Wywód wołyński pełen treści grodzieńskich

Zaczęty przez korable, Styczeń 12, 2021, 07:58:37 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

korable

Nr 375 wypis z protokołu Dzieł Wywodowych Zgromadzenia Szlacheckiego Guberni Wołyńskiej
Roku 1802 miesiąca listopada 15 dnia.
Przed nami Stanisławem Graffem Worcellem Guberni Wołyńskiej Marszałkiem, Orderu Białego i Świętego Stanisława kawalerem i Deputatami z Powiatów tejże Guberni do wywodu Szlachectwa wybranymi.
Roku 1796 dnia czwartego grudnia w Wileńskim Szlacheckim Deputackim Zgromadzeniu stają następujący przed nami Ludwikiem hrabią Tyszkiewiczem Aktualnym Tajnym Konsyliarzem, Marszałkiem Gubernskim kawalerem różnych orderów, prezydującym i Deputatami ze wszystkich powiatów Guberni Litewskiej do przyjmowania i rozstrzygania wywodów Szlacheckich ........ złożony został wywód Familii Urodzonych Eysmontów herbu Korab, z którego, gdy się okazało, że Familia ta od dawnych przodków licznie rozrodzona nie tylko w powiecie Grodzieńskim, ale i po różnych województwach i powiatach Księstwa Litewskiego osiadła, lub o dla samej swojej starożytności i mnogiego rozkorzenienia się niepewnego protoplastę położyć, ani Genealogiczną linią
link do strony: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xX1eTfbgAnvTLDEayrWs_eP6KA0XuuMN - proszę o skonfrontowanie tekstu transkrybowanego z załączonymi zdjęciami

