Grodno i Ziemia Grodzieńska > Książki i publikacje

Jubileusz Profesora Józefa Maroszka

(1/1)

Leonard Drożdżewicz:
Jubileusz  Profesora  Józefa Maroszka

W październiku 2020 roku Profesor Józef Maroszek (ur. 18 października 1950 r. w Białymstoku) - wieloletni wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Białymstoku oraz Prezes Białostockiego Towarzystwa Naukowego, obchodzi swoje 70. urodziny.
    W swej wieloletniej i niezwykle owocnej pracy naukowej Profesor podejmował badania, m. in. nad:
- nowożytnymi dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego i Podlasia, ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza na linii rzek Biebrza i Brzozówka,
- ochroną dziedzictwa kulturowego Litwy i Korony,
- losami Polaków na  Kresach północno-wschodnich w XX w.
   Powyższe tematy są wyraźnie uwidocznione w Jego twórczości naukowej i  dydaktycznej, a także w Jego działalności społecznej.
   Publikacje Józefa Maroszka, szczególnie te z dziedziny historii regionalnej (od Drohiczyna, Białowieży poprzez Jałówkę, Supraśl, Świętą Wodę, Korycin, Knyszyn, Trzcianne, Goniądz po Bobrę Wielką i jeszcze dalej na Wschód – na szlak mickiewiczowski – oraz po Raków, Rudawę i Iwieniec…) – poświęcone są tematyce najbliższej czytelnikowi, przybliżają dzieje okolicznych ziem.

A.Markiewicz:
 :)
http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=1122.msg4780;topicseen#msg4780

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej