna. Te Daugieliszki przez długi czas żyły w naszej rodzinie we wspomnieniach, a były to wspomnienia bardzo pozytywne. Może dlatego, że przedwojenna sytuacja była stosunkowo beztroska, była praca, dziadkowie byli stosunkowo młodzi... Dekanat Ignalino ma być powolutku indeksowany, siłami jak dotąd jednej osoby, ale zawsze do przodu.
Po dłuższej nieobecności wróciła do pracy nasza wieloletnia indeksatorka parafii wileńskich, tu również możemy spodziewać się dalszych wyników.

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:


Archidiecezja wileńska

Dekanat Ignalino

Daugieliszki Nowe
M 1827-1835      dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Szostak


Dekanat Wilno I

Wilno, Wszystkich Świętych
U 1827-1831   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Pozdrawiam serdecznie,

Alicja


Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa - 24.03.2020
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Marzec 24, 2020, 06:09:47 PM
Witam serdecznie,

Po dłuższej nieobecności wróciła do pracy nasza wieloletnia indeksatorka parafii wileńskich, tu mogę podać do wiadomości aż dwie ,,przesyłki" w ciągu ostatnich paru tygodni.
Posuwają się prace przy Wędziagole. Indeksator jest osobą bardzo sumienną i dokładną, a musi się przebijać przez gąszcz dwóch niejednakowych kopii metryk.
Na ostatek – pierwsze indeksy z dekanatu Birże, mam dużą nadzieję, że dotrą również kolejne.

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:


Archidiecezja wileńska

Dekanat Wilno I

Wilno, Wszystkich Świętych
U 1847-1849      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
Z 1904      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo


Archidiecezja kowieńska

Dekanat Kowno II

Wędziagoła
U 1771-1788      dostępne w portalu genealodzy.pl   J. Perkowski

Dekanat Kiejdany

Surwiliszki
Z 1781-1822      dostępne w portalu genealodzy.pl   G. Wójcik


Diecezja poniewieska

Dekanat Birże

Birże
U 1716-1738      dostępne w portalu genealodzy.pl   R. Albiński


Pozdrawiam serdecznie,

Alicja


Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa - 21.04.2020
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Kwiecień 21, 2020, 10:20:53 PM
Witam serdecznie,

Dwie litewskie parafie są indeksowane w dobrym tempie: to Kroże i Wędziagoła. Pozostałe parafie litewskie są indeksowane znacznie wolniej albo nie są indeksowane w ogóle. Kilka osób przymierzało się w ostatnim czasie do tego trudu, ale jakoś słuch po nich zaginął...

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:


Archidiecezja kowieńska

Dekanat Kowno II

Wędziagoła
U 1789-1796      dostępne w portalu genealodzy.pl   J. Perkowski
M 1699-1704      dostępne w portalu genealodzy.pl   J. Perkowski


Diecezja szawelska

Dekanat Kielmy

Kroże
U 1735-1748      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
M 1746-1765      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki


Pozdrawiam serdecznie,

Alicja


Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa - 02.05.2020
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Maj 02, 2020, 09:49:00 PM
Witam serdecznie,

Ha, nie jest wcale tak źle, jak napisałam w ostatnim poscie o indeksacji parafii litewskich. Dodałam nowe indeksy i nową indeksatorkę, a nie tylko parafie są najróżniejsze, również diecezje są różnorodne. Czyli podążamy w dobrym kierunku i to dość szybko.

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:

Archidiecezja wileńska

Dekanat Ignalino

Daugieliszki Nowe
M 1802-1827      dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Szostak

Diecezja koszedarska

Dekanat Szyrwinty

Muśniki
U 1809-1827      dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Bałażak

Archidiecezja kowieńska

Dekanat Kiejdany

Surwiliszki
Z 1822-1828      dostępne w portalu genealodzy.pl   G. Wójcik

Diecezja szawelska

Dekanat Kielmy

Kroże
U 1682-83,1690,1691,1718-1726,1759   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
M 1680,1720-1733,1777-1809   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki

Pozdrawiam serdecznie,

Alicja
Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa - 10.05.2020
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Maj 10, 2020, 09:20:18 PM
Witam serdecznie,

Kiedy panie biorą się do roboty, to nie ma mocnych! Szczególnie jeżeli są to panie z domieszką litewskiej krwi. Znikają powoli białe plamy na mapie dekanatów litewskich, coraz więcej ,,napoczętych" parafii. Kiedy zostaną ukończone – w tej chwili nie zadawajmy sobie tego pytania. Pożyjemy- zobaczymy.

