Teofil SZRETTER 1801 z Jelna, Lida, Nowogródek, Polska

Zaczęty przez Michel KOWALSKI, Październik 30, 2022, 03:30:22 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Michel KOWALSKI

Witam,
Poszukuję metryki urodzenia Teofila SZRETTERA urodzonego w lutym 1801 roku w Jelnej  ( 1801 z Jelna, Lida, Nowogródek, Polska ).Data wymieniona w akcie małżeństwa we Francji.

Był synem Teodora SZRETTERA i Karoliny DONAT. Przybył do Francji ze statusem uchodźcy politycznego po wydarzeniach, które zmusiły go do emigracji.

Kto byłby na tyle uprzejmy, żeby pomóc mi znaleźć ten akt urodzenia z lutego 1801 roku? bo nie mogę go znaleźć w internecie.

Wszystkie moje podziękowania i całe moje współczucie za twoją pomoc.
Proszę wybaczyć błędy w języku polskim, ponieważ nie znam polskiego i używam translatora google do tłumaczenia.
    Z uszanowaniem,Michel KOWALSKI CHRISTEN - Francja -

A.Markiewicz

#1
Co prawda nie jest to odpowiedx na pytanie , ale może miec związek.
Pozdrawiam Adam

Zarys rozproszenia wielkiej emigracji we Francji, 1831-1837
Robert Bielecki
Państwowe Wydawn. Nauk.
str.172 Szretter Teofil ppor. 11 p. uł.
11 Pułk Ułanów (powstanie listopadowe)
https://pl.wikipedia.org/wiki/11_Pu%C5%82k_U%C5%82an%C3%B3w_(powstanie_listopadowe)Ochrona i łowy: Puszcza Białowieska w czasach królewskich
https://books.google.de/books?id=HBhzwa9_WvEC&pg=PA70&dq=szretter&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwjy3s-Q_I_7AhXRh_0HHR2VBmsQ6AF6BAgBEAI#v=onepage&q=szretter&f=false


Rolnik: czasopismo dla gospodarzy wiejskich ; organ urzedowy c.k ..., Tom 12
https://books.google.de/books?id=Hi1XMMF6tSMC&pg=RA1-PA25&dq=szretter&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwidz8eE-o_7AhV3hv0HHZyeB6o4ChDoAXoECAsQAg#v=onepage&q=szretter&f=false
Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka.

Michel KOWALSKI

Witam Adam,

żaden alert nie powiadomił mnie, że odpowiedziałeś...... przepraszam za to, ponieważ dopiero teraz odkrywam twoją odpowiedź.
Dzieki bardzo za pomoc! Michel
You cannot view this attachment.


A.Markiewicz

#3
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
Antoni Mironowicz - opatrzył wstępem
https://repcyfr.pl/dlibra/publication/3579/edition/3410

CytatSumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
od pretensji JP. Skirmonta656 za obligiem dana z  listem na przyznanie
– sztuk  2.
1726, Aprila 10. Extrakt z  ksiąg brzeskich grodzkich protestacji
JW. Pana Sapiehy, kasztelana trockiego657, przeciw J. Pani Tyzenhauzo␂wej, podkomorzynej wileńskiej658, o niesłuszne przynaglanie do zapisów
JP. Cecylii Sapieżanki Chodkiewiczowej, bywszej żony swej, a  siostry
JP. Chodkiewicza, starosty dowgielskiego – sztuk  1.
[k.  152]
1727, Maja 12. Z  ksiąg trybunalskich wileńskich kopia dekretu
kontumacyjnego z  aktoratu JWW. JPP. Szretterów, kasztelaniców inf␂lanckich, z WW. JPP. Tyzenhauzami, podkomorzymi wileńskimi, y in␂nymi Ich Mościami – sztuk  1.
1727. Decyzja z  dekretu trybunalskiego wileńskiego w  sprawie
JWW. Szretterów659 z  W. Tyzenhauzem, podkomorzym wileńskim na
ćwiartce – sztuk  1.
1727, Maja 20 dnia. Extrakt grodzki słonimski procesu od JW. JP.
Sapiehy, kasztelana brzeskiego, y  JP. Adama Chodkiewicza qua, któ␂ra na JP. Tyzenhauza o  exorbitancje y  zabranie ruchomości – sztuk  1.
1727, Junii 19. Kopii regestru rzeczy zgrabionych JPP. Szretterów
– sztuk  2.
1727, Julii 9. Pozwów od JPP. Szretterów po JPP. Tyzenhauzów
do Trybunału Wileńskiego o dopełnioną kontrowencją przeciw dekre␂towi trybunalskiemu – sztuk  2.
1727, Augusta 20. Kopia dekretu kontumacyjnego drugie␂go, trybunalskiego kadencji wileńskiej W. Ichmości PP. Szretterów,
656 Stanisław Skirmont, starosta oszmiański (1718–1725). 657 Jan Fryderyk Sapieha, kasztelan trocki (1716–1735). 658 Michał Jan Tyzenhauz, podkomorzy litewski (1724–1734), ożenił się z Cecylią
Zofią Sapieżanką. wdową po Janie Karolu Chodkiewiczu, zm. w  1762  r.
659 Franciszek Szretter (Szreyter, Szreders), strażnik wiłkomierski (1714–1742)

Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
kasztelaniców inflanckich, z  W. P. Tyzenhauzem, podkomorzym wi␂leńskim, samą Jej Mością y  innymi – sztuk  1.
1727, Julii 30. Proces JW. JP. Sapiehy, kasztelana trockiego, JP.
Chodkiewicza, starosty błudeńskiego, na JW. JP. Tyzenhauza, podko␂morzego wileńskiego, y JPP. Szretterów o porzucenie dobrowolne rze␂czy w  Solecznikach y  nieodebranie onych dla pretensji do dóbr JPP.
Chodkiewiczów w  grodzie słonimskim zaniesiony – sztuk  1.
1727, Augusta 11. Pozew na Trybunał Główny Wileński od JW.
Sapiehy, kasztelana trockiego, y  JW. Adama Chodkiewicza po Ich
Mościów PP. Szretterów y  Tyzenhauza, podkomorzego wileńskiego
–  sztuk  1.
[k.  153]
1727, Augusta 28. Regestr odebranych rzeczy, nieruchomości
z  majętności Solecznik przez IM. PP. Szretterów, za zleceniem od JP.
Tyzenhauza – sztuk  1.
1727, Augusta 28. Dekret w  sprawie JW. Chodkiewicza z  JP. Ty␂zenhauzem y  Szretterami o  zwrot rzeczy, ruchomości za regestrem,
w  Trybunale Wileńskim zapadły – sztuk  1


Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku
ADAM
Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka.

A.Markiewicz

2ga [i 4ta] lista imienna ... tułaczów polskich przystępujacych do zgromadzeń ogólnych i do Komitetu narodowego polskiego w Paryżu
https://books.google.de/books?id=NBbOcLJvflcC&dq=szretter&hl=pl&source=gbs_navlinks_s
Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka.