Kościoły diecezji pińskiej - spis

Zaczęty przez Ata, Luty 26, 2019, 10:08:00 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Ata

Wykraczając poza samą Grodzieńszczyznę, załączam dla zainteresowanych - spis kościołów i dekanatów diecezji pińskiej  (z datami likwidacji kościołów i ich odzyskania lub budowy)
Wykaz opracowany został wg ,,Spisu Kościołów i Duchowieństwa diecezji Pińskiej w Rzeczypospolitej Polskiej" z 1935 r.

Diecezja pińska powstała w 1925 r. Kilka dekanatów w diecezji utworzono później: w 1927 r. dekanat Ciechanowiec; w 1935 r. dekanat Janów, wydzielony z dekanatu pińskiego; w 1938 r. dekanat Stolin, wydzielony z dekanatu Łuniniec.
W 1939 r. diecezja pińska liczyła łącznie 19 dekanatów.
Były to: dekanat piński, baranowicki, bielski, brański, brzeski, ciechanowiecki, drohiczyński, iwieniecki (pierwotnie rakowski), kobryński, kosowski, lachowicki, łuniniecki, nieświeski, nowogródzki, prużański, stołowicki, stołpecki,  janowski, stoliński.

Małgorzata

Szukam rodzin GRZYMAJŁO, OKULICZ, JURCEWICZ

Ata

1. Dekanat Pińsk – spis kościołów
w Pińsku: katedra; kościół zamiejski pw. Matki Boskiej Bolesnej – na cmentarzu; filialny pw Św. Karola Boromeusza; pw. Św. Stanisława – jezuicki, zabrany w czasach porozbiorowych, odzyskany w 1918 r.; parafia wojskowa pw. Św. Stanisława Kostki;
Duboj - kościół filialny; Lemieszewicze – parafia w 1935 r. w stanie organizacji, nabożeństwa w domu prywatnym; Horodyszcze – zamknięty w 1864 r. odzyskany w 1910 r.; Kościuszkowicze – parafia w trakcie organizacji w 1935 r., nabożeństwa w prowizorycznej kaplicy; Łahiszyn; Moroczno - wybudowany w 1930; Ochów – zabrany na prawosławny w 1867 r., odzyskany w 1924 r.; Otołczyce zabrany na cerkiew prawosławną w 1867 r., odzyskany w 1923; Porzecze – ufundowany w 1907 r.; Podhacie filialny parafii Porzecze zamknięty po r. 1863, w 1935 r. odnawiany; Pohost Zahorodzki zabrany na cerkiew prawosławną w 1864 r., do 1935 r. nieodzyskany – parafia działała w domu prywatnym; Soszno – kościół filialny, zabrany na cerkiew prawosł. w 1864 r., odzyskany w 1927 r.; Wiczówka-Serniki – wybudowany w 1934 r., Zarzecze – siedziba parafii Pińskiej Obrzędu Wschodniego; Janów; Czerwiszcze – wybud. w 1927 r.; Dolsk – parafia projektowana – nabożeństwa w szkole, budowę kościoła rozpoczęto; Lubieszów: parafialny oraz filialny.


2. Dekanat Baranowicze – spis kościołów
Baranowicze: trzy kościoły parafialne, w tym: jeden wybudowany w 1925 r., Darewo; Dziatkowicze – filialny; Leśna – parafia w stanie organizacji – kościół wybudowany w 1930 r., Makiejewszczyzna – od  1916 r.;  Nowa Mysz; Nowosady; Połonka – zlikwidowany w 1830 r., odbudowany w 1924.

3. Dekanat Bielsk – spis kościołów

Bielsk Podlaski - parafialny; filialny – zabrany w 1866 r., odzyskany w 1920; Boćki; Czeremcha st. kol. – kaplica, projektowany rektorat; Hajnówka – zbud. 1919 r.; Kleszczele – zburzony w 1865 r., odbudow. w 1910; Kośna – parafialny katolicki obrządku wschodniego; Kuraszewo – par. katol. obrządku wschodniego; Łubin; Narew; Orla – filialny; Strabla; Wyszki.