korable

#1
Z rozkazu Jego Imperatorskiej Mości
Nr 375 wypis z protokołu Dzieł Wywodowych Zgromadzenia Szlacheckiego Guberni Wołyńskiej
Roku 1802 miesiąca listopada 15 dnia.
Przed  nami  Stanisławem  Graffem  Worcellem  Guberni  Wołyńskiej Marszałkiem, Orderu Białego i Świętego Stanisława kawalerem i Deputatami z Powiatów tejże Guberni do wywodu Szlachectwa wybranymi.
Szlachetnie Urodzony Jakub Eysmont, Powiatu Żytomierskiego ziemianin w dowód Szlachetnej swej, i Szlachetnie Urodzonych Antoniego, Aleksandra, Grzegorza, Macieja, Piotra i Bazylego Eysmontów braci rodzonych oraz Macieja i Eliasza Eysmontów braci stryjeczno rodzonych Rodowitości, złożył następujące dokumenty:
Roku 1718 dnia 26 grudnia w Księgach Cerkwi Parafialnej Sokuleckiej zapisane, a roku 1797 dnia 10 października w aktach Ziemskich Powiatu Żytomierskiego oblatowaną Szlachetnie Urodzonego Stefana Eysmonta niegdyś Szlachetnie Urodzonych Jana i Katarzyny z Wyhowskich Eysmontów małżonków, chrztu metrykę.
Roku 1758 dnia 22 lipca w Księgach metryk Cerkwi Parafialnej Werbowieckiej zapisana, a roku 1797 dnia 29 września z Ksiąg tychże wydaną, a też roku tegoż dnia 10 października w aktach Ziemskich Powiatu Żytomierskiego oblatowaną Szlachetnie Urodzonego Eliasza Eysmonta niegdyś Szlachetnie Urodzonych Józefa i Katarzyny z Wyzgwintów Eysmontów małżonków, syna chrztu metrykę.
Roku 1758 dnia 9 listopada w Księgach metryk Cerkwi Parafialnej Werbowieckiej zapisaną, a roku 1797 dnia 15 września z Ksiąg tychże wydaną i roku tegoż dnia 10 października w aktach Ziemskich Żytomierskich oblatowaną Szlachetnie Urodzonego Jakuba Eysmonta niegdyś Szlachetnie Urodzonych Stefana i Ewy Eysmontów małżonków, syna chrztu metrykę.
Roku 1760 dnia 4 lipca w Księgach metryk Cerkwi Werbowieckiej zapisaną, a roku 1797 dnia 15 września z Ksiąg tych wydaną i roku tegoż dnia 10 października w aktach Ziemskich Żytomierskich oblatowaną Szlachetnie Urodzonego Antoniego Eysmonta niegdyś Szlachetnie Urodzonych Stefana i Ewy Eysmontów małżonków, syna metrykę chrztu.
Roku 1762 dnia 3 sierpnia w Księgach metryk Cerkwi Parafialnej Werbowieckiej zapisaną, a roku 1797 dnia 15 września z Ksiąg tychże wydaną i roku tegoż dnia 10 października w Księgach Ziemskich Powiatu Żytomierskiego oblatowaną Szlachetnie Urodzonego Aleksandra Eysmonta niegdyś Szlachetnie Urodzonych Stefana i Ewy Eysmontów małżonków syna chrztu metrykę.
Roku 1764 dnia 13 października w Księgach metryk Cerkwi Parafialnej Werbowieckiej zapisaną, a roku 1797 dnia 15 września z Ksiąg tychże wydaną i roku tegoż dnia 10 października w aktach Ziemskich Żytomierskich oblatowaną Szlachetnie Urodzonego Grzegorza Eysmonta niegdyś Szlachetnie Urodzonych Stefana i Ewy Eysmontów małżonków syna chrztu metrykę.
Roku 1766 dnia 9 sierpnia w Księgach metryk Cerkwi Parafialnej Werbowieckiej zapisaną, a roku 1797 dnia 15 września z Ksiąg tychże wydaną i roku tegoż dnia 10 października w aktach Ziemskich Powiatu  Żytomierskiego oblatowaną Szlachetnie Urodzonego Macieja Eysmonta niegdyś Szlachetnie Urodzonych Stefana i Ewy Eysmontów małżonków syna metrykę chrztu.
Roku 1773 dnia 23 czerwca w Księgach metryk Cerkwi Parafialnej Werbowieckiej zapisaną, a roku 1797 dnia 15 września z Ksiąg tychże wydaną i roku tegoż dnia 10 października w aktach Ziemskich Powiatu Żytomierskiego oblatowaną Szlachetnie Urodzonego Piotra Eysmonta niegdyś Szlachetnie Urodzonych Stefana i Ewy Eysmontów małżonków syna chrztu metrykę.
Roku 1776 dnia 1 stycznia w Księgach metryk Cerkwi Parafialnej Werbowieckiej zapisaną, a roku 1797 dnia 15 września z Ksiąg tychże wydaną i roku tegoż dnia 10 października w aktach Ziemskich Powiatu Żytomierskiego oblatowaną Szlachetnie Urodzonego Bazylego Eysmonta niegdyś Szlachetnie Urodzonych Stefana i Ewy Eysmontów małżonków syna chrztu metrykę.
Roku 1797 dnia 15 września w Werbowej datowane, a roku tegoż dnia 15 października w aktach Ziemskich Powiatu Żytomierskiego oblatowane od wielebnego Księdza Jana Dasiewicza parocha wsi tejże z powzięcia wiadomości od ludzi starych w wieku podeszłym wiarygodnych, jako około roku 1728 we wsi Werbowej Szlachetnie urodzeni Jan Eysmont osadczy werbowski i żona jego Katarzyna zmarli i po śmierci swej zostawili synów Stefana i innych, dane świadectwo.
Roku 1797 dnia 4 października w Wyhowie Wielkim datowane, a roku i miesiąca tychże dnia 19 w aktach Ziemskich Powiatu Żytomierskiego oblatowane od  Wielmożnie Urodzonych Wyhowskich i innych 12 obywateli w Guberni Wołyńskiej powiecie Owruckim osiadłych. Familię Szlachetnie Urodzonych Macieja i Eliasza braci rodzonych Eysmontów dobrze znających o tym iż oni są niegdyś Szlachetnie Urodzonych Józefa i Marianny z Wyzgwintów Eysmontów małżonków synami i że Szlachetnie Urodzeni Jakub, Antoni, Aleksander, Grzegorz, Maciej, Piotr i Bazyli Eysmontowie bracia rodzeni, a wyżej wyrażonych stryjeczno rodzonymi są niegdyś Szlachetnie Urodzonego Stefana Eysmonta synami, a razem wszyscy niegdyś Szlachetnie Urodzonych Jana i Katarzyny z Łuczyców Wyhowskich Eysmontów małżonków wnukami. A zaś niegdyś Szlachetnie Urodzonego Kazimierza Eysmonta prawnukami i jako z domem tychże Łuczyców Wyhowskich są skoligaceni ciągle klejnotem Szlachectwa szczycą się i o niewątpliwej ich Szlacheckiej Rodowitości upewniające zaświadczenie, z których złożonych dokumentów ponieważ okazuje się, że Szlachetnie Urodzeni Jegomości Panowie Maciej i Eliasz Eysmontowie bracia rodzeni są niegdyś Szlachetnie Urodzonych Józefa i Katarzyny z Wyzgwintów Eysmontów małżonków synami, a Szlachetnie Urodzeni Jakub, Antoni, Aleksander, Grzegorz, Maciej, Piotr i Bazyli Eysmontowie bracia między sobą rodzeni są niegdyś Szlachetnie Urodzonych Stefana i Ewy Eysmontów małżonków synami, wszyscy zaś razem są bracią względem siebie stryjeczno rodzonymi i niegdyś Szlachetnie Urodzonych Jana i Katarzyny z Wyhowskich Eysmontów małżonków wnukami. A niegdyś Szlachetnie Urodzonego Kazimierza Eysmonta prawnukami. Niemniej, że przodkowie ich ciągle klejnotem Szlachectwa szczycąc się Przywilejów Stanowi samej Szlachcie służących i Herbu Korab mianowicie :"w polu czerwonym Korab żółty z masztem szarym, w hełmie nad koroną toż samo" imionom i Familii swej właściwego używali.
Przeto My Gubernski Marszałek i Deputaci do wywodu Szlachectwa wybrani stosownie się mając do przepisów Miłościwie w roku 1785 Najłaskawiej Szlachcie darowanego przywileju o dopełnienie prawideł tegoż dowody Szlachetnie Urodzonych: Jakuba, Antoniego, Aleksandra, Grzegorza, Macieja, Piotra i Bazylego Eysmontów braci rodzonych i Macieja i Eliasza Eysmontów braci tychże stryjeczno rodzonych Eysmontów za dostateczne uznawszy – imiona ich oraz Ignacego z Szlachetnie Urodzoną Eleonorą z Studnickich spłodzonego syna Macieja, Jędrzeja i Łukasza z Szlachetnie Urodzoną Katarzyną z Terleckich spłodzonych synów Eliasza; Leona z Szlachetnie Urodzoną Marianną z Siewkowiczów spłodzonego syna Jakuba, Pawła, Konstantego i Jana z Szlachetnie Urodzoną Joanną z Matusewiczów spłodzonych Synów Antoniego i Maksymiliana z Szlachetnie Urodzoną Anną z Olszewskich spłodzonego syna Macieja, jako przez ojców przyznanych w część pierwszą Księgi Aktualnej Szlachty Guberni Wołyńskiej za okazaniem Szlacheckich Skazek, a gdy po sprawie do Wołyńskiej Skarbowej Izby przez ową komunikację czynionej okazało się, że wyżej rzeczona Familia Eysmontów do podusznego okładu nie należy ..... i o tym upewniający Patent wydać rozkazali. Po czym Wołyńskie Szlacheckie Deputackie Zgromadzenie wysłuchawszy prośby ziemianina Powiatu Żytomierskiego Szlachetnie Urodzony Leon syn Józefa Eysmonta roku 1832 miesiąca września 14 dnia na najwyższe imię podanej. Celem poprawienia legitymacji w roku 1802 dnia 15 listopada pod numerem 375 w tym Zgromadzeniu przez siebie i Familię swą dopełnionej, dołączenia do takowej imion braci swych stryjecznych Erazma, Stanisława, Jana Pawła dwuimiennego i Fortunata, zapisania też tych jako w poprzednim dekrecie wyrażonych do Rodosłownej Księgi części szóstej, przy której dokumenty Józefa roku 1720 dnia 30 stycznia w Łucku od Szlachetnie Urodzonego Kazimierza Eysmonta podczaszego  orszańskiego Szlachetnie Urodzonego Bazylego Eysmonta syna Szlachetnie Urodzonemu Janowi Eysmontowi synowi swemu za odstąpieniem temuż części wsi Dywina ze wszystkimi do tej przynależnościami sporządzony i tego czasu w aktach Grodzkich Łuckich z......ści przyznany ustępczy zapis. Roku 1740 dnia 23 marca w aktach Grodzkich Łuckich na rzecz i osoby Szlachetnie Urodzonych Józefa i Stefana Eysmontów w dobra części wsi Dywina prawem sukcesji po ojcu ich Szlachetnie Urodzonym Janie Eysmoncie spadłą, przez woźnego wziętej i odwołanej posesji ze znaną relacją. Roku 1785 dnia 19 marca w tychże aktach od Szlachetnie Urodzonych Eliasza i Macieja braci rodzonych synów Józefa, także Jakuba, Antoniego, Aleksandra, Grzegorza, Macieja, Piotra i Bazylego braci także między sobą  rodzonych z powyższych stryjecznych synów Stefana, a wszystkich Jana i Katarzyny z Wyhowskich małżonków wnuków, Szlachetnie Urodzonemu Franciszkowi Sokołowskiemu zapłacenie sumy 3870 złotych polskich na szacunek dóbr części wsi Dywina dany i służący kwit.
Roku 1802 dnia 4 czerwca w Księgach Kościoła Parafialnego Koteliańskiego zapisaną, a roku 1828 dnia 26 maja z tychże Ksiąg wydaną Urodzonego Erazma Szlachetnie Urodzonych Antoniego i Kunegundy z Kędzierskich Eysmontów małżonków, syna chrztu metrykę.
Roku 1807 dnia 17 listopada w Księgach Kościoła Parafialnego Iwnickiego zapisaną, a roku 1826 dnia 15 października z tychże Ksiąg wydaną Urodzonego Stanisława Kostki Szlachetnie Urodzonych Grzegorza i Marianny z Matusiewiczów Eysmontów małżonków, syna chrztu metrykę.
Roku 1809 dnia 14 stycznia w księgach tychże zapisaną i tegoż czasu co i powyższa wydaną Urodzonego Jana Pawła dwuimiennego Szlachetnie Urodzonych Grzegorza i Marianny Eysmontów małżonków syna chrztu metrykę.
Roku 1813 dnia 29 czerwca w Księgach tegoż Kościoła zapisaną i roku 1827 dnia 1-go września z tychże Ksiąg wydaną Urodzonego Fortunata Szlachetnie Urodzonych Grzegorza i Marianny Eysmontów syna chrztu metrykę.
Roku 1817 dnia 6 marca w Wolicy Zarubinieckiej przez Szlachetnie Urodzonego Grzegorz Eysmonta z rozporządzeniem majątku swego na żonę i córki, tudzież synów swoich Stanisława, Pawła i Fortunata przy świadkach sporządzony, a roku tegoż dnia 8 czerwca w aktach ziemskich Powiatu Skwirskiego oblatowany i z tychże akt w ekstrakcie wydany ostatniej woli testament.
Roku 1827 dnia 15 grudnia z Skwirskiego Niższego Sądu o tym jako po Rewizji 1795 roku urodzony Stefan syn Jana Eysmont z synami Grzegorzem, Maciejem, Piotrem i Bazylim, a ... po Rewizji 1816 Urodzony Grzegorz syn Stefana Eysmont z synami Stanisławem, Pawłem i Fortunatem w rządzie Szlachty tegoż Powiatu we wsi Wolicy Zarubinieckiej są zapisani wydane za numerem 7432 urzędowe Świadectwo.
Roku 1830 dnia 12 lutego z tegoż Sądu o tym, jako Szlachetnie Urodzony Jakub syn Stefana Eysmont z synem Leonem, tudzież brat stryjeczny Jakuba Eliasz syn Józefa Eysmont we wsi Wasylowce, a zaś Antoni syn Stefana z synami Pawłem i Konstantym we wsi Wolicy Zarubinieckiej po Rewizji 1795 roku w rządzie Szlachty są zapisani wydane za numerem 991 urzędowe Świadectwo. Składając w skutek powyższego żądania swego dopraszał się, a z zebranej w dziełach niniejszego Zgromadzenia informacji okazało się, że w roku 1802 dnia 15 listopada pod numerem 375 wywód Rodowitości Szlacheckiej przez proszącego Urodzonego Leona syna Jakuba Eysmonta i przez Familię jego aktualnie w tym Zgromadzeniu dopełnionym został i imiona ich do Rodosłownej Księgi części pierwszej wnieść postanowiono; po zastosowaniu zaś dokumentów też poprzednio składanych, jako i teraz składających się, gdy się wykrywa: że Szlachetnie Urodzony Erazm Eysmont jest synem Antoniego, z powtórnego małżeństwa z Kunegundą Kędzierską spłodzony, a zaś Stanisław, Jan Paweł  dwuimienny i Fortunat bracia między sobą rodzeni, a powyższego Erazma stryjeczni Eysmontowie są niegdyś Grzegorza Eysmonta synami, wszyscy zaś niegdyś Urodzonego Stefana wnukami, niegdyś Urodzonego Jana prawnukami, niegdyś Urodzonego Kazimierza Podczaszego Orszańskiego praprawnukami, a niegdyś Urodzonego Bazylego Eysmonta prapraprawnukami, najmniej ze wspomnieniem, jak przodkowie od najdawniejszych czasów klejnotem Szlachectwa szczycą się. Dobra ziemskie za prawami sobie służącymi posiadali, urzędy samej tylko Szlachcie przyzwoite sprawowali oraz prerogatyw wszelkich stanów temu dozwolonych używali.
Zatem Zdecydowało: w myśl Patentu 82 i 92 paragrafu 17 w przywileju z 1782 roku dnia 27 kwietnia Najmiłościwiej Szlachcie darowanym i na mocy złożonych dokumentów imiona Urodzonych Erazma syna Antoniego; Stanisława, Jana Pawła dwuimiennego i Fortunata braci między sobą rodzonych synów Grzegorza, a wszystkich wnuków Stefana Eysmonta do legitymacji w roku 1802 pod numerem 375 w tym Zgromadzeniu przez Familię ich dopełnionej dołączyć wraz z imionami w poprzednim Dekrecie wyrażonym z pierwszej do Rodosłownej Księgi Części Szóstej Starożytnej Szlachty Guberni Wołyńskiej przeniósłszy zapisać i o tym upewniający Patent i Dekret za opłatą na koszty Rodosłownej Księgi rubli asygnacyjnych 10 wydać. Na ostatek Wołyńskie Szlacheckie Deputackie Zgromadzenie wysłuchawszy prośby zostającego na służbie przy Działach Wołyńskiego Gubernialnego Urzędu Registratora Erazma syna Antoniego Eysmonta roku 1832 miesiąca października 6 dnia na najwyższe imię podanej celem dołączenia dokumentów Wywodowych, też w tym, jako i w Wileńskim Szlacheckim Zgromadzeniu, jako o jednej Familii zapadłych i załączenia do całkowitej legitymacji niektórych jeszcze takowej nie znajdujących się, której dokumenty jak oto:
Roku 1754 dnia 7 lutego w Księgach Cerkwi Parochialnej Kierdańskiej zapisane, a roku 1802 dnia 1-go kwietnia z tychże Ksiąg wydane i tegoż czasu w aktach ziemskich Powiatu Taraszczańskiego oblatowane Urodzonego Teodora Szlachetnie Urodzonych Michała i Marianny Eysmontów małżonków syna chrztu metrykę.
Roku 1768 dnia 14 kwietnia w tychże Księgach zapisano, a roku 1827 dnia 14 października wydano i tegoż roku 1832 dnia 3 kwietnia w aktach Magistratu Taraszczańskiego i Lipowieckiego oblatowano Urodzonego Marcina Szlachetnie Urodzonych Józefa i Anny Eysmontów małżonków syna chrztu metrykę.
Roku 1769 dnia 19-go marca w Księgach tejże Cerkwi zapisaną, a roku 1795 dnia 27 września wydaną i roku 1832 dnia 24 lipca w tychże aktach co i powyższe oblatowaną Urodzonego Michała syna Franciszka Eysmonta lat 92 wieku mającego pogrzebową metrykę.
Roku 1773 dnia 10 lutego w Księgach tejże Cerkwi zapisaną, a roku 1795 dnia 23 lipca w tychże aktach oblatowaną Urodzonego Jakuba syna Michała Eysmonta pogrzebową metrykę.
Roku 1794 dnia 15 sierpnia tamże zapisaną, a roku 1827 dnia 7 grudnia w wyżej wspomnianych aktach oblatowaną Urodzonego Ludwika Szlachetnie Urodzonych Marcina i Heleny z Drackich Eysmontów małżonków syna chrztu metrykę.
Roku 1796 dnia czwartego grudnia w Wileńskim Szlacheckim Deputackim Zgromadzeniu stają następujący przed nami Ludwikiem hrabią Tyszkiewiczem Aktualnym Tajnym Konsyliarzem, Marszałkiem Gubernskim kawalerem różnych orderów, prezydującym i Deputatami ze wszystkich powiatów Guberni Litewskiej do przyjmowania i rozstrzygania wywodów Szlacheckich ........ złożony został wywód Familii Urodzonych Eysmontów herbu Korab, z którego, gdy się okazało, że Familia ta od dawnych przodków licznie rozrodzona nie tylko w powiecie Grodzieńskim, ale i po różnych województwach i powiatach Księstwa Litewskiego osiadła, lub o dla samej swojej starożytności i mnogiego rozkorzenienia się niepewnego protoplastę położyć, ani Genealogiczną linią descedenter dokumentami próbować w stanie .......... jednak kiedy według wszelkich praw krajowych, przywileje, nadania, urzędy samej tylko jedynie Szlachcie służyły i tę prerogatyw Stanu Szlacheckiego pacta conventa narodu z panującymi zawieranie .... uroczyście i obejmowały wywodzący się więc teraz na dowód, której Starożytnej Szlachetności okazali konstytucje sejmowe, nadania i przywileje panujących Królów Polskich, jako to: najpierw roku 1611 Konstytucję pod tytułem Komisja Powiatu Grodzieńskiego o zabranie gruntów szlacheckich w pomiarę ustawną za panowania Zygmunta III w słowach: ,,Tak pewne osoby Narodu Szlacheckiego o dobra swe Szlacheckie do wsi naszych zabrane, wiele Sejmów obowiązują, a mianowicie Eysmontowie i na teraźniejszym Sejmie przez poczty swe o zesłanie Komisarzy do oglądania tego co u siebie zabrano bądź mierzą, piszą do nas instancją czynili naznaczamy authoritate Sejmu niniejszego Komisarze nasze itd. Po wtóre 1613 roku Konstytucją pod tytułem Komisja ze strony odmiany gruntów z Szlachtą, obywatelami Powiatu Grodzieńskiego Eysmontami w słowach: ,,za częstymi instancjami po wielu Sejmach posłów obojga narodów za Obywatelami Szlachtą Powiatu Grodzieńskiego Eysmontami do nas wnoszonymi? na mocy której na zeszłym Sejmie Komisarze pewne za rewizją gruntów, jak własnych dziedzicznych nazwanych Szudziałowskich także na rewizję gruntu naszego i puszczy Kryńskiej Eysmontów przez pierwsze Komisarze nasi i Rewizorzy naznaczonego i wymierzonego itd. Po trzecie przywilej Króla Polskiego, Szwedzkiego Jana Kazimierza w roku 1658 miesiąca marca 11 dnia w Warszawie konferowany Aleksandrowi Kazimierzowi Eysmontowi za zasługi wojenne prawem dożywotnim wsie Klemowicze i Pawłowicze w województwie mścisławskim położone nadający w słowach oznajmiamy itd. Znamienite i dość nam życzliwe sub Calaminosa Respublicae Stata ...... .... Szlachetnie Urodzonego Aleksandra Kazimierza Eysmonta, ...... które z jakowym dostatkiem i substancji swych uszczerbem w wojsku naszym Wielkiego Księstwa Litewskiego nam Rzeczypospolitej są oddawane clarum est i całemu polskiemu Światu, słusznie po nas wyciągają .... Szczodrobliwość naszą, która onemu ojcowskie perigenda umyśliliśmy mu itd. Pewne dobra nasze prawu dożywotniemu podległe w województwie mścisławskim leżące mianowicie wioskę Klemowicze i Pawłowicze nazwane itd. Dać i konferować jakoż itd. Idziemy i konferujemy itd. Po czwarte Akt Konfirmacji Króla Polskiego i Szwedzkiego Jana Kazimierza zamiany Szudziałowa na Milkowszczyznę w Powiecie Grodzieńskim, z Wielkich Eysmontów i Burniewa Eysymontom w roku 1667 dnia 12 czerwca wydanym, które to wymieniane Konstytucje i przywileje nie tylko starożytność Familii Eysmontów dziedziczne ich osiadłość i niewątpliwą rodowitość Szlachecką próbują, ale nadto niezawodny ....szych tego Domu Zaszczytów co szanują, których dowody w oryginalnych przywilejach, nadaniach i różnych dokumentach lub przez czas i nadarzone różnego rodzaju w Wielkim Księstwie Litewskim klęski ...ne zatracone zostały mianowicie na wieś Wielkie Eysmonty, Małe Eysmonty, Eysmonty Nadtobolskie, na wieś Milkowszczyznę i Seroczyce w zamian za Szudziałów nadane, jednak ciągła tradycja nadto zamieszkanie i rozrodzenie się w każdej z tych okolic najmniej kilkadziesiąt domów Eysmontów, bo nie dochowanie oryginałów dostatecznie zastępują, zwłaszcza, że choćby przywileje i nadania szczęśliwie były dochowanymi przecież dla licznego, jak się rzekło rozrodzenia tej Familii ciągłej dekadencji wyprowadzić byłoby nie podobna, a dosyć jest zaszczytu z okazanych powyższych dowodów od probacji Starożytnej Rodowitości Szlachetnej, którą od dawnych wieków Dom Eysmontów byłby zaszczytnym. Co zaś do osób teraz wywodzących się, z których wielu w powiecie Grodzieńskim różnymi urzędami i przywilejami królewskimi jest ozdobionych, świadectwo Powiatu Grodzieńskiego przez obywateli i urzędników w roku 1798 miesiąca październiku 4 dnia wydane, pewność jednego domu Herbu ....nia oraz pochodzenia ojców i dziadów Starożytnej Szlachty Eysmontów tych a osób wywodzących się teraz zaręczające dostateczną jest probacją, tak posesji dziedziczonych, jako i szlachetnej ..... rodowitości. Na fundamencie zatem złożonych dowodów Rodowitość Szlachecką imienia Szlachetnie Urodzonych Eysmontów próbujących, My Marszałek Gubernski i Deputaci powiatowi i stosownie do przepisów w ....cie pod rokiem 1785 Najłaskawiej Szlachcie nadanym wyrażonych, nie mniej też pilnując się prawideł w Skazkach Rządzącego Senatu Rządowi Litewskiemu Guberskiemu przesłanych. Familię Szlachetnie Urodzonych Eysmontów, jak o to wywodzących się Szlachetnie Urodzonych z okolicy Żopowicz Andrzeja Stanisława Prezydenta Sądów Ziemskich Powiatu Grodzieńskiego z synem Walerianem; Macieja Wawrzynowicza z synami Antonim i Józefatem; Józefa Aleksandrowicza z okolicy Burniewo; Bonawenturę Bartłomiejowicza Regenta Ziemskiego Powiatu Grodzieńskiego z synem Rajmundem Pawłem dwuimiennym; Anzelma Kazimierzowicza Sędziego Grodzkiego Grodzieńskiego z synem Leonardem; Atanazego Kazimierzowicza Pułkownika Grodzieńskiego; Jerzego Kozioła z synami Janem i Karolem; Wawrzyńca Jana Towarzysza przedniej Straży byłego Wojska Polskiego; Ignacego także Towarzysza; Józefa Wincentego i Aleksandra braci rodzonych; Jana z synem Ludwikiem; Franciszka Szkulaka Towarzysza byłych Wojsk Polskich; Adama Władysławowicza Szkulaka; Tomasza z synem Mateuszem; Józefa z synami Ignacym, Albertem, Klemensem i Wiktorem; Jana Szkulaka, Ignacego Żuka Kapitana byłych Wojsk Polskich i Floriana chorążego tychże Wojsk braci rodzonych; Tadeusza Kazimierzowicza; Ferdynanda Michałowicza Wojskiego Powiatu Grodzieńskiego kawalera Orderu Świętego Stanisława Deputata Wywodowego z Powiatu Grodzieńskiego; Jana Stefana dwuimiennego Janowicza i Macieja Komornika Powiatu Pińskiego braci rodzonych; Adama Jerzowicza z synem Leopoldem; Franciszka z synem Michałem; Józefa Janowicza z synem Józefa; Michała i Jakuba synów Józefa w Powiecie Wileńskim mieszkających; Wincentego Bartłomiejowicza z synami Franciszkiem i Dominikiem Podleśniczym puszcz królewskich i Fulgenty oraz Karola Bartłomiejowicza braci rodzonych z okolicy Petelczyc; Tadeusza z synami Ignacym i Michałem z okolicy Soroczyc, Wincentego Feliksa i Michała Leonowiczów braci rodzonych; Jana i Józefa Adamowiczów; Kazimierza Józefowicza; Ludwika z synami Michałem, Antonim, Piotrem i Ignacym; Antoniego z synami Janem i Stefanem; Józefa Tomasza Kontrregent Frontu z synami Janem, Michałem i Pawłem w Powiecie Lidzkim mieszkającego; z okolicy Wielkich Eysmonty Jerzego i Jana Jakubowiczów; Michała Mateuszowicza z synem Karolem w Powiecie Wileńskim mieszkającego; Franciszka Janowicza; Michała i Józefa w Pruskim Wojsku zostającego Józefowiczów braci rodzonych; Michała Franciszkowicza; Stefana i Wawrzyńca braci rodzonych; Jana Franciszkowicza z synami Bernardem i Grzegorzem; Jakuba Jakubowicza, Józefa, Ignacego, Jana braci rodzonych; Michała Ludwikowicza z synami Mikołajem i Antonim; Stanisława Ludwikowicza z synami Jakubem, Joachimem i Stefanem, Kazimierza Maciejowicza, Eliasza Józefowicza; Franciszka Antonowicza z synem Dionizym i Floriana Franciszkowicza; Tadeusza Franciszkowicza z synami Chryzostomem, Alojzym i Antonim z okolicy Eysmonty Nadtobolskie; Jerzego Stanisława i Jana Eliaszewiczów; Jana Szymonowicza Chorążego; Franciszka Józefowicza z synami Janem i Stanisławem; Antoniego Piotrowicza z synami Antonim i Józefem; Jan i Stanisław z synami Franciszkiem i Janem, Bartłomiejowiczami braci rodzonych; Michała Stanisławowicza z  potomstwem w Województwie Brzeskim mieszkającego; Andrzeja Kazimierzowicza z synem Józefem; Szymona Kazimierzowicza z synem Antonim i Mateusza Kazimierzowicza z synem Andrzejem i brata jego Macieja Strukczaszego Powiatu Grodzieńskiego; Wincentego Kazimierza dwuimiennego Andrzejowicza Asesora Sądu Niższego Ziemskiego Powiatu Grodzieńskiego Vice Administratora Dóbr Stołowych Ekonomicznych z synami Antonim, Ignacym, Józefem, Alojzym, Michałem; Piotra Janowicza; Jerzego Tadeuszowicza z synem Wincentym; Mikołaja Michałowicza i brata jego rodzonego Józefa; Józefa Michałowicza z synem Andrzejem; Mikołaja Adamowicza z synem Wincentym; Jakuba Michałowicza z synami Józefem i Adamem; Marcina Janowicza; Andrzeja i Antoniego Janowiczów; Mateusza Konstantynowicza z synami Konstantym, Wincentym i Józefem; Macieja z synem Kazimierzem; Mateusza, Antoniego, Jana, Tomasza, Karola i Kazimierza Aleksandrowiczów; Mateusza i Michała braci rodzonych z synowcami Piotrem i Mikołajem; Macieja Bartłomiejowicza z synami Bartłomiejem, Andrzejem, Józefem, Janem, Mikołajem, Piotrem i Stefanem; Jana Mikołajewicza z synami Tadeuszem, Wincentym i Adamem; Konstantego Józefowicza z synami Mateuszem i Antonim; Wincentego i Michała Mateuszowiczów, Franciszka syna Adama brata jego Franciszka; Dominika Antonowicza z synami Damazym i Franciszkiem; Jana Antonowicza z synami Kazimierzem, Joachimem i Maciejem; Mikołaja Kazimierzowicza w Kudrowszczyźnie mieszkającego; Kazimierza Janowicza z synami Maciejem, Antonim, Andrzejem, Fabianem, Janem; Antoniego i Szymona Ignacewiczów; Jerzego i Piotra z synami Michałem, Wincetym, Janem i Kazimierzem Franciszkowiczów z okolicy Tołoczki; Stanisława Józefowicza z synami Bartłomiejem i Janem; Michała, Antoniego, Jana Antonowiczów; Jana Stanisławowicza z synami Michałem, Maciejem, Mateuszem mieszkającego w okolicy Bilczycach; Antoniego Stanisławowicza z synem Józefem mieszkającego w okolicy Cydzikach; Piotra Pawłowicza z synami Janem i Kazimierzem w okolicy Obuchowskiej mieszkającego; Ignacego Pawłowicza z synami Ignacym i Janem, Felicjana Pawłowicza w okolicy Małych Eysmontów mieszkającego; Andrzeja Pawłowicza; Adama Kozioła Marcinowicza z synem Rudolfem Sędzią Normalnym Ziemskim byłego Powiatu Sokalskiego; Szymona Janowicza z synami Antonim, Stefanem, Adamem w mieście Wilnie mieszkającego; Tomasza Antonowicza Kapitana Wojsk byłych Polskich oraz Krzysztofa i Józefa w Powiecie Oszmiańskim mieszkających; Dominika Antonowicza; Tomasza Józefowicza z potomstwem jego w Powiecie Wiłkomirskim mieszkającego; z Powiatu Wołkowyskiego z okolicy Gobiat i Jaskułdów Karola i Franciszka z synem Stanisławem; Władysława z synami Józefem i Michałem; Franciszka z synem Ignacym; Jana z synem Andrzejem; Stefana i Wincentego braci rodzonych i Michała z posesji Jaskułdów; Tomasza z synowcami dwoma Józefem Sekretarzem Gubernskim i Skarbowym Powiatu Wileńskiego i Stanisławem Michałowiczami z posesji dziedzicznych Gobiat i Wierobiów; Jerzego z synami Józefem, Wincentym i Ignacym z posesji Kielurycz; Wincentego Pawłowicza; Wincentego Janowicza z posesji Sedelnik wszystkich z dziedzicznych Papczyców Eysmontów za Rodowitą i Starożytną Szlachtą Polską. Ogłaszamy i owych do Księgi Szlachty Guberni Litewskiej pierwszej klasy zapisujemy.
Zapadły roku 1814 dnia 6 sierpnia w ekstrakcie wydany wywodowy dekret. Roku 1832 dnia 5 lipca z Kijowskiej Skarbowej Izby o tym jako Urodzony Teodor syn Michała Eysmonta z synami Bazylim, Dymitrem, Janem i Marcin z bratem Janem Powiatu Wasylkowskiego we wsi Bałkanach. Po rewizji zaś 1816 Szlachetnie Urodzony Teodor z synem Bazylim i od tego synami Aleksandrem i Ignacym tudzież Józefem niemniej Ludwik i Łukasz synowie Marcina i Teodor, Bazyli synowie w Powiecie Taraszczańskim w rzędzie Szlachty są zapisani. Wydane w ekstrakcie skazki składając, skutku powyższego żądania swego dopraszał się, a z zebranej w Dziełach Zgromadzenia owego informacji. Ponieważ okazało się, że w roku 1802 dnia 15 listopada pod numerem 375 i teraźniejszym 1832 dnia 24 września wywód Rodowitości Szlacheckiej przez proszącego i Familię jego aktualnie dopełniony został i imiona w takowym poimienowane do Rodosłownej Księgi Części szóstej wnieść postanowiono. Po postanowieniu zaś Dekretów też w tym pod wyżej wyrażonymi datami, jako w Wileńskim Szlacheckim Zgromadzeniu w roku 1798 dnia 15 grudnia zapadły oraz dokumentów poprzednio składanych i teraz składającymi się, gdy się wykazują takie same imiona w obydwu dekretach. Pojaśnione łączą się i z głowy jednej poczet od Kazimierza Eysmonta Podczaszego Orszańskiego pochodzą niemniej też, że Szlachetnie Urodzony Marcin z synami Ludwikiem i Tomaszem i Jan z synami Teodorem i Bazylim bracia rodzeni są niegdyś Szlachetnie Urodzonego Jakuba synami i wnukami Andrzeja. Bazyli z synami Aleksandrem, Ignacym i Łukaszem. Dymitr, Jan, Józef i Bazyli bracia także rodzonymi synami i wnukami Teodora, a razem niegdyś Szlachetnie Urodzonego Michała wnukami i prawnukami a też Franciszka Dekretem Wileńskim wylegitymowanych prawnukami i praprawnukami oraz że od przodków ich od najdawniejszych czasów Klejnotem Szlachectwa szczycąc się prerogatyw wszelkich Stanowi dozwolonych i Herbu w górze pomianowanego imieniem i Familii swej właściwego używali. Zatem decydowało na mocy złożonych dowodów w myśl punktów 90 i 92 paragrafu 17 w przywileju Szlachcie wyrażonych Legitymacją w Guberni Wileńskiej przez Familię Eysmontów dopełnioną złożoną w swym Zgromadzeniu w roku 1802 dnia 15 listopada i 1832 dnia 24 września zapadłą połączywszy imiona szlachetnie Urodzonego Marcina z synami Ludwikiem i Łukaszem tudzież Jana z synami Teodorem i Bazylim synów i wnuków Michała, niemniej Bazylego z synami Aleksandrem, Ignacym i Łukaszem, Dymitra, Jana, Józefa i Bazylego braci takoż rodzonych synów i wnuków Teodora Eysmontów wyżej wspomnianych do legitymacji dołączyć i wraz z imionami w takowych legitymacjach też w swym jako i ..... ......... Zgromadzeniu zapadłych wyjaśnionymi do Rodosłownej Księgi Części Szóstej Starożytnej Szlachty Guberni Wołyńskiej zapisać i o tym upewniający Patent i Dekret na całą Familię wydać według czego i ten wypis pod pieczęcią Wołyńskiego Szlacheckie Deputackiego Zgromadzenia wydaje się dnia 17 października 1832 roku. Zasławskiego Powiatu Deputat Antoni Staniewski, za Rodosłowną Księgę opłacono rubli asygnacyjnych 10, które w księdze przychodów Zgromadzenia Nr 4386 świadczy Sekretarz Michał Aleksandrowicz. Za zgodność z protokołem świadczą Ekspedytor Guberni Sekretarz ...... itd. Cyrylicą