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:


Archidiecezja wileńska

Dekanat Wilno I

Wilno, Wniebowstąpienia Pańskiego (misjonarzy)
U 1802-1803      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
Z 1802      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo


Diecezja koszedarska

Dekanat Birsztany

Użugość
U 1819-1827      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Dekanat Elektrenai

Barbaryszki (filia Sumieliszek)
U 1823-1824      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
M 1819-1826      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
Z 1823-1824      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Wysoki Dwór
U 1819-1826, 1830      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Dekanat Koszedary

Żośle
M 1819-1826      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Dekanat Olita

Piwoszuny
M 1819-1826      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Dekanat Szyrwinty

Muśniki
U 1828-1834      dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Bałażak

Diecezja poniewieska

Dekanat Kupiszki

Skopiszki
U 1802-1805         dostępne w portalu genealodzy.pl   Marck57
MZ 1802-1806      dostępne w portalu genealodzy.pl   Marck57


Pozdrawiam serdecznie,

Alicja


Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa - 19.05.2020
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Maj 19, 2020, 10:58:23 AM
Witam serdecznie,

Już kilku dniach przerwy mamy nowe indeksy z ,,gorących" parafii, tzn. takich, które interesują naszych indeksatorów. W perspektywie mamy też nowe parafie: Subocz, sąsiadujący ze Skopiszkami oraz Taboryszki – uwaga! – leżące stosunkowo blisko Grodzieńszczyzny.

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:


Diecezja koszedarska

Dekanat Koszedary

Żośle
M 1827-1832      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo


Diecezja poniewieska

Dekanat Kupiszki

Skopiszki
U 1806-1810         dostępne w portalu genealodzy.pl   Marck57
MZ 1807-1810      dostępne w portalu genealodzy.pl   Marck57

Diecezja szawelska

Dekanat Kielmy

Kroże
U 1783-1784      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki

Pozdrawiam serdecznie,

Alicja


Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa - 30.05.2020
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Maj 30, 2020, 11:30:46 PM
Witam serdecznie,

Ależ sypnęło indeksami z Litwy! Mamy tu dużą różnorodność: jest Wileńszczyzna, Kowieńszczyzna, ale też okolice Poniewieża i Koszedarów. Pozostaje się cieszyć i szperać!

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:


Archidiecezja wileńska

Dekanat Kalwaria

Kalwaria Wileńska
M 1802-1814 (z lukami)      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Diecezja koszedarska

Dekanat Birsztany

Użugość
M 1804-1818      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Dekanat Elektrenai

Barbaryszki
M 1805-1818, 1827-1847      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo


Dekanat Koszedary

Żośle
M 1802-1814      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo


Dekanat Merecz

Niemonajcie
UMZ 1819-1828      dostępne w portalu genealodzy.pl   EwaMolly

Dekanat Szyrwinty

Muśniki
U 1835-1852      dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Bałażak


Diecezja poniewieska

Dekanat Kupiszki

Subocz
U 1697-1715      dostępne w portalu genealodzy.pl   Marck57


Archidiecezja kowieńska

Dekanat Kowno II

Wędziagoła
U 1762-96 (pojedyncze)    dostępne w portalu genealodzy.pl   J. Perkowski
M 1752-1797         dostępne w portalu genealodzy.pl   J. Perkowski


Pozdrawiam serdecznie,

Alicja
Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa - 09.06.2020
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Czerwiec 09, 2020, 10:23:29 PM
Witam serdecznie,

Doszły do nas indeksy, które były przygotowywane dość długo. Narwiliszki to mała parafia na skraju Litwy, jeszcze krok – już Białoruś. Indeksy z pobliskich Solecznik zostały kiedyś odłożone do szuflady, ale potem na szczęście wygrzebane i podesłane. Ku naszej radości, bo dotyczą lat czasowo bliskich.
Stare Troki, Wysoki Dwór i Poporcie stanowią wbrew pozorom serię, należały kiedyś do dawnego dekanatu trockiego – opłaca się tu zajrzeć grodnianom!

