Aktualny stan indeksacji Litwa

Zaczęty przez A. Rybalko, Styczeń 31, 2019, 08:21:48 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

A. Rybalko

Podobnie jak przy zestawieniu o dekanatach i parafiach na Białorusi, zestawienie dotyczące Litwy opiera się na współczesnym podziale administracyjnym Kościoła katolickiego. Litwa, terytorialnie dużo mniejsza, posiada (i posiadała) mniej mieszkańców, których większość (ok. 80%) wyznaje religię katolicką. Kościół na Litwie poniósł w okresie sowieckim mniejsze straty niż kościół na Białorusi. Kościoły i parafie znajdują się przeważnie tam, gdzie znajdowały się w XIX wieku. Nierzadko zmieniła się ich przynależność do dekanatów i diecezji, szczególnie w porównianiu z okresem międzywojennym.

W poniższym zestawieniu uznałam za pomocne, żeby przedstawić równolegle nazewnictwo parafii w wersji polskiej i litewskiej. Nie wszędzie udało mi się znaleźć polskie odpowiedniki, ale mam nadzieję, że z czasem te luki zostaną uzupełnione, chętnie przy pomocy znawców tematu. Jak się okazało, brak całościowego zestawienia nazw polskich i litewskich, za wyjątkiem miejscowości z terenu przedwojennej (czy jeszcze wcześniejszej) archidiecezji wileńskiej. Pozostałe opracowania, dotyczące poszczególnych dekanatów, zawierają nieścisłości, wynikające z braku znajomości języków litewskiego czy też polskiego, np. niektóre litewskie nazwy są pisane w dopełniaczu zamiast w mianowniku. Zarówno polscy jak i litewscy autorzy nie mogą się najczęściej połapać w mnogości ogonków i kreseczek przy literach, stąd nieuchronne błędy. Mam nadzieję, że niniejsze opracowanie tego rodzaju błędów uniknęło.

Aby lepiej uzmysłowić sobie wielość połączeń między Litwą a Białorusią, czy nawet Grodzieńszczyzną a Żmudzią, cytuję za biskupem Maciejem Wołonczewskim z jego dzieła o biskupstwie żmudzkim: ,,Roku 1784 Kazimierz Wolmer, kasztelan grodzieński, w miasteczku swojem Wieżajciach, ładny wystawił kościółek, który przez bogobojnego syna jego Leonarda w ołtarze, aparaty, dzwony i we wszelkie potrzeby opatrzony został." Przypomnę, że zarówno Kazimierz jak i Leonard Wolmerowie odgrywali w Grodnie pierwszoplanową rolę (patrz Sejmik 1792 http://www.rodygrodzienskie.pl/?page_id=5356#_Toc532991331).

A. Rybalko

#1
Litewska geneteka
https://www.metrikai.lt/index.php

Synod diecezji wileńskiej 1744
https://jzi.org.pl/parafie/synod-diecezji-wilenskiej-z-1744-roku/

Podział diecezji Wileńskiej w 1849:
https://kresy.genealodzy.pl/zbior/pdf/podzial_diecezji_wilenskiej_1853.pdf

Archidiecezja wileńska w 1934:
https://www.radzima.net/pl/archidiecezja/wilenska.html

Czesław Malewski. Rodziny szlacheckie na Litwie w XIX wieku. 2016. http://genealogia.lt/index.php/page/2583

Polskie nazewnictwo na Litwie:
http://www.litwaprzewodnik.com/litewska-kraina/litwa-srodkowa-24/lt/

Biskupstwo żmudzkie. Opisał biskup Maciej Wołonczewski. Kraków, 1898. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=76525&from=pubindex&dirids=1&lp=569

Parafie biskupstwa żmudzkiego. Nazwy po polsku i litewsku. Opracowanie na stronie Litewskiej Biblioteki Narodowej:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnkJ6g7ojgAhVM46QKHQ-FC-cQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fsenas.lnb.lt%2FstotisFiles%2FuploadedAttachments%2F3_Zemaiciu_vyskupijos_aprasymas20138240308.pdf&usg=AOvVaw1zbZQFJv1z26e9sEaoKjEx

Dekanat Olwita w 1784 roku. http://pbc.biaman.pl/Content/13647/t.%203.%20dekanat%20Olwita%201784%20T.%20Naruszewicz.pdf

Na stronie https://kresy.genealodzy.pl/gub_wil_87/ap_litwa.html przedstawione są zasoby metrykalne w Archiwum Państwowym Litwy, z podaniem miejscowości po polsku i po litewsku. Uwaga na nieścisłości, polskie nazwy czasem podane są w brzmieniu rosyjskim.

A. Rybalko

Witam serdecznie,

Nareszcie udało mi się przedstawić na forum wszystko, co jest mi wiadome o indeksach z Litwy. Niewykluczone, że istnieją gdzieś indeksy, których nie uwzględniłam, bo moje poszukiwania ograniczały się tylko do geneteki. Mam nadzieję, że z czasem odkryję te nieznane mi zasoby. Podobnie jak z czasem podam więcej parafii litewskich, które przestały istnieć albo zmieniły swoją nazwę do niepoznaki.

Przy pobieżnym przejrzeniu parafii widać, że niektóre nazwy powtarzają się w różnych diecezjach. Na przykład taka Olita – miasto było i jest tylko jedno, ale jedna połowa należy do diecezji koszedarskiej, zaś druga połowa – do diecezji wyłkowyskiej. Trochę dziwi taka decyzja władz kościelnych, ale skoro przyjęły Niemen za naturalną granicę diecezji, to jest to decyzja tylko konsekwentna. Wyłkowyszek nie należy mylić z Wołkowyskiem, żmudzkie Wornie zwały się kiedyś Miedniki, podobnie jak miasteczko Miedniki na Wileńszczyźnie.

Poniżej przedstawiam indeksy, które trafiły do geneteki od początku 2019 roku. Dotyczą – jak można się spodziewać – przede wszystkim archidiecezji wileńskiej, tu dzieje się najwięcej. Udało mi się wydłubać indeksy świętojańskie ze starego komputera, w którym drzemały od 2010 roku, kiedy to zostały opublikowane na znanej stronie Janusza Stankiewicza. Strona zniknęła chyba w maju, pozostawiając po sobie dużo żalu wśród genealogów.

Następujące informacje zostały już dodane do zestawienia:

Archidiecezja wileńska


Dekanat Kalwaria

Mejszagoła
U 1835-36   dostępne w portalu genealodzy.pl   mejpien
M 1835-36   dostępne w portalu genealodzy.pl   mejpien
Z 1835-36   dostępne w portalu genealodzy.pl   mejpien

Dekanat Troki

Stare Troki
M 1851-1858 (aktualizacja)   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Dekanat Wilno I

Wilno, Św. Jana
U 1877-1906      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybałko
M 1877-1907      w przygotowaniu            A. Rybałko
Z 1899-1907      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybałko


Archidiecezja wileńska


Dekanat Kowno II

Wędziagoła
U 1721-1730      dostępne w portalu genealodzy.pl   J. Perkowski

Pozdrawiam serdecznie,

Alicja

A. Rybalko

Witam serdecznie,

Z przyjemnością zawiadamiam, że wszystkie indeksy świętojańskie z Wilna znalazły się w genetece. Jako ostatnie trafiły tam śluby z 30 ostatnich lat, których skany są dostępne na epaveldas. Zapraszam do szperania, niemało ,,poddanych Królestwa Polskiego" zawierało ślub w Wilnie.

Archidiecezja wileńska

Dekanat Wilno I

Wilno, Św. Jana
M 1877-1907      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybałko

Pozdrawiam serdecznie,

Alicja

A. Rybalko

#4
Witam serdecznie,

nareszcie mamy nowe indeksy z Litwy, i to aż z dwu archidiecezji. Dekanat Soleczniki, dotychczas nienapoczęty przez indeksatorów, doczekał się małego zespołu indeksacyjnego, który powstał na Facebooku. Nazwa Soleczniki niektórym może się kojarzyć ze słonecznikami – nic bardziej mylnego. Pochodzi bowiem od rzeczki Solczy, której litewska wersja oznacza ,,zimna". Kontynuowane są też prace przy indeksacji Mejszagoły.
Surwiliszki istnieją również na Białorusi, obecnie w dekanacie Iwje, też były już po trochu indeksowane. Litewskie Surwiliszki leżą na Kowieńszczyźnie, nieopodal radziwiłłowskich Kiejdan, stąd już tylko krok do majątków rodziny Czesława Miłosza. To bardzo interesujący zakątek Litwy, tym bardziej cieszą tak obszerne i szczegółowe indeksy, które stały się udziałem Surwiliszek.

Archidiecezja wileńska

Dekanat Kalwaria

Mejszagoła
UMZ 1833-1834         w trakcie opracowania   mejpien


Dekanat Soleczniki

Soleczniki
M 1893-1894         w trakcie opracowania   M. Dąbrowska
M 1912-1922         w trakcie opracowania   L. Wierszycka Sabaliauskiene


Archidiecezja kowieńska


Dekanat Kiejdany

Surwiliszki
U 1820-1834         dostępne w portalu genealodzy.pl   G. Wójcik
M 1799-1821         w trakcie opracowania         G. Wójcik


