Kierdejowie, Radziwanowscy, Radziwonowscy herbu Bełty

Zaczęty przez Rafał Jurowski, Styczeń 15, 2023, 07:09:50 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Rafał Jurowski

W kilku herbarzach (Kojałowicz, Uruski, Niesiecki) znajdują się informacje o rodzie Kierdejów herbu Bełty, którzy od dóbr Radziwonowicze przyjeli przydomek Radziwanowski lub Radziwonowski

Odnośnie Kierdejów Radziwanowskich u Uruskiego znajdujemy m.in.

1.  Kierdej Radziwanowski otrzymał w 1612 Pelewcy (wg. białoruskiej wikipedii Pielowce par. Ostryna) w lidzkiem ożeniony z Zofią Wołłowiczową z nich dzieci
1.1. Dorota Kierdej
1.2. Jakób Kierdej, elektor Władysława IV z woj. mińskiego
1.3 Jan Kierdej, sędzie grodzki 1619, wojski oszmiański 1623r., pisarz ziemski oszmiański 1624r., rewizor królewski 1631r.
1.4. Władysław Kierdej, sekretarz królewski i podstarości grodzieńskie 1626, podstoli 1632r, pisarz ziemski grodzieński 1641-1643, marszałek grodzieński 1644 r.
1.5. Hieronim Kierdej - Jezuita
1.6. Eustachy Kierdej, pisarz ziemski grodzieński 1636, chorąży grodzieński synowie Eustachego: Jan Kazimierz, Aleksander, Władyslaw
1.6.1.  Władysław Kierdej - wojski wiłkomierski 1662
1.6.2  Aleksander, cześnik oszmiański , dziedzic Merecza i Graużeszek pozostawił syna Michała Jana, podstarościego oszmiańskeigo 1695r. starostę przewalskiego 1703r. i córkę Helenę, żonę Mateusza Romera (Remera), wniosła mu dobra Radziwonowicze.
1.6.3  Jan Kazimierz, dworzanin królewski, poseł powiatu grodzieńskiego 1648r., chorąży grodzieńsi 1664r i starosta przewalski 1668 r i filipowski
1.6.3.1 Florian Stanisław Kierdej - starosta filipowski 1673
1.6.3.2 Władysław Antoni Kierdej - dworzanin pokojowy królewski
1.6.3 Zofia Kierdej
1.6.3 Pudencjanna Kierdej
1.6.3 Tekla Kierdej
1.6.3 Petronella Kierdej

i inni

Eustachy Kierdej - skrabnik  piński, Andrzej - towarzysze roty petyhorskiej
Teofil Stanisław Kierdej , miecznik piński  1723, cześnik

Odnośnie Radziwanowskich, Radziwonowskich herbu Bełty u Uruskiego możemy przeczytać

W Litwie, Jan z pow. grodzieńskim, a Piotr i Stanisław z pow. wołkowyskim podpisali pospolite ruszenie 1698 r.
Synowie Adama, Józef i Wincenty z synami Aleksandrem i Adamem wylegitymowani w Cesarstwie 1862 i zapisani do ksiąg gubernii grodzieńskiej

Uzupełniając trochę herbarz Uruskiego... o to, co wiadomo mi o moich przodkach Radziwanowskich z Obuchowicz 

1. Adam Andrejewicz Radziwanowski ur. ~1780 + Franciszka Obuchowicz
1.1 Józef  Radziwanowski + Józefa Tółoczko
1.2 Wincenty Radziwanowski ur. ~ 1810 + Karolina Parchowska
1.2.1 Adam Radziwanowski
1.2.2. Aleksander Radziwanowski
1.2.3 Jan Radziwanowski ur. ~1840 + Anna Grobicka - mój pra-pra pra  dziadek nie wymieniony już  o Uruskiego

Według Podymnego z 1690 roku woj. trockie w okolicy Obuchowicz żył jedynie Maksymilian Radziwanowski, który jest zapewne przodkiem wszystkich Radziwanowskich pochodzących z Obuchowicz, bardzo możliwe, że także tych z Gibulicz.

Od wieku XVII Radziwanowscy, Radziwownowscy pojawiali się nie tylko w powiecie grodzieńskim, ale także wołkowyskim, oszmiańskim i wielu innych miejscach WKL i nie tylko. Podobno sporo jest ich obecnie w rejonie wołkowyskim, co pośrednio mogę potwierdzić po moich wizytach na cmentarzu w Hnieznie i Izabelinie

Kilka osób, które interesują się genealogią Radziwanowskich uważa, że Radziwanowscy, którzy pojawili się w Obuchowiczach są potomkami linii tych zasłużonych Kierdejów.

Niedawno udostępniono online 3 indeksy ksiąg ziemskich grodzieńskich Fond 1755 opis 1 dzieło 13, z lat  1594–1595r, dzieło 18, z lat  1607 – 1608 r., dzieło 20, z lat 1609r ukazują one dużą większą liczbę Radziwanowskich, Radziwonowskich niż podają to herbarze. Więc sprawa może być bardziej skomplikowana. Listę osób, które znalazłem w indeksach księg ziemskich przepisałem poniżej.

Adam Ułasowicz Radziwonowski ziemianin, zięć Bazylego Piotrowicza Radziwanowskiego
Адам Уласович Радивоновский зямянін, зяць Васілія Пятровіча Радзівонаўскага

Andrzej Radziwonowski szlachcic
Андрей Радивоновский шляхціч

Antoni Wasilewicz Radziwonowski, ziemianin szlachcic
Антон Василевич Радивоновский зямянін, шляхціч

Antoni Radziwonowski ziemianin, szlachcic
Радзівонаўскі Антон зямянін, шляхціч

Antoni Radziwonowski arendator, poddany podsędka Konrada Maleszki
Радзівонаўскі Антоній арандар, падданы падсудка Кандрата Мялешкі

Wojciechówna Barbara Radziwonowska, ziemianka
Радзівонаўская Барбара Войцехаўна зямянка

Bazyli Harasimowicz Radziwonowski ziemianin JKM
Василь Гарасимович Радивоновский зямянін ЯКМ

Bazyli Piotrowicz  Radziwonowski, szlachcic
Василь Петрович Радивоновский шляхціч

Bazyli Radziwonowski
Васіль Радзівонаўскі

Bazyli Radziwonowski, szlachcic
Радзівонаўскі, Радзівонавіч Васіль шляхціч

Denis Pawłowicz Radziwonowski mąż Hanny Radziwanowskiej
Денис Павлович Радивоновский, муж Ганны Радзівонаўскай

Fiodor Piotrowicz Kierdej Radziwonowski
Фѐдор Кирдей Радивоновский, зямянін

Hanna Radziwanowska, ziemianka
Радзівонаўская Ганна,  зямянка

Hermahen Siergiejewicz Radziwonowski, ziemianin
Радзівонаўскі Гермаген Сяргеевіч, зямянін

Jan Radziwonowski, szlachcic
Ян Радивоновский, шляхціч

Iwan Radziwonowski, ziemianin
Радзівонаўскі Іван,  зямянін

Isak Radziwonowski ziemianin
Исак Радивоновский зямянін

Isak  Radziwonowski, pierwszy mąż Barabary Snarskiej
Исак Радивоновский першы муж Барбары Снарскай

Ławryn Szostak Radziwonowski
Радзівонаўскі Шостак Лаўрын

Ławryn Radziwonowski
Лаўрын Радзівонаўскі

Matys Harasimowicz  Radziwonowski szlachcic
Матыс Гарасимович Радивоновский шляхціч

Paweł Piotrowicz Radziwonowski, ziemianina
Радзівонаўскі Павел Пятровіч,  зямянін

Paweł Piotrowicz Radziwonowski ziemianin, szlachic
Павел Пятровіч Радивоновский зямянін, шляхціч

Paweł Radziwonowski szlachcic
Павел Радивоновский шляхціч

Stefan  Radziwonowski, ziemianin
Стефан Радивоновский зямянін

Stefan Piotrowicz Radziwonowski, woźny
Стефан Петрович Радивоновский возны

Tomasz Radziwonowski, szlachcic
Томаш Радивоновский шляхціч

Wykluczyć nie można, że utytułowany ród Kierdejów Radziwanowskich był spokrewniony z Radziwanowskimi z Obuchowicz i innych miejsc. Tym bardziej, że podobno łączył ich wspólny herb a jak widzi się taką armię Radziwanowskich już z przełomu XVI i XVII wieku to wiele wydaje się możliwe. Ale to nie jest tutaj najważniejsze o wiele ciekawsi są ci inni często drobni przedstawiciele tej rodziny.