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:

Archidiecezja wileńska

Dekanat Soleczniki

Narwiliszki
M 1797-1832      dostępne w portalu genealodzy.pl   Ł. Majtka

Soleczniki
M 1893-1900      dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Dąbrowska

Dekanat Troki

Stare Troki
U 1802-1805      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo


Diecezja koszedarska

Dekanat Elektrenai

Wysoki Dwór
M 1802-1818 (z lukami)   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Dekanat Koszedary

Poporcie
M 1802-1814      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Diecezja poniewieska

Dekanat Kupiszki

Sołomieść
U 1797-1811      dostępne w portalu genealodzy.pl   Marck57

Archidiecezja kowieńska

Dekanat Kiejdany

Surwiliszki
M 1822-1827         dostępne w portalu genealodzy.pl   G. Wójcik

Pozdrawiam serdecznie,

Alicja

Tytuł: Odp: Aktualny stan indeksacji Litwa
Wiadomość wysłana przez: Tomasz w Czerwiec 09, 2020, 11:47:50 PM
Cieszę się że są tyle nowych indeksów z tych terenów!

Dzisiaj do bazy metrikai.lt też było dodany indeks z parafii w Prenach - śluby 1922-1930
Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa - 25.06.2020
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Czerwiec 25, 2020, 10:28:21 PM
Witam serdecznie,

Dalszy ciąg dawnego dekanatu trockiego w postaci Sumiliszek, oraz dalsze indeksy z Muśników, które są bardzo konsekwentnie i szybko indeksowane.
Znowu udało się zlikwidować parę białych plam na naszej mapie, bo zostały ,,napoczęte" dwa dekanaty w diecezji poniewieskiej.

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:


Diecezja koszedarska

Dekanat Elektrenai

Sumiliszki
UZ 1802         dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
M 1802-1807, 1810-1818   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Dekanat Szyrwinty

Muśniki
U 1853-1860      dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Bałażak


Diecezja poniewieska

Dekanat Poswol

Kryniczyn
UMZ 1799-1802      dostępne w portalu genealodzy.pl   Marck57

Dekanat Rakiszki

Ponedele
M 1801-1815         dostępne w portalu genealodzy.pl   Marck57


Pozdrawiam serdecznie,

Alicja

Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa - 15.07.2020
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Lipiec 15, 2020, 09:27:23 PM
Witam serdecznie,

Wakacje, wakacje... Po dłuższej przerwie odzywam się, stwierdzając po raz kolejny: ,,nie ma wakacji dla indeksacji". W ostatnich 2-3 tygodniach zindeksowano tak dużo, że aż strach! Są to rzeczywiście bardzo obszerne indeksy z rozmaitych dekanatów litewskich. Przeważnie już ,,napoczęte" parafie, ale jest też jedna nowa – to tzw. Nowe Troki czyli Troki właściwe. Dziwnym trafem byłam tam akurat w ubiegłą niedzielę. Miasteczko naprawdę warte grzechu odwiedzenia, coraz lepiej się prezentuje, coraz więcej ma do zaoferowania podróżnym i urlopowiczom.

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:


Archidiecezja wileńska

Dekanat Troki

Troki
U 1802         dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
M 1803-1815         dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
Z 1810-1811         dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Dekanat Wilno I

Wilno, św. Kazimierza
M 1804-1818         dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
Z 1818         dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo


Diecezja koszedarska

Dekanat Olita

Piwoszuny
M 1802-1816         dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Dekanat Szyrwinty

Muśniki
U 1861-1878      dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Bałażak

Diecezja poniewieska

Dekanat Rakiszki

Ponedele
U 1841-1844         dostępne w portalu genealodzy.pl   Marck57

Archidiecezja kowieńska

Dekanat Kowno II

Wędziagoła
Z 1713-1751      dostępne w portalu genealodzy.pl   J. Perkowski


Pozdrawiam serdecznie,

AlicjaTytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa - 25.07.2020
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Lipiec 25, 2020, 10:41:57 PM
Witam serdecznie,

Indeksów litewskich znowu przybyło – do wyboru do koloru. Niektórzy pojechali na urlop, oddając, jak przystało, dużą porcję indeksów. Inni zostali w domu i dalej pilnie pracują. Skorzystajmy!

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:

Archidiecezja wileńska

Dekanat Soleczniki

Soleczniki
M 1802, 1805-1818         dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
Brak M 1812.

Diecezja koszedarska

Dekanat Elektrenai

Kietowiszki
U 1802         dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
M 1802-1818         dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Diecezja poniewieska

Dekanat Kupiszki

Kupiszki
U 1830      dostępne w portalu genealodzy.pl   Marck57

Dekanat Poniewież

Poniewież
UMZ 1802-1805      dostępne w portalu genealodzy.pl   Marck57

Pozdrawiam serdecznie,

Alicja
Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa - 19.08.2020
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Sierpień 19, 2020, 05:11:42 PM
Witam serdecznie,

Dziś poruszamy się przede wszystkim na terenie archidiecezji wileńskiej. Przybyło wiele nowych indeksów, ale tylko dwie nowe parafie: to Taboryszki, leżące na samej granicy Litwy i Białorusi, oraz wileńska parafia św. Jerzego.

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:

Archidiecezja wileńska

Dekanat Soleczniki

Ejszyszki
M 1802-1818      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Taboryszki
U 1799-1827         dostępne w portalu genealodzy.pl   P. Pukin
M 1809-1827         dostępne w portalu genealodzy.pl   P. Pukin
Z 1798-1804, 1809-1827   dostępne w portalu genealodzy.pl   P. Pukin

Dekanat Święciany

Korkożyszki
M 1802-1818      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Dekanat Wilno I

Wilno, Św. Jerzego
U 1802-1805      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
M 1802-1808      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
Z 1802-1808      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo


Diecezja koszedarska

Dekanat Szyrwinty

Kiernów
M 1802-1818      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Muśniki
U 1879-1898         dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Bałażak

Pozdrawiam serdecznie,

Alicja
Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa - 30.08.2020
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Sierpień 30, 2020, 05:33:46 PM
Witam serdecznie,

Nasze indeksatorki hasają w ostatnim czasie po całej Litwie wschodniej. Plon ich pracy poniżej, może coś z tego przypadnie nam do gustu i ucieszy?...

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:


Archidiecezja wileńska

Dekanat Orany

Orany
M 1802-1818      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Dekanat Soleczniki

Soleczniki
M 1827-1837      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo


Diecezja koszedarska

Dekanat Elektrenai

Hanuszyszki
U 1802-1803         dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
M 1802-1817         dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Dekanat Olita

Daugi
M 1802-1818      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Dekanat Szyrwinty

Muśniki
U 1713-1739, 1899-1907      dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Bałażak


Diecezja poniewieska

Dekanat Onikszty

Traszkuny
UMZ 1800-1803      dostępne w portalu genealodzy.pl   Marck57


Dekanat Kupiszki

Kupiszki
U 1831-1832      dostępne w portalu genealodzy.pl   Marck57

Pozdrawiam serdecznie,

Alicja
Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa - 21.09.2020
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Wrzesień 21, 2020, 03:36:31 PM
Witam serdecznie,

Kolejne liczne parafie z Litwy, przeważnie wschodniej, ale w szerokim znaczeniu tego słowa. Co wspólnego mieć może Subocz nieopodal Kupiszek, a Koleśniki czy też wileńska parafia Wszystkich Świętych? Ależ na pewno znalazłoby się kilka nazwisk wspólnych tym parafiom!

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:


Archidiecezja wileńska

Dekanat Orany

Koleśniki
M 1803-1817      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Dekanat Wilno I

Wilno Wszystkich Świętych
M 1920-1921      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Diecezja koszedarska

Dekanat Elektrenai

Jewie
MZ 1802-1818      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Dekanat Koszedary

Giegużyn
M 1802-1818      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
Z 1802-1812      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Diecezja poniewieska

Dekanat Kupiszki

Subocz
U 1821-1827      dostępne w portalu genealodzy.pl   Marck57


Pozdrawiam serdecznie,


Alicja

Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa - 18.10.2020
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Październik 18, 2020, 07:52:05 PM
Witam serdecznie,

Czas leci jak z bicza trzasnął. Już znowu mamy wiele nowych indeksów z Litwy. Trudno, Białoruś trochę odstaje w tym wyścigu, ale zawsze można mieć nadzieję...

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:


Archidiecezja wileńska

Dekanat Kalwaria

Mejszagoła
M 1802-1818      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Dekanat Nowa Wilejka

Miedniki
M 1802-1818      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Dekanat Soleczniki

Rudniki
UMZ 1802-1818   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Taboryszki
UMZ 1828-1841      dostępne w portalu genealodzy.pl   P. Pukin

Dekanat Wilno I

Wilno św.Piotra i Pawła
M 1832-1848      dostępne w portalu genealodzy.pl   R. Albiński

Wilno Wszystkich Świętych
Z 1920      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo


Diecezja koszedarska

Dekanat Elektrenai

Kozakiszki
MZ 1803-1818      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Dekanat Szyrwinty

Muśniki
U 1741-1796      dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Bałażak


Diecezja poniewieska

Dekanat Poswol

Konstantynów a. Vaškai
UM 1804-1806      dostępne w portalu genealodzy.pl   Marck57

Pompiany
UM 1827-1830      dostępne w portalu genealodzy.pl   Marck57

Poswol
UMZ 1832-1835      dostępne w portalu genealodzy.pl   Marck57


Archidiecezja kowieńska

Dekanat Kowno II

Wędziagoła
U 1804      dostępne w portalu genealodzy.pl   J. Perkowski
M 1811-1812      dostępne w portalu genealodzy.pl   J. Perkowski
Z 1768-1799      dostępne w portalu genealodzy.pl   J. Perkowski


Pozdrawiam serdecznie,


Alicja
Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa - 12.11.2020
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Listopad 12, 2020, 12:05:48 PM
Witam serdecznie,

Po niecałym miesiącu muszę przyznać, że tempo mamy niezłe. Parafia Muśniki została całkowicie zindeksowana, jeżeli chodzi o metryki chrztu, indeksatorka zabiera się do zgonów. Parafia Taboryszki, na samej granicy z Białorusią, ma się na ukończeniu, metryki rosyjskie (od 1849 roku) nie będą chwilowo indeksowane, przedstawiają bowiem za dużą trudność. Dalej jest żwawo penetrowana diecezja poniewieska, a także Wileńszczyzna, gdzie można się spodziewać wielu interesujących metryk.

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:


Archidiecezja wileńska

Dekanat Nowa Wilejka

Ławaryszki
M 1814-1818      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
Z 1829-1830      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Rudamino
M 1803, 1806-1818      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
Z 1829-1830, 1912-1915   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Dekanat Soleczniki

Taboryszki
UMZ 1842-1848      dostępne w portalu genealodzy.pl   P. Pukin

Dekanat Wilno I

Wilno Wszystkich Świętych
U 1832-1834      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo


Diecezja koszedarska

Dekanat Olita

Olita
UZ 1802-1804      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
M 1802-1818      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Dekanat Szyrwinty

Muśniki
U 1797-1808      dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Bałażak
Errata - dodatkowe indeksy metryk z XVIII w.   Marta Bałażak


Diecezja poniewieska

Dekanat Kupiszki

Subocz
Z 1762-1796      dostępne w portalu genealodzy.pl   Marck57

Dekanat Poswol

Poszołaty
UMZ 1810-1814      dostępne w portalu genealodzy.pl   Marck57

Sałocie
M 1819-1827      dostępne w portalu genealodzy.pl   Marck57

Pozdrawiam serdecznie,

Alicja
Tytuł: Aktualny stan indeksacji Litwa_od 2021
Wiadomość wysłana przez: A. Rybalko w Styczeń 01, 2021, 02:28:49 PM
Witam serdecznie,