Pozdrawiam serdecznie,

Alicja

A. Rybalko

Witam serdecznie,

Cieszę się, że mogę przedstawić nowe wyniki i plany indeksacji na Litwie. ,,Rozszerzenie" oznacza, że indeksy ślubów uzupełnione zostały o informacje o rodzicach państwa młodych. Jest to mozolne przedsięwzięcie, a przy tym o wiele bardziej nęci indeksatora praca nad całkiem nowymi metrykami.
Mało dotychczas zbadana diecezja koszedarska niedługo stanie się mniej tajemnicza. Leży na pograniczu przedwojennej Litwy i Polski, niektóre parafie mają ciekawą historię. Na przykład taka Vytautava, miasteczko zostało założone prawie na samej granicy, planowano jego rozbudowę z rozmachem, godnym nazwy ,,Witoldowej" (patrz: jubileusz zgonu Witolda Wielkiego w 1930). Plany rozeszły się po kościach, a kiedy w dodatku w 1939 roku przesunięto granicę dalej na wschód, życie w miasteczku zamarło. W 2011 roku mieszkały w nim 3 (dosłownie: trzy) osoby. Ale parafia istnieje nadal!


Archidiecezja wileńska

Dekanat Troki

Troki Stare
M 1874-79 (rozszerzenie)   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo


Diecezja koszedarska

Dekanat Birsztany

Użugość
M 1832, 1847   w trakcie opracowania   M. Wróblewska


Dekanat Elektrenai

Wysoki Dwór
M 1832   w trakcie opracowania   M. Wróblewska


Archidiecezja kowieńska

Dekanat Kowno II

Wędziagoła
U 1731-1740   dostępne w portalu genealodzy.pl   J. Perkowski

Pozdrawiam serdecznie,

AlicjaA. Rybalko

Witam serdecznie,

Dopiero niedawno zaanonsowałam indeksację parafii w Solecznikach, a tu już mamy świeże indeksy w genetece. Dziesięć lat to nie w kij dmuchał. Polacy z Wileńszczyzny to idealni indeksatorzy: znają polski, litewski i rosyjski, a także nazwy miejscowości. Szkoda tylko, że ich udział w tym dziele jest niewielki i jak się okazuje, epizodyczny. Ale nadzieja umiera ostatnia!
Dodaję też świeżutkie indeksy z Malat, które prawie zamykają wiek 18ty w tej parafii, maluczko, a zostanie cały zindeksowany.

Archidiecezja wileńska

Dekanat Soleczniki

Soleczniki
M 1912-1922      dostępne w portalu genealodzy.pl   L. Wierszycka Sabaliauskiene (1912.04.15-1922.06.04)


Diecezja koszedarska

Dekanat Malaty

Malaty
U 1761-70      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki


Pozdrawiam serdecznie,

AlicjaA. Rybalko

Witam serdecznie,

indeksy z Litwy są ostatnio rzadkim rarytasem, Białoruś ma tu więcej aktywnych zwolenników. Ale mimo wszystko na pewno kogoś zainteresują świeżo dodane śluby z parafii Użugość. Parafia ta leżała niegdyś w dawnym dekanacie trockim.

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:

Diecezja koszedarska

Dekanat Birsztany

Użugość
M 1832, 1847   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Wróblewska


Pozdrawiam serdecznie,

Alicja

A. Rybalko

Witam serdecznie,

Mam przyjemność przedstawić liczne Indeksy z parafii litewskich, w tym z Wilna. A raczej spod Wilna, bo Kalwaria leżała w tych zamierzchłych czasach za miastem. Skoro zostały zindeksowane metryki ślubu, poszukałam i znalazłam metrykę dotyczącą na pewno rodziny mojego dobrego znajomego. Nie znam niestety imion jego dziadka i babci, więc nie wiem, czy to bardzo bliscy krewni, czy trochę dalsi. Oczywista jest korzyść z indeksów XX-wiecznych, bo mogą dotyczyć osób nam bardzo bliskich.
Indeksy z Molat, Bolników i Żmujdek (czy Żmujdków?...) nie są aż tak bliskie czasowo. Ale indeksatorowi jak i sercu nie da się rozkazać – funkcjonuje według swojego rytmu. Bolniki po polsku nie mówią nic, po litewsku to Balninkai – i rzeczywiście, miejscowość wygląda na mapie jak olbrzymie siodło na chudym grzbiecie jeziora (,,balnas" lit. siodło).