Myślę, że wiele można odnaleźć przeszukująć klasyczne dokumenty tj. metryki i księgi sądowe. Jednak, gdy ich zabraknie można posiłkować się badaniami chromosomu Y.  Jeden Pan Radziwanowskich już się przebadał, liczę, że przebadają się także inni!

https://www.familytreedna.com/public/grodno?iframe=ycolorized

Liczę na odzew osób, którzy są zainteresowani tym rodem!

Sławomir Olczyk

Drogi Rafale.

Myślę, że trzeba zachować pewien porządek. Kierdejowie  z pińskiego nosili przydomek Hryczyna.

Na razie podaję biogram Jana Kazimierza Kierdeya, na podstawie źródeł do, których dotarłem.

Kierdej (Kierdej-Radziwanowicz), Jan Kazimierz Kierdej, h. Bełty (zm. 8/9.04.1685), kasztelan trocki, marszałek Izby Poselskiej, syn → Ostafiego (Eustachego), kasztelana żmudzkiego i Zofii Chrapowickiej, sędzianki ziemskiej trockiej, siostrzeniec (choć niewiele młodszy) i bliski współpracownik → Jana Antoniego Chrapowickiego, wojewody witebskiego. Starosta przewalski i filipowski. Chorąży (1649-1668), marszałek grodzieński (1668-1684), łowczy litewski (1683), kasztelan trocki (1684-1685). Deputat grodzieński na Trybunał Główny Litewski: 1647, 1678. Poseł grodzieński: 1648 (elekcja), 1661, 1662 (?), 1667, 1668 (abdykacyjny), 1669 (elekcja), 1670 (nadzwyczajny i zwyczajny), 1672, 1673, 1674 (konwokacja i elekcja), 1676, 1677, 1678, 1683. Na sejmie elekcyjnym w 1648 podpisuje suffragia jako poseł grodzieński z tymże Powiatem. W dniu 25 października 1657 w Płowcach król wydał przywilej na zwolnienie jego i małżonki na 3 lata z płacenia długów: List żelazny od płacenia długów do lat 3 ur. Annie Dorocie z Grzybowa i Janowi Kazimierzowi z Radziwonowicz Kierdejowi, chorążemu grodzieńskiemu, dworzaninowi pokojowemu JKM, małżonkom, których dobra zniszczone zostały nie tylko przez Moskwę, Węgrów, Kozaków, Szwedów i Ordę, ale i własnych żołnierzy, a w dodatku poniósł duże wydatki przy boku naszym zostając, poczty i chorągwie prowadząc. W 1660 król wysyła go jako swojego posła do negocjacji z Wojskiem Litewskim na Sesję Wojskową w Drohiczynie, podczas niepokojów w wojsku. Na sejmie w 1661 obrany komisarzem ds. szkód poniesionych od wojska litewskiego, a konkretnie wysłany do rozpatrzenia szkód Województwa Podlaskiego, ds. rozgraniczenia Województw Podlaskiego i Brześciańskiego. Na sejmie w 1662 wyznaczony komisarzem ds. wyjaśnienia zabójstwa kapitana Wicherta, z regimentu Kasztelana Nowogrodzkiego (był to jeden z postulatów skonfederowanych Wojsk Litewskich). Poseł na konwokację grodzieńską w 1665 roku z powiatu grodzieńskiego. Na sejmie 1667 obrany komisarzem ds. zapłaty wojsku, gdzie m.in. zapisano: A Urodzony Jan Kazimierz Kierdey Chorąży Grodzieński, y drugie chorągwie pod jego kommendą będące, ponieważ in tempore do obozu z Powiatu swego stanął, y we wszystkim mając od W. Hetmana Wielkiego Xięstwa Litewskiego kommendę nad chorągwiami Trocką, Kowieńską, Nowogrodzką, Słonimską, na passach będącemi według ordynansu się sprawił, y zupełną ćwierć z temi chorągwiami wysłużył, sprawować się nie powinien, a że dla prędszego zaciągu de proprio założył, w czym że mu w Powiecie in toto non satisfacum, retentores y tych którzy od sum uchwalonych in