Rafał Jurowski

#2
Wiele pracy w to włożyłeś, jednak jak dla mnie to w zasadzie kompletna abstrakcja, po prostu nie mam żadnego punktu zaczepienia.
Jak na razie nie odnalazłem, żadnego bezpośredniego przodka, przodkini z rodu Ejsymontów, choć być może jacyś byli?
A tak byłoby o wiele łatwiej skoncentrować uwagę :)

Jestem jednak ciekaw czy po ponad 200 latach uda się dowiedzieć czegoś więcej o protoplaście, czy też protoplastach tego rodu(rodów), ponadto co można znaleźć na przykład w tym wypisie?

"...złożony został wywód Familii Urodzonych Eysmontów herbu Korab, z którego, gdy się okazało, że Familia ta od dawnych przodków licznie rozrodzona nie tylko w powiecie Grodzieńskim, ale i po różnych województwach i powiatach Księstwa Litewskiego osiadła, lub o dla samej swojej starożytności i mnogiego rozkorzenienia się niepewnego protoplastę położyć, ani Genealogiczną linią descedenter dokumentami próbować w stanie..."

Sławomir Olczyk

Szanowni Państwo.

Ten wywód należałoby rozłożyć na czynniki pierwsze.

Pomińmy na razie Linię Wołyńską. Jest tam zamieszczony ekstrakt wywodu Eysymontów Grodzieńskich z 1798 roku (1785 to nieporozumienie). Niestety nie wiem gdzie jest całość. Ten ekstrakt miejscami jest źle przepisany w oryginale wołyńskim, stąd np. synowie Macieja Tadeusza, stolnika grodzieńskiego funkcjonują jako dzieci Wincentego Kazimierza, asesora.

A przecież niezwykle ułatwia poruszanie się po okolicach zamieszkałych przez tę rodzinę na Grodzieńszczyźnie.

Trzeba tylko rozbić to na części i wtedy zaczyna to mieć ręce i nogi.

Pozdrawiam serdecznie.


korable

Pan Sławomir Olczyk nie pokusił się chyba do przeczytania jego i wydaje opinie o jego wadliwości. Wywód wołyński ze względu na zaskarżenie jednego z uczestników (Teodora) trafił do Komisji Wileńskiej zajmującej się rozpatrywaniem takich przypadków. Komisja ta w osobie hrabiego Ludwika Tyszkiewicza przeanalizowała i rozpatrzyła wykazując związki rodzinne różnych przedstawicieli. O tym, czy został popełniony, jakiś błąd trudno jest mi się wypowiadać, ale jestem przekonany, że zapewne opiniujący korzystał z dostępnych dokumentów. Nie wydaje mi się, aby tworzył jakieś niepotwierdzone związki rodowe, przypisując kogoś na chybił trafił o czym może świadczyć wpis Pana O.: Szanowni Państwo.
Szkoda, że nie znamy aktu ślubu tego Józefa z Benigną. Brakuje tej nici wiodącej. Pozdrawiam serdecznie.
Tyle tytułem wyjaśnienia, nie będę poruszać tematu samego opracowania mej genealogii przez wymienionego.