Aleksander Franciszek Rychter

Zaczęty przez jrychter, Kwiecień 09, 2013, 10:12:10 AM

Poprzedni wątek - Następny wątek

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

jrychter

To nie jest precyzyjnie zadane pytanie, ale raczej prośba o radę do bardziej doświadczonych ode mnie, bo nie bardzo wiem jak dalej szukać.

Chodzi o mojego przodka, Aleksandra Franciszka Rychtera. Co wiadomo na pewno (z dokumentów):

* przynajmniej w roku 1846 był dzierżawcą wsi Kapłanowce (gmina Balla Wielka),
* urodził się w 1798 (ale nie wiadomo gdzie),
* na pewno w 1848 już go tam nie było (Kapłanowce były licytowane, Gazeta Warszawska 15 lipca 1848)
* przywileje szlacheckie (herbu Sztumberg) Heroldya potwierdziła w 1845, uznane od 1762 (nie wiem czemu akurat ta data),
* 22.03.1846 urodził mu się syn Witold Władysław, ochrzczony 10.04.1846, obecni Wojciech Sobolewski (Marszałek?) i Józefa Karwowska, asystowali Ignacy Karwowski i Zuzanna Sobolewska. Akt spisano 6.11.1848 w Teolinie (nr aktu 197), opóźnienie "z powodu obowiązkowej służby w dobrach za granicą Kraju ojca dziecięcia" (co to mogła być za służba?). Mam odpis tego aktu urodzenia, zrobiony w 1903,
* żona Matylda Janikowska 1809/1810-1879, zmarła w okolicach Płocka,
* miał też drugiego syna, nie wiem kiedy urodzony, zmarł w okolicach Płocka.

Z ustnych przekazów wynika, ze jego ojciec miał na imię Jan, ale nie wiem tego na pewno.

Wynika mi z tego, że Aleksander Franciszek Rychter był przez jakiś (być może krótki, ale nie wiem tego) czas dzierżawcą Kapłanowic. Jego ojciec mógł pochodzić z tego rejonu, ale nie musiał. Mógł się urodzić w tym regionie, ale mógł i nie. Podobnie ślub mógł brać w tych okolicach, ale nie jest to pewne.

Proszę o radę bardziej doświadczonych — jak i gdzie szukać dalej? Czy realne jest przeszukiwanie wieloletnich ksiąg z Teolina (to chyba była parafia dla wsi Kapłanowce) szukając nazwiska (aktu urodzenia i/lub aktu ślubu)? Czy te księgi w ogóle jeszcze istnieją?

A może macie inne pomysły jak w poszukiwaniach pójść dalej?

Sławomir Olczyk

Fundamentalny byłby tu akt ślubu. Od niego bym zaczął.

Pozdrawiam serdecznie.

PS.
Mógłby Pan podesłać ten akt urodzenia?

jrychter

Oczywiście, oto tekst aktu:

----------------------------------------------------
Parafia p.w. Matki Bożej Wniebowziętej i św. Jozafata Kuncewicza w Teolinie
Akt urodzenia Nr 197, Kapłanowce

Witold Władysław Rychter - 22.03.1846

Działo się w Teolinie dnia szóstego listopada tysiąc ośmset czterdziestego ósmego roku, o godzinie drugiej po południu. Stawił się W. Aleksander Rychter, Dzierżawca wsi Kapłanowce, lat pięćdziesiąt liczący, w Kapłanowcach zamieszkały, w obecności WW.J. Księdza Jana Koncewicza, proboszcza parafii Balla,  w tejże wsi zamieszkałego, lat czterdzieści dwa, tudzież Stanisława Seligiera, Dziedzica Dóbr Świacka Górnego, w tychże dobrach osiadłego, lat czterdzieści sześć liczących, i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Kapłanowcach dnia dwudziestego drugiego marca tysiąc ośmset czterdziestego szóstego roku,  o godzinie dziewiątej wieczór z jego małżonki W. Matyldy z Janikowskich, lat trzydzieści ośm liczącej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dziesiątym kwietnia tysiąc ośmset czterdziestego szóstego roku odbytym nadane imiona zo-stały Witold Władysław, a rodzicami jego chrzesnymi byli J.W. Wojciech Sobolewski, Marszałek z W. Józefą Karwowską. Asystowali W. Ignacy Karwowski z J.W. Zuzanną Sobolewską, Marszałkową. Opóźnienie spisania obecnego aktu urodzenia nastąpiło z powodu obowiązkowej służby w dobrach za granicą Kraju ojca dziecięcia. Akt ten stawającemu i świadkom odczytany, przez nas, ojca dziecięcia i świadków podpisany został.
Podpisano:                                                                                                                   Ks. G. Dziekoński,                                                                                                Aleksander Rychter, ojciec                                                                                               Ks. J. Koncewicz                                                                                                         Stanisław Seligier
-------------------------------

W późniejszych aktach rodzinnych o Aleksandrze Franciszku Rychterze i Matyldzie Janikowskiej pisze się "rodem z Gubernii Suwalskiej", więc wnoszę, że ich pobyt na tych ziemiach nie był chwilowy i może faktycznie przodkowie też stamtąd pochodzą.

Będę wdzięczny za wszelkie rady.