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:

Archidiecezja wileńska

Dekanat Kalwaria

Kalwaria Wileńska (Werki)
M 1902-1918      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
M 1848-1901      w trakcie opracowania         B. TylingoDiecezja koszedarska

Dekanat Malaty

Malaty
M 1687-1691, 1815-1818   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki


Archidiecezja kowieńska

Dekanat Wiłkomierz

Bolniki
U 1797-1799         dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
M 1797-1800         dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
Z 1797         dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki

Żmujdki
UMZ 1797-1801         dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki

Pozdrawiam serdecznie,

AlicjaA. Rybalko

Witam serdecznie,

Nie musieliśmy tym razem długo czekać na indeksy z Litwy, tym razem ze szczególnym uwzględnieniem diecezji koszedarskiej, która od południa graniczy z Grodzieńszczyzną. Wysoki Dwór zaistniał na naszej mapie indeksacyjnej, natomiast Niemonajcie, co po litewsku oznacza tyle co ,,Małe Niemenki", doczekały się kontynuacji.

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:

Diecezja koszedarska


Dekanat Elektrenai

Wysoki Dwór
M 1829, 1830, 1832   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Wróblewska


Dekanat Merecz

Niemonajcie
UMZ 1805-1812      dostępne w portalu genealodzy.pl   EwaMolly
Brak ksiąg UMZ 1810

Pozdrawiam serdecznie,

Alicja

A. Rybalko

Witam serdecznie,

Informacja o nowych indeksach ślubów z Kalwarii Wileńskiej (obecnie na terenie Wilna) może zainteresować wielu, tym bardziej, że indeksy obejmują ponad pół wieku. Niestety Bożena nie zdradziła mi, czy ma zamiar zająć się teraz chrztami z tej parafii, czy też skieruje swe wysiłki w zupełnie innym kierunku. Mam nadzieję, że będzie to Wileńszczyzna!

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:

Archidiecezja wileńska

Dekanat Kalwaria

Kalwaria Wileńska
M 1848-1901      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Pozdrawiam serdecznie,

Alicja

A. Rybalko

#11
Witam serdecznie,

Co się robi również w archidiecezji kowieńskiej. Parafia Surwiliszki -  nie mylić z Surwiliszkami na Białorusi niedaleko Oszmiany! – posunęła się ostatnio bardzo do przodu. Możemy mieć nadzieję, że zostanie w całości zindeksowana.
W planach pojawiła się również kontynuacja indeksów z Wilna. Parafia Wszystkich Świętych znajduje się niedaleko Ostrej Bramy. W pewnym okresie chrzczono tu dzieci z wielu miejscowości podwileńskich, w których kościoły zamknięto w ramach represji po powstaniu 1863. Śluby naturalne też tutaj zawierano!

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:

Archidiecezja kowieńska

Dekanat Kiejdany

Surwiliszki
M 1799-1821      dostępne w portalu genealodzy.pl   G. Wójcik
Z 1781-1822      w trakcie opracowania         G. Wójcik

Archidiecezja wileńska

Dekanat Wilno I

Wilno, Wszystkich Świętych
M od 1838-      w trakcie opracowania      B. Tylingo


Pozdrawiam serdecznie,

AlicjaA. Rybalko

Witam serdecznie,

Indeksy z Wilna już są w genetece, a mianowicie z parafii Wszystkich Świętych – nikt z nas nie oczekiwał, że to pójdzie tak szybko: 650 ślubów i 850 zgonów jak z bicza trzasnął!

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:


Archidiecezja wileńska


Dekanat Wilno I

Wilno, Wszystkich Świętych
M 1838-1855      dostępne w portalu genealodzy.pl      B. Tylingo
Z 1844-1855      dostępne w portalu genealodzy.pl      B. Tylingo

M 1915      w trakcie opracowania      B. Tylingo

Pozdrawiam serdecznie,

Alicja


A. Rybalko

#13
Witam serdecznie,

Oto kontynuacja indeksów z jednej z ważnych parafii wileńskich.

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:


Archidiecezja wileńska

Dekanat Wilno I

Wilno, Wszystkich Świętych

M 1900, 1901, 1915, 1917      dostępne w portalu genealodzy.pl      B. Tylingo
Z 1902-1903, 1905      dostępne w portalu genealodzy.pl      B. Tylingo


Pozdrawiam serdecznie,

AlicjaA. Rybalko

Witam serdecznie,

Dzisiaj dobre wiadomości aż z dwóch diecezji litewskich. O ile prace przy Podbrzeziu są kontynuacją poprzednich prac, to Onikszty i Uciana były dotąd parafiami dziewiczymi. Niektóre indeksów z Onikszt zawdzięczamy tylko znajomościom pana Wilkickiego, który zindeksował udostępnione mu skany.

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:

Archidiecezja wileńska

Dekanat Kalwaria

Podbrzezie
Z 1833-1840      dostępne w portalu genealodzy.pl      P. Jurewicz


Diecezja poniewieska

Dekanat Onikszty

Onikszty
UM 1798-1801   dostępne w portalu genealodzy.pl      A. Wilkicki

Dekanat Uciana

Uciana
U 1729-1740      dostępne w portalu genealodzy.pl      A. Wilkicki


Pozdrawiam serdecznie,

Alicja