4. Dekanat  Brańsk – spis kościołów
Brańsk; Dołubów; Domanowo; Grodzisk, Klichy – filia par. Brańsk wybudow. w 1930 r.; Rudka; Topczewo

5. Dekanat Brześć – spis kościołów
Brześć nad Bugiem: parafialny pw. Podwyższenia Św. Krzyża;  parafialny pw. Najśw. Serca P.J. poświęcony w 1932 r.; garnizonowy zabrany w XIX w., odzyskany w 1919 r.
Czernawczyce – zabrany w 1867 na cerkiew, odzyskany w 1918 r.;  Domaczewo – zbudowany w 1854 r.; Kamieniec Litewski; Małoryta; Ostromaczewo; Peliszcze; Raśna (Rzęśna) kościół zabrany w 1864 r., odzyskany w 1918; Skoki - filialny, zabrany w 1864 r., odzyskany w 1921; Stawy – zabrany w 1864 r., odzyskany w 1919, Szczytniki – zabrany w 1864 r., odzyskany w 1918. Tokary-Wielanów – zabrany w 1876 r., potem zburzony. Msze odbywają się w kaplicy, budowa nowego; Wierzchowice – zabrany i zburzony, msze w kaplicy, budowa nowego; Wistycze (Wistyce) – zabrany w 1864 r.; Wołczyn – zabrany w 1866 r., odzyskany w 1918. Wysokie Litewskie; Zaoście – filia par. Małoryta, wybudowany w 1832 r.; Zburaż – katolicki obrządku wschodniego- wybudowany w 1832 r.

6. Dekanat  Ciechanowiecki – spis kościołów
Ciechanowiec; Granne – w 1886 r. zamknięty, potem spalony i zburzony, odbudowany w 1927 r.; Perlejewo; Pobikry; Śledzianów – zamknięty w 1866 r. i zburzony, w 1916 r. odbudowany; Winna.

7. Dekanat Drohiczyński – spis kościołów
Drohiczyn n. Bugiem: pw Przenajśw. Trójcy; filialny cystersek  zamknięty w 1865 r., odzyskany i odrestaurowany w 1830; filialny franciszkański – zamknięty w 1831 r.; Dziadkowicze – zabrany w 1867 r., odzyskany w 1919; Kłopoty-Stanisławy – zbudow. w 1920 r.; Mielnik – w 1866 r. zabrany, uległ spaleniu, w 1913 r. wybudowano nowy; Milejczyce – zamieniony na cerkiew, rewindykowany w 1919; Miłkowice; Niemirów - zamknięty w 1862 r., zwrócony katolikom w 1907; Osmola – wybudow. w 1929 r.; Ostrożany; Sady – spalony przez Rosjan w 1864 r.; Siemiatycze.

8. Dekanat Iwieniecki –  spis kościołów
(dekanat ten w 1926 r. zmienił nazwę, pierwotnie to był dek. Raków)
Iwieniec:  pw. Św. Aleksego wybudow. w 1907 r.; Św. Michała – zabrany w 1866 r., odzyskany w 1918; Kamień; Pierszaje; Pralniki – rektorat planowany na terenie  par. iwienieckiej Św. Aleksego, kaplica zabrana w 1866 r.; Wołma - w 1867 r. zabrany, odzyskany w 1918 r.; Chotów; Naliboki.

9. Dekanat Kobryń – spis kościołów
Kobryń - pw. Wniebowzięcia N.M.P.; Kobryń – garnizonowy; Buchowicze – na terenie par. kobryńskiej, zabrany na cerkiew w 1832 r.; Dywin – zabrany w 1866 r. na cerkiew, potem spalony, w 1917 r. odbudowany na nowo; Horodec – zabrany na cerkiew w 1866 r., odzyskany w 1918; Krupczyce – zabrany w 1866 r.; Żabinka - filialny; Zbirohi/Zbirogi – zamknięty w 1866 r., w 1920 odzyskany; Bezdzież; Drohiczyn Poleski; Horki – od 1925 r. msze odprawiane w kaplicy prowizorycznej; Popina – wybudowany w 1922 r.; Torokanie – zabrany w 1852 r., w 1921 r. odzyskany.

