Wyjazd do wileńskiego archiwum - fotografowanie grodzieńskich akt metrykalnych

Zaczęty przez Rafał Jurowski, Listopad 23, 2012, 10:10:38 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Rafał Jurowski

Szanowni Państwo

Jak wspominałem w jednym z wątków na tym forum http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=100.0 w Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym (LPAH) znajdują się duplikaty księgi metrykalnych parafii jezierskiej oraz innych parafii dekanatu grodzieńskiego z lat 1821-1864.

Księgi te są niedostępne na mikrofilmach Mormonów i w zasadzie nie ma ich w Grodnie ani w żadnym z polskich archiwów.

W tym roku choć planowałem, nie udało mi się wyjechać do Wilna, ale w przyszłym roku w okolicach kwietnia chciałbym wreszcie tam pojechać. W Wilnie chciałbym sfotografować księgi parafii jezierskiej oraz kościoła Farnego w Grodnie - to plan minimum. Z uwagi, że część ksiąg jest zmikrofilmowana (księgi przed 1821) a część niedostępna (księgi są w bardzo złym stanie) można sfotografować około 30 roczników z lat 1821-1864. Zdjęcia z mikrofilmów kosztują dużo drożej. Z informacji które uzyskałem drogą mailową w archiwum niedostępne są następujące księgi z zesp. 604 inw. 46: 12, 13, 14, 25, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 51, 52 i 55 od zaprzyjaźnionego genealoga wiem, że chodzi o następujące roczniki (1826, 1827, 1828, 1840, 1845, 1846, 1849, 1850, 1851, 1852, 1854, 1855, 1858, 1860, 1861, 1864 ). Brakujące roczniki można odnaleźć w Bibliotece im. Wróblewskich 1834-1873, choć nie ma tam możliwości hurtowego fotografowania w tak korzystej cenie http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=151.msg235#msg235


Do Wilna musiałbym wyjechać na co najmniej tydzień z czym łączą się pewne koszty (hotel, żywienie transport), które pokrywam we własnym zakresie.

Jadnak koszty związane z wykonaniem fotografii ksiąg proponowałbym rozbić na osoby zainteresowane ich posiadaniem (liczę na gest przedstawicieli rodów które zamieszkiwały Grodzieńszczyznę !). Sfotografowanie ksiąg jednej parafii to czas co najmniej kilku ładnych godzin. Za godzinę użycia aparatu trzeba zapłacić 60 litów (obecnie to ponad 70 zł ) więc koszt może nie być mały. Dodatkowo trzeba się liczyć z brakiem dostępu do aparatu który jest tylko jeden, więc nie ma gwarancji że uda się sfotografować wszystko co będzie zaplanowane. Jeżeli jesteście Państwa zainteresowani taką formą złożenia się to proszę o kontakt.


Pozdrawiam serdecznie
Rafał Jurowski

PS. Oprócz dwóch parafii które chciałbym sfotografować w tych księgach znajdują się także parafie: Grodno (Fara, Bernardyński, Zaniemeński), Hoża, Jeziory, Kwasówka, Ejsmonty Wielkie, Brzostowica, Brzostowica Mała, Krynki, Indura, Usnarz, Świsłocz, Przewałka, Mosty, Massalany, Kamionka.

Rafał Jurowski

Użytkowniczka naszego forum Liliana umieściła mój post na forum rosyjsko - języcznym 
http://forum.vgd.ru/1293/45910/ poniżej postu wypisała także na podstawie ksiąg z 1881 nazwiska wyspujące w parafii Jeziory, zaznaczamy że niektóre nazwiska występują tylko jako chrzestni i zapewne z innych parafii.

Адаминов – Adaminow     
Адамский – Adamski
Андрушкевич – Andruszkiewicz

Баранович – Baranowicz
Барановский – Baranowski
Бильчинский дв. - Bylczyński
Богатыревич дв. - Bohatyrewicz
Браевский – Brajewski
Брайчевский дв. - Brajczewski   
Бржopзовский дв – Brzozowski
Будько – Буцько – Budźko
Бурдов – Burdow   

Вавржинек – Wawrzynek
Валентукевич – Walentukiewicz
Веребейчик – Wierebiejczyk
Вереник – Werenik 
Винча – Wincza

Гарбовский – Garbowski
Голубович – Gołubowicz   
Голямбовский – Golambowski
Гробицкий – Grobicki
Гриневич – Hryniewicz
Гринь – Hryń
Грудов – Hrudow   
Гулей – Hulej

Давидович – Dawidowicz
Дeнисевич – Denisewicz
Дембицкий – Dembicki
Довгашейчиков - Dowgaszejczikow
Дорошкевич – Doroszkiewicz
Дысько  - Dyśko

Жилинский – Żyliński

Забельский – Zabielski
Зданович – Zdanowicz
Злоцкий – Złocki

Илькевич – Ilkiewicz

Каминский – Kamiński
Квятковский – Kwiatkowski
Киселевский – Kisielewski
Кисель – Kisiel
Климович- Klimowicz
Козловицкий – Kozłowicki
Кондрацкий – Kondracki
Константынович дв. - Konstantynowicz
Костевич – Косцевич – Kostewicz - Kościewicz
Косцюк – Kościuk
Кохановский – Kochanowski
Красницкий – Kraśnicki
Курило – Kuryło (Kuryłło)
Курилович – Kuryłowicz
Кучинский – Kuczyński

Левкович – Lewkowicz
Линкевич – Linkiewicz - Lenkiewicz
Лисовский дв. - Lisowski
Людвигов – Ludwigow
Людовицкий – Ludowicki   

Маевский – Majewski
Мазюк – Maziuk
Малярчик – Malarczyk
Маркиш – Markisz
Мацкевич – Mackiewicz vel Maćkiewicz
Милинкевич – Milinkiewicz
Минкевич – Minkiewicz
Мордусевич – Mordusewicz
Морозов – Morozow
Мохов – Mohow   

Надзейко – Nadziejko
Невядомский – Niewiadomski
Новицкий – Nowicki

Обухович – Obuchowicz
Обуховский – Obuchowski
Овсейчик – Owsiejczyk
Оленский – Oleński
Орловский – Orłowski

Павлович – Pawłowicz
Павловский – Pawłowski
Письцюк  - Piściuk
Плисовский – Plisowski
Плонский – Płoński
Покутков – Pokutkow   
Понятовский – Poniatowski
Пуциловский дв. - Puciłowski
Пырский- Pyrski

Рапейчик - Rapiejczyk
Радзивиновский – Radziwanowski
Речинский дв.- Reczyński
Русилко – Rusiłko
Рутковский – Rutkowski

Свеклов – Swekłow
Семашко – Siemaszko
Семеняков  Siemieniakow
Синкевич – Sinkiewicz
Соболевский – Sobolewski
Сокович – Sokowicz
Стoляр -  Stolar
Станкевич – Stankiewicz
Сребровский – Srebrowski
Старжинский – Starzyński
Стахельчик – Stachelczyk
Струпинский – Strupiński
Сухоцкий – Suchocki

Тамулевич – Tamulewicz
Толочко – Tołoczko- Tołłoczko
Тржецяк – Trzeciak
Троянович – Trojanowicz

Урбанович – Urbanowicz
Ушкевич – Uszkiewicz

Федорович – Fedorowicz
Фук – Fuk 

Хитрушко – Chitruszko
Хоневич – Chonewicz
Хох – Hoch 
Хоцян – Chocian

Цвикинский – Cywiński
Церебей – Cerebej 
Цыдзик – Cydzik
Цыпрусевич- Cyprysewicz

Чернявский – Czerniawski

Швед – Szwed
Шимановский – Szymanowski

Щука – Szczuka

Эйсымонт – Ejsmont

Юдковский (Иодковский) – Jodkowski
Юндзил – Jundził
Юровский – Jurowski

Яблонский – Jabłoński


heniedz

ok dokładam sie/m/,  kontoi  wpierwszych dniach stycznia przelew  kontakt heniedz@wp.pl   i jak sieuda cos o niedzwieckich niedzwiedzkich/ chyba to samo/  ,  sonko białonos golec ryngiewicz byłoby fajnie   pozdrawiam  hn

Rafał Jurowski

Dziękuję za zainteresowanie !

Pieniądze się nie śpieszą jadę dopiero w kwietniu (tak przynajmniej planuje), będziemy  rozmawiać, zależy ile ostatecznie będzie osób wtedy kwotę się równo podzieli.

Pozdrawiam
Rafał