vim Pospolitego ruszenia podatek wydać powinni byli, a nie wydali, na tęż kommissyą przypozwać ma, które retenta onemu przysądzone bydź mają. Obrany również, ds. Mieszkańców Powiatu Piltyńskiego, ds. poprawy monety, deputatem do konstytucji, jako chorąży grodzieński i jako taki podpisuje akta sejmowe. Na sejmie abdykacyjnym w 1668 jako poseł i chorąży grodzieński sygnuje notyfikację opróżnienia tronu po abdykacji Jana Kazimierza. Jako marszałek grodzieński, podpisał iurament Michała Korybuta oraz ,,Confirmatio Generalis Iurium" tegoż w 1669. Na sejmie nadzwyczajnym w 1670 był ponownie posłem z grodzieńskiego, obrany marszałkiem sejmowym, ten sejm został zerwany. Poseł grodzieński na sejm zwyczajny w 1670, jako marszałek grodzieński, obrany na deputata do konstytucji, także komisarz do ukontentowania obywateli województwa smoleńskiego, powiatu starodubowskiego oraz części województwa połockiego, także komisarz ds. rozgraniczenia Powiatu Brasławskiego od Księstwa Kurlandzkiego, pisany też jako starosta przewalski i filipowski. Na sejmie w 1672 postulował by posłowie mieli takie same krzesła jak senatorowie, co senatorowie na posiedzeniach sejmu (prof. Wasilewski uznał to za warcholstwo, senatorowie za bezczelność, choć ten dezyderat mógł być powodowany praktycyzmem – debaty często były długie – potrafiły się przeciągać do późnej nocy, a posłowie mieli problem w wysiedzeniu w tych niekoniecznie dobrze oheblowanych ławach). Deputat do Rady Wojennej przy osobie JKM i hetmanów w 1673, otrzymał też libertacje na place w starostwie filipowskim. W dniu 29 grudnia 1673 obrany sędzią kapturowym Powiatu Grodzieńskiego. Obrany do Trybunału Skarbowego WKL w 1674 na Konfederacji Generalnej, także deputatem do boku Prymasa, sygnował konstytucje jako marszałek grodzieński, starosta przewalski i filipowski. Obrany na sejmie elekcyjnym w 1674 sędzią do głównego kapturu, sygnował iurament super pacta conventa, podpisał suffragia z powiatem grodzieńskim. Na sejmie koronacyjnym  w 1676 sygnuje ,,Confirmatio Generalis Iurium" Jana III oraz deputat do boku JKM, obrany deputatem do Trybunału Skarbowego WKL. Na sejmie w 1677 obrany deputatem do Trybunału Skarbowego WKL, a także naznaczony komisarzem o wydzielenia placów na kolejny sejm w WKL, a także otrzymał libertację na starostwo przewalskie i filipowskie na lat 40 po bohaterskiej śmierci syna Stanisława Floriana pod Żórawnem w roku poprzednim. Obrany deputatem do boku JKM na sejmie 1678, także komisarzem do rozgraniczenia dóbr leśnictwa nowodworskiego od ziem Józefa Karpia, podkomorzego bielskiego, ds. zatwierdzenia realizacji wyznaczenia miejsc dla województw podczas sejmu, otrzymał też aprobację dekretu dotyczącego panien starego klasztoru grodzieńskiego. Deputat do konstytucji w 1683, obrany komisarzem do traktatów moskiewskich, deputat do Trybunału Skarbowego WKL, otrzymał zezwolenie na fundację w Filipowie. W 1663 mieszkał w Kuścinie. Zmarł 8 bądź 9 kwietnia 1685 jeszcze przed objęciem kasztelanii trockiej. Ożeniony Izabellą Kołyczówną (zm. ok. 1653), wdową po Andrzeju Kazimierzu Tymińskim z Rusoty (K. wziął pod opiekę prawną jej osierocone dzieci z tego małżeństwa i