10. Dekanat Kosowski – spis kościołów
Kosów Poleski; Bobrowicze – wybudow. w 1832 r.; Busiaż – zabrany na cerkiew; Iwacewicze w 1866 r. zabrany na cerkiew, odzyskany w 1922 r.; Mizgiery – rektorat planowany na terenie par. Różańskiej; Różana; Szczytno – zabrany na cerkiew, odzyskany w 1926 r.; Święta Wola – filia par. telechańskiej, poświęcony w 1934 r.; Telechany.

11. Dekanat  Lachowicze  – spis kościołów
Lachowicze – pw. Św. Józefa konsekrowany w 1910 r.;  Lachowicze – murowany z XVII w, zabrany w 1864 r.; Krzywoszyn - zabrany w 1864 r., msze w domu prywatnym; Lipsk – filialny, konsekrowany w 1910 r.; Niedźwiedzica – w 1866 r. zamknięty, działa ponownie od 1905 r.; Raczkany – filia par. Lachowickiej, zbudow. w 1928 r.; Siniawka – rektorat planowany na terenie par. Niedżwiedzickiej.

12. Dekanat  Łuniniec – spis kościołów
Łuniniec- wybudowany w 1931 r.; Białe Jezioro i Bostyń – posługa w domach prywatnych, planowane rektoraty; Hancewicze – parafialny w 1911 r. zbudowany prowizorycznie; Wólka Brodnicka – kaplica filialna na terenie par. łachewskiej; Kruhowicze – filia par. Hancewicze; Łachwa – kościół w 1869 r. zabrany katolikom, msze odprawiają się w kaplicy cmentarnej; Każangródek – kaplica par. Łachwa zabrana w 1865 r., odzyskana w 1921; Łunin; Mikaszewicze; Puzicze – wzniesiony w 1905 r.; Dawidgródek; Horodno – parafialny katolicki obrządku wschodniego, odzyskany przez unitów w 1927 r.; Olpień – wzniesiony w 1928 r.; Osowa; Remel; Stolin – zabrany w 1852 r. – zwrócony katolikom 1923; Terebieżów.

13. Dekanat  Nieśwież – spis kościołów
Nieśwież – parafialny pw. Bożego Ciała; kościół benedyktynek; OO Bernardynów – zabrany w 1864 r.; Horodziej; Kleck -  podominikański zabrany w 1832 r. i parafialny św. Trójcy; Nowosiółki – filia par. w Nieświeżu; Pleszewicze  – filia par. w Nieświeżu; Płaskowicze; Siejłowicze – zabrany w 1836 r., w 1920 odzyskany; Snów – zabrany w 1865 r., odzyskany w 1921; Zaostrowiecze – parafia wydzielona z parafii Płaskowickiej, kościół zbudow. w 1933 r.

14. Dekanat  Nowogrodek – spis kościołów
Nowogródek: pw Św. Michała Anioła; filialny pw. Przemienienia Pańskiego zamknięty po 1864 r., w 1921 r. odbudowany; kościół Franciszkanów Konwentualnych – zabrany na cerkiew po 1864 r.;
Delatycze – unicki; Łopuszna – rektorat na terenie parafii Starojelnia, wybudowany w 1906 r.;  Milkiewicze – wybudowany w XIX w; Niehniewicze - pw Niepokalanego Poczęcia N.M.P. zabrany na cerkiew w 1867 r.; Rajca – zabrany w XIX na cerkiew, parafianie skupieni w domu prywatnym; Starojelnia – zabrany w 1866 r. na cerkiew, odzyskany w 1921 r.; Walówka – zabrany na cerkiew,  zbudowana nowa kaplica poświęcona w 1834 r.; Worończa; Wsielub; Zubkowo - filialny na terenie par. nowogródzkiej - odbudowany w 1925 r.; spalony przez komunistów w 1931 r.; Horodyszcze – zabrany na cerkiew w 1867 r., odzyskany w 1919.