Z początkiem nowego roku pora na nowy początek. Nowe indeksy, które zostały zamieszczone w genetece, nie będą już w tym miejscu ogłaszane. Zamiast tego zachęcam do korzystania z ,,Nowości w serwisie". Wystarczy w okienku ,,Teren" wybrać ,,Litwa", a już pojawią się ostatnio zamieszczone indeksy.
Gdyby ktoś sobie życzył wglądu w całość, czyli w otoczenie wybranej parafii, nadal może korzystać z zestawień w wątku ,,Aktualny stan indeksacji", które będą na bieżąco aktualizowane. W razie jakichkolwiek rozbieżności proszę o wiadomość w tym wątku.

Nowości w serwisie:
https://geneteka.genealodzy.pl/news.php

Tu podaję tu linki do stanu indeksacji parafii sześciu diecezji na Litwie:

Archidiecezja Wileńska

Ignalino http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=887.msg3365#msg3365
Kalwaria http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=887.msg3366#msg3366
Nowa Wilejka http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=887.msg3367#msg3367
Soleczniki http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=887.msg3368#msg3368
Święciany http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=887.msg3369#msg3369
Troki http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=887.msg3370#msg3370
Orany http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=887.msg3371#msg3371
Wilno I http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=887.msg3372#msg3372
Wilno II http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=887.msg3373#msg3373

Diecezja Koszedarska

Birsztany http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=888.msg3358#msg3358
Elektrenai http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=888.msg3359#msg3359
Koszedary http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=888.msg3360#msg3360
Malaty http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=888.msg3361#msg3361
Merecz http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=888.msg3362#msg3362
Olita http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=888.msg3363#msg3363
Szyrwinty http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=888.msg3364#msg3364

Archidiecezja Kowieńska

Janów http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=890.msg3342#msg3342
Jurbork http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=890.msg3343#msg3343
Kowno I http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=890.msg3344#msg3344
Kowno II http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=890.msg3345#msg3345
Kiejdany http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=890.msg3346#msg3346
Rosienie http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=890.msg3347#msg3347
Wiłkomierz http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=890.msg3348#msg3348

Diecezja Poniewieska

Onikszty http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=889.msg3349#msg3349
Birże http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=889.msg3350#msg3350
Kupiszki http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=889.msg3351#msg3351
Poniewież http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=889.msg3352#msg3352
Poniewież-Krakinów http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=889.msg3353#msg3353
Poswol http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=889.msg3354#msg3354
Rakiszki http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=889.msg3355#msg3355
Uciana http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=889.msg3356#msg3356
Jeziorosy http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=889.msg3357#msg3357

Diecezja Szawelska

Janiszki http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=891.msg3337#msg3337
Kielmy http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=891.msg3338#msg3338
Pokrój http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=891.msg3339#msg3339
Radziwiliszki http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=891.msg3340#msg3340
Szawle http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=891.msg3341#msg3341

Diecezja Telszańska

Okmiany http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=892.msg3326#msg3326
Gorżdy http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=892.msg3327#msg3327
Kłajpeda http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=892.msg3328#msg3328
Możejki http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=892.msg3329#msg3329
Połąga http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=892.msg3330#msg3330
Płungiany http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=892.msg3331#msg3331
Szkudy http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=892.msg3332#msg3332
Sziłele http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=892.msg3333#msg3333
Szyłokarczma http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=892.msg3334#msg3334
Taurogi http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=892.msg3335#msg3335
Telsze http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=892.msg3336#msg3336

Diecezja Wyłkowycka

Aleksota http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=893.msg3313#msg3313
Olita http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=893.msg3314#msg3314
Łoździeje http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=893.msg3315#msg3315
Mariampol http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=893.msg3316#msg3316
Preny http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=893.msg3317#msg3317
Szaki http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=893.msg3318#msg3318
Wyłkowyszki http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=893.msg3319#msg3319