wyprocesował, w ich imieniu, w sporze prawnym z Marcinem Czernickim, podczaszym grodzieńskim, ich ojczystą Rusotę w 1665 r.; w 1690 r. Rusota jest w posiadaniu Jana Kazimierza Tymińskiego, skarbnika grodzieńskiego), a następnie (przed 10 lutym 1654) z Dorotą Anną Grzybowską (zm. po 15.01.1694), podkomorzanką czerską. Dzieci: Florian Stanisław, starosta filipowski (zginął w 1676 w bitwie pod Żórawnem), → Władysław Antoni, chorąży grodzieński, Zofia Klara, żona Stanisława Szemeta, starosty nowomłyńskiego, a następnie → Krzysztofa Komorowskiego, wojewody brzeskiego, Tekla, żona → Stefana Aleksandrowicza, kasztelana trockiego oraz Petronela, bernardynka (wielu autorów błędnie pisze ją benedyktynką) w Grodnie, przełożona zgromadzenia w latach 1703-przed 1722, fundatorka nowego klasztoru; po roku 1722 domaga się zwrotu kosztów od konwentu za tę budowę; żyje jeszcze w latach 1728-1730, kiedy jest oskarżana o sianie zamętu w Zgromadzeniu.
Źródła: AVAK I, s. 196-197, 203, IV, s. 20, VII, s. 581, 592 (tutaj historia starostwa filipowskiego do połowy XVIII w.); s. M. Borkowska OSB, Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, t. III. Wielkie Księstwo Litewskie i Ziemie Ruskie Korony Polskiej, Warszawa 2008, s. 28; Chrapowicki I, 138, 293, 294, 310, 315, 365, 393, 395, 423, 528, 554-555 (tablice genealogiczne), III, s. 52, 59, 60, 64, 73, 74, 76, 79-84, 97, 101, 103, 117, 127, 138, 144, 237, 252; Medeksza, s. 287; Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego: Województwo trockie 1690 r. Opracował H. Lulewicz. Warszawa, 2000, s. 106; ML 131, s. 137, poz. 472; PSB XII, s. 425-426; Rachuba, Konfederacje, s. 83; Н. Сліж, Цудатворны абраз Маці Божай Студэнцкай і гарадзенская шляхта: ідэнтыфікацыя, радаводы, сувязі, ,,Herold Litherland No 18", Grodno-Mińsk 2011, s. 79-80; Trybunał I; U XI, s. 67 (poz. 362), 214; UWKL II, s. 128, 242, 269, 290; Vol.Leg. IV, s. 102 (kol. 216), 328 (poz. 11, kol. 701), 336 (poz. 50, kol. 719), 425 (poz. 45, kol. 903), 462-463 (poz. 3, kol. 981, 984), 472 (poz. 46, kol. 1002), 473 (poz. 47, kol. 1003), 478 (kol. 1015), 481 (kol. 1022), V, s. s. 21 (kol. 37), 27 (kol. 47), 45 (kol. 86), 51 (poz. 16), 52 (poz. 19), 57 (brak paginacji szczegółowej), 65 (poz. 10, kol. 103), 90 (poz. 47, kol. 157), 116 (kol. 212), 117 (kol. 213), 124 (kol. 229), 130 (kol. 242), 135 (kol. 255), 147 (kol. 280), 151 (kol. 292), 168 (kol. 337), 175 (poz. 17, kol. 352), 207 (poz. 6, kol. 418), 252 (poz. 5, kol. 515), 254 (poz. 8, kol. 521), 257 (poz. 15, kol. 525), 270 (poz. 11, kol. 553), 289 (poz. 143, kol. 592), 305 (poz. 21, kol. 626), 308 (poz. 39, kol. 630), 334 (kol. 685), 335 (poz. 4, kol. 687), 338 (poz. 8, kol. 694), 339-340 (poz. 14, kol. 697), 344 (kol. 706); Żychliński XXIX, s. 48.

Pozdrawiam serdecznie.

Rafał Jurowski

Dziękuję za bogaty biogram

Cytat: Rafał Jurowski w Styczeń 15, 2023, 07:09:50 PMi inni

Eustachy Kierdej - skrabnik  piński, Andrzej - towarzysze roty petyhorskiej
Teofil Stanisław Kierdej , miecznik piński  1723, cześnik


Informacje o nich została podana za herbarzem Rodzina Seweryna Uruskiego https://photos.app.goo.gl/qo6MfcC9mGXHtL9M7
Więc to zapewne jakieś nieporozumienie.