15. Dekanat  Prużana – spis kościołów
Prużana – pw. Wniebowzięcia N.M.P.; kościół parafialny zamieniony na cerkiew w 1864 r.; kościół w koszarach – parafia wojskowa. Bereza Kartuska - zamknięty po 1864 r. przez Rosjan, wybudowano nowy – poświęcony w 1933 r.; Bereza Kartuska – kaplica pw. Św. Krzyża w pałacu Sapiehów – zniszczony w 1867 r., później częściowo odbudowany – parafialny; Nepomuceny (Annopol) – filia parafii szereszowskiej; Olszew - wybudowany w XVII w, zabrany na cerkiew; Siehniewicze; Sielec - zabrany w 1866 r. na cerkiew, powstał nowy – ukończony w  r.1913; Szereszów, Kiwatycze.

16.  Dekanat  Stołowicze – spis kościołów
Mir – zabrany w 1865 r., odzyskany w 1919; Połoneczka; Zadwieja – zabrany w 1867 r., odzyskany w 1923; Iszkołdź – zabrany w 1864 r., odzyskany w 1917; Juszkiewicze – wybudowany w 1918 r.; Kroszyn – spalony w 1915 r., nowy wymurowany w 1931; Stołowicze; pw. Św. Jana zabrany w 1867 r., nowy  pw. Najśw. Serca P.J. został wymurowany w 1911 r.; Swojatycze – zabrany w 1867 r., w 1918 r. rewindykowany; Żeleźnica.

17. Dekanat  Stołpce – spis kościołów
Stołpce – zamieniony na cerkiew w 1868 r., odzyskany w 1921 r.; Derewna; Mikołajewszczyzna – zabrany w 1865 r. na cerkiew; Rubieżewicze  pw. Opieki Św. Józefa – wybudowany w 1911 r.; Rubieżewicze – filialny pw. Św. Antoniego Padewskiego w 1864 r. zamieniony na cerkiew, w 1917 r. odzyskany; Świerżeń Nowy - 1864 r. zamknięty, zwrócony w 1901 r.; Humieniowszczyzna-Rendwidowo: parafia w stanie organizacji – (stan na r. 1935).

W 1935 r. powstał dekanat Janów, wydzielony z dekanatu pińskiego.
W 1938 r. powstał dekanat Stolin, wydzielony z  dekanatu Łuniniec.
Szukam rodzin GRZYMAJŁO, OKULICZ, JURCEWICZ

Sławomir Olczyk

Szanowna pani Małgorzato.

Wydaje się, że w dekanacie Brześć brak parafii Zbirogi (Zbirohy). Są dostępne księgi tej parafii sięgające XVII stulecia.

Pozdrawiam serdecznie.

Ata

Zbirogi są  - w dekanacie Kobryń (podział na dekanaty w spisie jest wg stanu na 1935 r.)
Pozdrawiam
Małgorzata
Szukam rodzin GRZYMAJŁO, OKULICZ, JURCEWICZ

Sławomir Olczyk

Przeoczyłem, przepraszam.

Warto też byłoby zrobić zestawienie z jakich lat są dostępne księgi parafialne z tych parafii.

Pozdrawiam serdecznie.

Ala2

Uważam nie ma sensu robienie takich zestawień :
- w  Family search w Katalog wpisywać należy nazwę szukanego miejsca / czasem wystarczy wpisanie kilku pierwszych liter/ i otrzymujemy dostępne lata,
- w epaveldas - w wyszukiwarkę wpisywać po litewsku nazwę miejsca, które nas interesuje i pokazują się lata.
Czasem księgi znajdujemy w przypadkiem w nie spodziewanych parafiach .